2017. március
                 
  1 2 3 4 5  
  6 7 8 9 10 11 12  
  13 14 15 16 17 18 19  
  20 21 22 23 24 25 26  
  27 28 29 30 31  
   

  Vlasics GergőOKTV-siker a BLG-ben!
 
 
    A középiskolák tanulmányi eredményességének fontos mutatója az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért siker. Az idén a Batthyány Lajos Gimnáziumban 149 diák indult 14 tantárgyban az OKTV-n. Közülük 18-an jutottak be a II. fordulóba, majd 5 diákunk került be az országos döntőbe.
    Egy végeredmény már megszületett, az informatika OKTV II. kategóriájában: 1. helyezett lett Busa Máté (11.B). Felkészítő tanárai: Erdősné Németh Ágnes és Erdős Gábor.
    Ez az 1. helyezés azért is nagyon értékes, mert tavaly és tavaly előtt is batthyánys diák: Erdős Márton lett ebben a kategóriában 1.
Tehát a “végvárak” is lehetnek világítótornyok... Az idei győztes, Busa Máté személyisége-egyénisége is érdemes a nyilvánosság figyelmére.
 
Nagyon gratulálunk!

Március 15-ei megemlékezés

 


FELVÉTELI HÍREK
 
 
A nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi jegyzékek értelmezéséhez adunk néhány információt.
 
NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNAK
 
Az iskolába érkezett jelentkezési lapok alapján arról nincs információnk, hogy a Batthyány Lajos Gimnáziumon kívül ki milyen iskolát jelölt még meg, illetve aki több tagozatot is megjelölt, azokat milyen sorrendben tette, így jelenleg teljes információ a felvételi döntésről nincs. 
Gimnáziumi osztályaink várhatóan 26-os létszámmal indulnak (az idegen nyelvi osztályunkban az angol és a német tagozat létszáma együttesen 26!). Ez nem azt jelenti, hogy a közölt listában az első 26 helyen álló jelentkező kerül be, mert akik pontszámuk alapján több osztályba is felvehetők lennének, a jelentkezési lapon megjelölt sorrend alapján kerülnek be az előbbre sorolt osztályba, illetve ha valaki egy másik iskolát előbbre sorolt, akkor esetleg oda veszik fel, nem pedig hozzánk. Így pl. előfordulhat, hogy akár a listában a 60. helyen álló tanuló is bekerülhet.
Március 16-án és 17-én az általános iskolákban lehetőség van egy módosító adatlapot kitölteni. Azt javasoljuk, hogy változtatás esetén hagyják elöl azt az osztály, ahová be szeretnének kerülni, és utána – iskolánkkal való előzetes egyeztetés után - vegyék fel az eddig nem jelölt tagozatainkat is! Semmiképpen se soroljon hátrébb egy osztályt valaki azért, mert úgy érzi, hogy az eredetileg gondolt helyre nem fog bekerülni!
A Felvételi Központtól április 19-én kapjuk meg a felvett diákok végleges listáját, április 26-ig mindenkit postán értesítünk. Addig új információ nem érkezik hozzánk, így a mostaninál többet nem tudunk mondani.
Az ideiglenes felvételi jegyzéken a sorrend, a felvételiző által a jelentkezési lapon megadott jeligéje (ennek hiányában az oktatási azonosítója) és az elért összpontszáma szerepel. Azonos pontszám esetén elsősorban a megfelelő írásbeli felvételi pontszám (reálosztályban a matematika, humán- és nyelvi osztályban a magyar) alapján rangsoroltuk a jelentkezőket, ha ez is megegyezett, akkor az írásbeli összpontszám alapján.
NEGYEDIK OSZTÁLYOSOKNAK
 
A felvételi eljárás során 100 pontot lehetett szerezni az előzetes írásbeli vizsgán, 20 pontot lehetett elérni a félévi érdemjegyekből, továbbá 30 pontot a szóbeli meghallgatáson. Az elérhető maximális pontszám így 150 volt.
A nyolcosztályos gimnáziumba valószínűleg azok kerülhetnek be, akik angol tagozaton legalább 128, német tagozaton legalább 123 pontot szereztek. Aki a pontszáma alapján mindkét csoportba felvehető lenne, az a jelentkezési lapon elsőként megjelölt csoportba kerül be.
A jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy módosító Tanulói adatlap kitöltésével - az iskolánkkal való előzetes egyeztetés után - megjelölje az eddig meg nem jelölt másik tagozatot is. Ez a módosító adatlap és a kitöltési útmutató elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Ezt március 17-ig kell postára adni a Felvételi Központ címére.
A Felvételi Központtól április 19-én kapjuk meg a felvett diákok végleges listáját, április 26-ig postán mindenkit értesítünk. Addig új információ nem érkezik hozzánk, így a mostaninál többet nem tudunk mondani. (Az eljárás azért ilyen hosszadalmas, mert a felvételi eljárás a nyolcadik osztályosok felvételi eljárásával együtt történik, és ez utóbbi sokkal összetettebb.)
 
