2021. június
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   

  Boa Inez
  Hajdu Dzsenifer
IGAZGATÓSÁG

 

Dénes Sándor

igazgató

1994-

 

Tislérné Tóth Zsuzsanna

igazgatóhelyettes

2009-

 

Piriti János

igazgatóhelyettes

2013-

TANÁRI KAR

 

Alexa Mercédesz

földrajz, testnevelés

2001-

 

Alexa Péter

történelem, földrajz

1999-

 

Andl Melinda

német, történelem

1991-

 

Artner Katalin

német

1999-

 

Bagarusné Szabó Katalin

ének, biológia

 
 

Balogh László

fizika, matematika

1986-

 

Baloghné Harkány Judit

magyar, német

1986-

 

Benedekné Stadler Éva

német

1990-

 

Berecz Mónika

angol, biológia

2002-

 

Biróné Mike Éva

testnevelés, rajz

1989-

 

Blasszauer János

angol

2000-

 

Borók Erzsébet

magyar, orosz,angol

1981-

 

Cseke József

ének

1997-

 

Csörgicsné Balogh Edit

biológia, kémia

1997-

 

Dénes Sándor

fizika, kémia

1994-

 

Dénes Sándorné

fizika, kémia

1982-

 

Dobó István

német, történelem

2001-

 

Erdős Gábor

matematika, fizika

1993-

 

Erdősné Dr. Németh Ágnes

matematika, fizika, informatika

2006-

 

Földi Gábor

magyar, angol

2005-

 

Dr. Gálné Dénes Tünde

francia, angol

2006-

 

Gubricza Krisztina

könyvtáros

2010-

 

Gyergyák Emőke

angol

2003-

 

Györek László

matematika, filozófia, erkölcstan

1993-

 

Herman József

informatika, testnevelés, matematika

2004-

 

Hermanné Tóth Erika

informatika, testnevelés, matematika

2001-

 

Hidvégi Györgyné

német, magyar

2001-

 

Horváth Éva

könyvtáros, matematika

1993-

 

Horváth Gábor

történelem, német

2000-

 

Horváth Gyöngyi

német, orosz

1994-

 

Hosszu Edina

matematika 2018-
 

Járnecz Edina

angol

1999-

 

Kasztl Csilla Márta

matematika

2005-

 

Katona Noémi

olasz, ének

2000-

 

Kele Krisztián

matematika, technika, informatika

1998-

 

Kém Eszter

fizika

2014-

 

Knausz Ágnes

magyar, orosz, angol

1998-

 

Kornay Andrea

angol

1989-

 

Kovács András

német, történelem

1997-

 

Kovács Lívia

német

1997-

 

Kovácsné Nemes Adél

magyar, angol

2005-

 

Lábodi Gyöngyi

matematika, orosz

1995-

 

Márfi Kornélia

matematika

2013-

 

Martonné Pálfalvi Katalin

biológia, kémia

1998-

 

Nagyné Kőmüves Rita

magyar, latin

1994-

 

Németh Ferenc

magyar, történelem

1992-

 

Olasz Nóra

német, angol

2005-

 

Pécsi László

történelem, latin

1991-

 

Pintér Gyula

matematika, kémia

2003-

 

Piriti János

matematika, fizika, informatika

 
 

Révész Arany

orosz, testnevelés

1988-

 

Salamonné Lackner Henriett

német, olasz

1997-

 

Simon József

magyar, történelem

1988-

 

Sipos Ágnes

angol, német

1999-

 

Stamler Lajos

rajz, földrajz

1988-

 

Rák Éva

német, orosz, angol

2005-

 

Szalai Gabriella

matematika, fizika

2003-

 

Szili Zsuzsanna

angol

1999-

 

Szita Ágnes

matematika, informatika

2002-

 

Takácsné Róka Katalin

biológia, kémia

1995-

 

Tislérné Tóth Zsuzsanna

magyar, orosz

1989-

 

Török Tamás

testnevelés

2013-

 

Tulok József

testnevelés, biológia

2001-

 

Tüske Judit

földrajz, történelem

1997-

 

Willmann Zsolt

testnevelés

1984-

 

Zsovár Anita

matematika, fizika

2001-

 

ÓRAADÓK

 

Bali János

fizika

2016-

 

Kovács Katalin

rajz,

2016-

       

ÜGYVITELI DOLGOZÓK

 

Szili Gyöngyi

iskolatitkár

 
 

Fehér Katalin

iskolatitkár

 
 

Kisháziné Fenusz Tünde

gazdasági titkár

 
 

Mecséri Istvánné

gazdasági ügyintéző

 
 

Kollerné Palkó Melinda

laboráns

 
 

Pölöskei András

rendszergazda, oktatástechnikus

 
 

Bánhegyi Ferenc

házmester

 

AZ ISKOLÁT ELLÁTÓ VÉDŐNŐ

 
 

Kuti Márta

ifjúsági védőnő

 
       

TECHNIKAI DOLGOZÓK

 

Bagarus Józsefné

takarítónő  
 

Bartusné Horváth Ágnes

takarítónő

 
 

Bunics Attiláné

takarítónő

 
 

Büki Brigitta

hivatalsegéd

 
 

Kovács Ferencné

takarítónő

 
 

Kucskó Ferencné

takarítónő

 
 

Moór Marianna

takarítónő

 
 

Rózsafi Barbara

takarítónő  
 

Soósné Bébecz Mária

takarítónő

 
 

Zahoreczné Németh Erika

takarítónő  
 

Tislarics Ferenc

karbantartó

 
 

Tizedes Tibor

portás

 
 

Tarsoly György

portás

 

 


1765 - 2012 BLG ©