2021. július
                 
  1 2 3 4  
  5 6 7 8 9 10 11  
  12 13 14 15 16 17 18  
  19 20 21 22 23 24 25  
  26 27 28 29 30 31  
   

  Farkas Veronika
  Horváth Hanna
  Szabó Lilla
  Várkonyi Daren
 

A Batthyány Lajos Gimnázium járványügyi szabályzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumának intézkedési terve alapján

a járványügyi készenlét idejére

 

I. Belépés

 1. A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

    Aki lázas, hőemelkedése van, vagy csak köhög, illetve tüsszög, maradjon otthon, ne jöjjön

    közösségbe! Telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, aki majd eldönti a további

    teendőket!

2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és

    tünetmentes dolgozó vegyen részt! Aki lázas, hőemelkedése van, vagy csak köhög,

     illetve tüsszög, maradjon otthon, ne jöjjön közösségbe! Telefonon vegye fel a kapcsolatot

     háziorvosával, aki majd eldönti a további teendőket!

3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt

    fertőzés van, illetve ha karanténkötelezettség jön létre kontakt személyként vagy utazás miatt.

4. Szülő csak hivatalos ügy intézése miatt, előre egyeztetett időpontban léphet be a portán

    orrot és szájat takaró maszkban kézfertőtlenítés után. Amennyiben lehet, az ügyintézés

    történjen on-line módon!

5. A portánál belépni szándékozó köteles közölni a portással jövetele célját, aki ezt feljegyzi

   – az érkező csak ezután léphet be az épületbe orrot és szájat takaró maszkban kézfertőtlenítés

   után.

6.  Gimnáziumba való belépési pontok:

            7.00-8.00:

portánál – 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.D, 9.E, 10.B, 10.C, 11.B, 11.C, 12.A

            nagyaula Rozgonyi úti bejáratai – 9.A, 9.B, 9.C, 10.A, 10.D, 10.E,

                                                 11.A, 11.D, 11.E,  12.B, 12.C, 12.D, 12.E

        8:00 után a porta

 

7. Belépés rendje:

            a)  csak orrot és szájat takaró maszkban lehet az épületbe belépni

            b) lázmérés : 37.5 felett elkülönítés, szülők értesítése

            c) kézfertőtlenítés

d) az osztályterembe elvonulás

8. Kilépés a portánál

 

 

II. Közlekedés az épületben:

1.  Az intézmény épületeinek területén a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező - a tanórákon

     is.

2.  Büfében csak vásárlás lehetséges, figyelve az 1,5 m-es távolságtartásra – belépés előtt kötelező

    a kézfertőtlenítés.

3. A tanárihoz csak indokolt esetben jöhetnek a tanulók, itt is figyelve az 1,5 m-es távolságtartásra

    a folyosón való várakozáskor.

4. A titkárságra csak ügyintézés céljából mehetnek a tanulók, figyelve az 1,5 m-es távolságtartásra.

    A titkárságon egy időben csak egy személy tartózkodhat az ott dolgozókon kívül.

5. A gazdasági irodába is csak fontos esetben lehet belépni a tanulóknak. 

6. A csoportosulást, más osztállyal való keveredést a folyosókon és a közösségi tereken kerülni kell.

7.. A folyosón várakozó osztályok esetén a csoportosulás elkerülése érdekében nyitottak

     a szaktantermek.

 

III. Osztálytermek rendje:

1.  Fertőtlenítőszer, folyékony szappan és papírtörlő minden teremben biztosított –

     hetesek, szaktanárok, osztályfőnök különösen figyelnek erre órakezdéskor.

2.  Szellőztetés óra előtt, alatt, végén - hetesek, szaktanárok, osztályfőnök különösen figyelnek erre.

3. Gondot kell fordítani a köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,

    majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

IV. Az étkezések rendje

      A menzára való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés, a sorban való várakozásnál kötelező

     a maszkhasználat, valamint a távolságtartás, majd étkezésnél természetesen a maszk levehető.

 

V. Testnevelési órák rendje:

            A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

Különösen fontos a használt sportszerek fertőtlenítővel való áttörlése (testnevelés tanár, takarító személyzet feladata).

VI. Osztályfőnök plusz feladatai:

1. Osztályfőnöki órákon beszélgetés a vírusról és védekezési rendszerről, a személyi higiénia

   alapvető szabályairól, a köhögési etikettről: papír zsebkendő használata köhögéskor,

   tüsszentéskor, majd a használt  zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás,

   esetleg kézfertőtlenítés. Fontos bevonni a tájékoztatásba szakembert is – iskolaorvost,

   iskolai védőnőt.

2. Hetes feladatainak kibővítése (alapos szellőztetés, odafigyelés az osztályban

    kihelyezett fertőtlenítő szerekre, hiány esetén gazdasági irodában azt jelezni)

3. Szülők tájékoztatása, ha az osztályban vírusgyanú, esetleg COVID-19 megbetegedés fordul elő

 

VII. Szaktanárok plusz feladatai:

1. Tantermek szellőztetésére, tisztaságra figyelmeztetni belépéskor és kilépéskor a tanulókat.

2.  Fertőtlenítés vagy a fertőtlenítésre való figyelemfelhívás

 

VIII. Szülők felé kérés:

1. Tanulók maszkkal való ellátása

2. Gyanú esetén reggel hőmérőzés otthon

3. Személyi tisztasági csomag összeállítása (papír zsebkendő, kézfertőtlenítő)

4. A fertőzéssel szembeni védekezés megerősítése otthonról is (otthoni személyi

    higiénia, fertőtlenítés)

5. Immunerősítés – természetes módon (gyümölcs, zöldség), egyebek egyéni igény alapján

    esetenként háziorvossal egyeztetve

6. Beteg, lázas, köhögős, tüsszögős gyermek otthoni felügyeletének megoldása, jelzés az

    osztályfőnök felé, illetve háziorvossal felvenni a kapcsolatot

 

 

 

 

IX. Teendők beteg személy esetén

1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei

   észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi

   orvost, valamint az iskolai védőnőt; ők az érvényes eljárásrend szerint döntenek a

   további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek

   a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a

  gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján

   járjanak el. Az iskola köteles értesíteni az esetről a Nagykanizsai Tankerületi Központot is.

2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel

    rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve

     a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben

     fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően

     ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet

   vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet

   miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a

   szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A szülő a kezelőorvosi döntésről, valamint

   az intézkedési javaslatról – a gyermek érdekében – köteles tájékoztatni az iskolát.

 


1765 - 2012 BLG ©