Az ideiglenes felvételi jegyzéken a sorrend, a felvételiző által a jelentkezési lapon megadott jeligéje (ennek hiányában az oktatási azonosítója) és az elért összpontszáma szerepel. Azonos pontszám esetén elsősorban a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény alapján rangsoroltuk a jelentkezőket, ha ez is megegyezett, akkor az írásbeli összpontszámot vettük figyelembe.
 
 
 
 
Az ideiglenes felvételi jegyzékek:
 
 

0001 tagozat (négyévfolyamos nyelvi osztály, angol első nyelv) 0001.pdf
0002 tagozat (négyévfolyamos nyelvi osztály, német első nyelv) 0002.pdf
0003 tagozat (négyévfolyamos reálosztály, matematika-fizika)
0003.pdf
0004 tagozat (négyévfolyamos reálosztály, biológia-kémia) 0004.pdf
0005 tagozat (négyévfolyamos humánosztály, magyar-történelem) 0005.pdf
0008 tagozat (nyolcévfolyamos gimnázium, angol idegen nyelv) 0008.pdf
0009 tagozat (nyolcévfolyamos gimnázium, német idegen nyelv) 0009.pdf
 

 

 

 

 

  

Tisztelt Kanizsai Gyászoló Gyülekezet!

Kedves Frédi!

 

     Szívrepesztő váratlansággal távozott közülünk dr. Márton Alfréd Tanár Úr, Kollégánk és útitársunk. Az ő útja az égben folytatódik, nekünk maradnak a közös emlékek. Isten Veled, Barátom! Hiányzol közülünk, de bennünk folytatódsz.

     Halálod rádöbbentett arra, hogy nem vagyunk mindenhatóak. De hihetünk az öröklétben: sokkal jobb hinni, mint nem hinni! Nagyböjt kezdetén így keressük az igazságot. Próbáljuk meg a jót tenni, a rosszat elkerülni: hinni jó dolog! Zuhanó repülőgépen nincs ateista… A halál nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. Így hihetünk az örökéletben.  

bővebben >>

Balogh László igazgató úr szalagavatói beszéde

 

Tisztelt Vendégeink!

Kedves Batthyánysok!

 

Ismét szalagavató ünnepélye van a battthyánysok nagycsaládjának, de ez a mostani csak a Tiétek: a 2017-es évjáratú hét 12.-es osztályunké. Áldást kérünk Rátok, mind a 180-atokra: „Áldott legyen a fény, amely Bennetek van!” Kívánjuk, hogy könnyedén szállhass majd fölfelé utadon… Persze ezen örömteli pillanatokban van szívfájdalom is, mert minden új kezdet az elmúlásból is táplálkozik. De ne hasadjon a szíved, mert által tudsz menni a Zalán… Van ladikod és lesz majd a ballagásban kincses tarisznyád, s a „batthyánys életérzés” Veled van! Bizalmat keresek és találok Benned. Mindig bízz abban, aki vagy! Szeretném, hogy „batthyánys örökdiák” légy.

Batthyánys társadként, tanárodként, igazgatódként és szülőként, családtagként, barátként szeretnénk Neked a lehető legjobbakat: „a lehető világok legjobbikát”. Lehet, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne…?! Ez a valahol lehet, hogy itt van a talpunk alatt, bennünk… Ez Magyarország. Kedves Fiataljaink, szükség van Rátok, életerőtökre: értelmetekre, szépségetekre és bátorságotokra – szeretetet és hitet sugározva mondom ezt Nektek, ölelve Benneteket.

Iskolánk sikere is lesz az, ha tehetségetek kibontakozik. Hiszünk abban, hogy minden batthyánys tehetséges lehet valamiben. S reméljük, hogy sokatok már fel is fedezte önnönmaga tehetségét. Ma még sok út áll előtted. Sok száz foglalkozás van a világon. Ott van közöttük a tiéd is. Csak kutass, keress, kísérletezz, próbálkozz…! Ne feledd, csodálatos dolog azt csinálni egy életen át, amit szeretünk. Találd meg a tehetségedhez legjobban illő feladatod: ezzel megtalálhatod életed értelmét is. Ne mondj le az álmodról, ha az megvalósítható. Ehhez persze további próbákat kell kiállnod, minden képességedet bevetve küzdened kell, hogy nagyon jó légy…!  

bővebben >>

SZERETETTEL MEGHÍVJUK A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLYÉRE, MELYET 2017. FEBRUÁR 3-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRAKOR TARTUNK A GIMNÁZIUM TORNATERMÉBEN

