2021. június
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   

  Boa Inez
  Hajdu Dzsenifer
Kedves Szülők, Öregdiákjaink, Támogatóink!

Tisztelettel megszólítjuk iskolánk, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola minden együttműködő partnerét, hogy segítsenek. Gyűjtést kezdeményeztünk Szemenyey-Nagy Tibor szobrászművész, iskolánk volt tanítványa „Emlékfal” című képzőművészeti alkotásának megvalósítására. Ennek makettje látható iskolánk főbejáratánál, és honlapunkon is megtalálható: www.blg.hu. Az „Emlékfal” afféle „imamalom” lesz iskolánk talán legkultikusabb helyén: a régi épület oszlopos lépcsőfordulójában. Számítunk mindazok anyagi segítségére, akik 1948 óta bármiféle kapcsolatban voltak iskolánkkal: akár Irányi Dániel Gimnázium vagy Landler Jenő Gimnázium vagy Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola néven léteztünk.

Mivel az iskola költségvetési kerete szűkös, ezért tisztelettel kérjük az ügy pénzbeli támogatását! Minden egyes ezer forintot megbecsülünk, mert még körülbelül kettő és fél millió forint lesz az „Emlékfal” bekerülési költsége. Az adományokat a következő számlaszámra fogadjuk, természetesen köszönő és hivatalos visszajelzést adunk:

Számla neve: Batthyánys Öregdiákok Egyesülete
Számlaszám: 11749015-22002275
A Közleményben kérjük feltüntetni!: „Emlékfal”

2010. június 5-én az I. Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozón fogalmazódott meg konkrétan, hogy szülessék emlékhely/emlékfal egy szobor/mobil alkotás megvalósításával. A szobor/mobil a gimnázium Sugár utca felőli szárnyának lépcsőfeljárójában lenne kialakítva, mely nyolc db (tengelye körül forgó) hengerből álló 150 cm magas, 30 cm átmérőjű és 3 mm falvastagságú hengersor, amely tartószerkezetével együtt kb. 160 cm magas és 445 cm fesztávú. Mind a nyolc henger felül nyitható/zárható, így az iskola évszázados dokumentumai, diákjainak és pedagógusainak, dolgozóinak névsora ezekben lenne elhelyezve. Az 1. henger az iskolaelődöt szimbolizálná, rajta a felirat: 1765-1948 Piarista Gimnázium. A 2. henger: 1948-1956 Irányi Dániel Gimnázium. A 3. henger: 1957-1989 Landler Jenő Gimnázium. A 4. henger: 1990-2010 Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Az 5. hengeren a felirat 2011- Batthyány Lajos Gimnázium. Ez és az üresen álló 6., 7., 8. henger az előttünk álló, remélhetően több évszázados jövőt jelképezné.

Ez a valóságos emlékfal tisztelegni szeretne a régi és új, jövőbeli diákok emlékének a lokálpatriotizmus érzését is plántálva. Természetesen a keresztény Európában élünk, de szimbolikusan akár „imamalomként” is felfogható ez a hengersor. Az imamalmok egyébként a lelki áldás és béke kiterjesztésének eszközei, segítségükkel lehetőség nyílik mintegy a folytonos imádkozásra. Az imamalom forgatásával állandó jelenlétet, aktivitást hoz létre, mozgásával élővé teszi az emlékezetet és az előretekintést: emlékeztet minket arra, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Interaktivitásával napi szintű felajánlási lehetőséget kapunk, megmozgatásával örömöt és hálát érezhetünk, valamint rengeteg jó érzés érheti tudatunkat, amely megerősíthet bennünket az iskolához való kötődésünkben. Elképzelésünk szerint iskolánk hagyományrendszerében az egyébként is erre ballagó diákjaink mindegyike elvonulna itt az „Emlékfal” előtt a Ballagás kezdetekor, s tisztelgő mozdulatával egy sokrétű szimbólum részese lenne.

Ezért és iskolánk jó hírnevét tovább öregbíteni kívánva tisztelettel kérjük segítségüket minden volt, jelenlegi és jövőbeli diák és tanár nevében:

Nagykanizsa, 2010. november 8.

Balogh László
igazgató


1765 - 2012 BLG ©