2021. június
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   

  Boa Inez
  Hajdu Dzsenifer
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium bemutatása

Az iskolánk elődjét gróf Batthyány Lajos nádor alapította 1765-ben. E nemes cselekedet tiszteletére az intézmény 1990. szeptember 1-jén az ő nevét vette fel. A jelentős múlt, az eredményes nevelő, oktató munka a város és a régió szellemi életének egyik meghatározó intézményévé tette az iskolát. A profil ugyan többször változott, de az alapfunkció: az értelmiségi pályára való felkészítés mindig meghatározó maradt. 2004-ben 1101 tanulónk van elsősorban a gimnáziumban, de van egészségügyi szakközépiskolai osztályunk, sőt érettségire épülő egészségügyi szakképzésünk is.

Az elmúlt tanévek nagyszerű tanulmányi és versenyeredményei, rendezvényei, a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztését szolgáló tanórán kívüli tevékenység sokszínűsége és eredményessége bizonyítja, hogy az iskola méltó hagyományaira, s így a jövendő is stabilnak tűnik. A 2003-2004-es tanév az iskola történetének egyik legkiemelkedőbb tanéve volt a nagy létszám ellenére is. A tantárgyi átlag 4,35 volt. A tanév végén 176 fő kitűnő és 218 fő jeles eredményt ért el. Valamennyi tantárgyból volt országos döntős tanulója az iskolának, közel 50 tanuló jutott valamilyen országos tanulmányi verseny döntőjébe. A vegyes középiskolák országos sorrendjében az 1998 és 2003 közötti adatok alapján átlagban (a felsőoktatásba felvettek száma a végzettek számához viszonyítva): 1. helyezett a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 77,51 % -kal.

A hagyományápoló és korszerű iskola szokásos rendezvényeinek sorából kiemelkednek a következők: Batthyány-Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatverseny, matematikakonferencia, Zemplén Győző Fizikaverseny, jótékonysági hangversenyek, alapítványi bál, Te Deum, Hyány-Galéria stb. Az iskola több jelentős városi kulturális rendezvénynek volt házigazdája. Büszkék vagyunk a „Fesztiválkórus” minősítésű Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskarunkra.

Az iskola kollektívája sok éves kiemelkedő nevelő-oktató és tehetséggondozó munkája elismeréséül 1995-ben a „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet, 1997-ben a „Nagykanizsa Közoktatásáért” kitüntető címet kapta. Az iskola nevelői közül Harkány László, dr. Márkus Ferenc és dr. Ördög Ferenc „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”, Szebenyi Mária, Szolik Sándorné, Soós Sándor és Mayer Ferenc „Nagykanizsa Közoktatásáért”, Lehota János „Nagykanizsa Kultúrájáért” címet kapott. A Zala Megyei Közgyűlés 2001-ben az iskolának Pedagógiai Nívódíjat, 2004-ben Mayer Ferencnek Zalai Pedagógus Díjat adományozott.

Iskolánk, sajnos, „mamutintézmény” és „labirintus”, de ennek ellenére, mi magunk is rácsodálkozunk, hogy a diákjaink szeretnek a Batthyányba járni! Oka lehet ennek a „falak ereje”, a kiváló gyermekanyag és a tantestületben meglévő tartás. Jó lenne, ha a jövőben sem csak szlogen lenne az iskolaelőd tanítványának, Deák Ferencnek a tételmondata, mely Pedagógiai programunk mottója:

„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra, lelkét, szívét is kell művelni, mert csak így lehet derék, értelmes, nemesen érző, jellemteljes férfiú s honpolgár. A nevelést, sőt még a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez, s hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.”


1765 - 2012 BLG ©