 

Iskolavezetés

MŰSORREND

 • Ünnepélyes bevonulás

 • Bécsi keringő - előadják a 12. évfolyam képviselői

 • Balogh László igazgató ünnepi beszéde

 • Gölles Martin: Két népdal fuvolára – előadja

Gazdag Mónika (12.D), zongorán kísér Gölles Martin

 • Virágátadás és szalagkitűzés

 • Áldás – a Virág Benedek vegyes kar énekel, vezényel Gölles Martin

 • A végzősök nevében elköszön: Farkas Dóra (12.B)

 • Farkas Ferenc: Pataki diákdalok - a Virág Benedek vegyes kar énekel, vezényel Gölles Martin

 • Mexikói tánc - előadják a 12. évfolyam képviselői

 • Bécsi keringő - előadják a 12. évfolyam képviselői

 • HIMNUSZ

 


Előzetes írásbeli felvételi vizsga 4. és 8. osztályosoknak

 

KEDVES DIÁKOK!

Az írásbeli vizsga ideje 2017. január 21. 10 óra

A felvételin egy 45 perces magyar nyelvi feladatlapot és egy 45 perces matematikai-logikai feladatlapot kell megírni.

Kérjük, hogy 15-20 perccel előbb érkezzetek, hogy időben el tudjátok foglalni helyeteket.

A terembeosztás a gimnázium bejáratánál olvasható lesz.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A vizsgára hozz magaddal személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt!

 


Versenyeredmények

 

Matematikából lezajlott a megyei verseny mind a „kicsiknél”, mind a nagyoknál, és nagyon szép eredmények születtek. Íme!

5. osztály gimnáziumi kategória

            1. Dancsák Dénes (felkészítő tanár: Zsovár Anita)

6. osztály gimnáziumi kategória

            1. Németh Márton Tamás (felkészítő tanár: Márfi Kornélia)
            3. Szirtes Berta (felkészítő tanár: Márfi Kornélia)
            4. Ágoston Barbara (felkészítő tanár: Márfi Kornélia)

7. osztály gimnáziumi kategória

            1. Bakonyi Blanka (felkészítő tanár: Erdős Gábor)
            2. Szente Tamás (felkészítő tanár: Erdős Gábor)

 

10. évfolyam

            2. Sulan Ádám (10.A – felkészítő tanárok: Erdős Gábor, Erdősné Németh Ágnes)                   3. Csertán András (10.A – felkészítő tanárok: Erdős Gábor, Erdősné Németh Ágnes)             4. Pánczél Bálint (10.B – felkészítő tanárok: Lábodi Gyöngyi, Erdős Gábor)

11. évfolyam

            1. Busa Máté (11.B – felkészítő tanárok: Erdős Gábor, Erdősné Németh Ágnes)                       4. Szinyéri Bence (11.B – felkészítő tanárok: Erdős Gábor, Erdősné Németh Ágnes)

12. évfolyam

            3. Kardos Réka Anna (12.B – felkészítő tanár: Erdős Gábor)
            5. Horváth Lóránt (12.B – felkészítő tanár: Erdős Gábor)


24. Alapítványi bál

Alapítványi bál a „Batthyány”-ért
24. alkalommal

     2017. január 28-án, szombaton rendezi a Batthyány-gimnázium a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálját az István Fogadó (Sormás, 7-es főútvonal, 215-ös kilométerkő) bálteremmé varázsolt nagytermében. Immár hagyománnyá vált ez a rendezvény, mert huszonnegyedik alkalommal vehet részt az iskola sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörű estélyen. A vendégsereg minőségi és hangulatos ellátását az István Fogadó szolgálja.

         A bál elején Balogh László igazgató és Doucha Ferenc kuratóriumi elnök köszönti a közönséget. Segítségükre lesz Katona Noémi és Ladola József konferanszié. A bált megnyitja és pohárköszöntőt mond: Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Dénes Sándor polgármester. Majd a Helios Zenekar szórakoztatja a közönséget, a BLG Táncegyüttes nyitótánca színesíti a programot. Az étkek is különlegesek lesznek. A műsorban fellépnek: Jesus Banuelos és Jesus Vazquez mexikói mariachi zenészek. Tisztelt Vendégeink jóérzéséhez meglepetésekkel is hozzájárulunk.

A bevétel segítségével az alapítvány az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjait, a tehetséggondozást és az eszközfejlesztést támogatja.

         A bál igényességével, minőségi színvonalával jó példa arra, hogy 24. alkalommal is lehet a jótékonysági célt megfelelő módon szolgálni. A bál egyben ünnepi eseménye lesz a 252 éves kanizsai gimnázium újabb évének is!

                                                                                                        BLG 

 1765 - 2012 BLG ©