2020. december
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Pati AlettaBalogh László igazgató beszéde a szülői értekezleten 2019

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák!

A diákjainkról szólok, az önök gyermekeiről - akik nekünk a legfontosabbak. 10 éve vagyok a BLG igazgatója, ilyenkor szeptember vége felé mindig szóltam a Szülőkhöz, s az a www.blg.hu honlapon is megjelent. Ez mindig egy jóravaló üzenet szokott lenni az aktuális helyzetnek megfelelően. Most is ezt teszem.

Nagykanizsa iskolaváros a fiatalok városa is szeretne lenni. Ehhez tudatosabb és érzelmesebb életre kellene törekedni fiataljainknál: azaz oktatni és nevelni kell őket, hogy ne legyenek oktondiak és neveletlenek… Egy bölcstől tanultam (és már idéztem): „Az egész élet emlékekből áll, csak mindig a jelen múlik el olyan gyorsan, hogy észre sem vesszük.” És egy latin közmondás: „Változnak az idők, és velük együtt változunk mi is.” Ebben az emlék-múltban és változás-jövőben egy dolog lehet állandó: a SZERETET: nem az, amit érzünk, hanem az, amit teszünk…

„Soha nem az a lényeges, hogy mit várhatunk el az élettől, ennél sokkal fontosabb mit vár el tőlünk az élet!” - így mondjunk igent az életre, és legyünk boldog Szülők, boldog Pedagógusok és boldog Diákok, azaz „Boldog Iskola”. (Ezen valóságos címünk alapján az vagyunk…) Mert boldogok, akik tudják, miért élnek…

Kedves Szülők! Eredményeink és eseményeink kapcsán hadd hívjam fel most is a figyelmet a tavalyi tanévről megjelent évkönyvünkre és tanévnyitó ünnepi beszédemre, mely olvasható a honlapunkon. Igen, Diákjaink, Gyermekeink egy olyan iskolába járnak, amely stabil értékrendű és biztos hátországa a növelő nevelésnek. Mutatóink sokaságát tudnám sorolni, mely „NB I”-es mivoltunkat bizonyítja. Országos szintű tanulmányi, kulturális és sporteredményeinkre büszkék vagyunk. Ez regionális, megyei és városi szinten még inkább azt jelenti, hogy mi vagyunk a környéken a legjobb tehetséggondozó iskola, amely a megkapott ún. „batthyánys életérzés” folytán nem csak IQ-ban, de EQ-ban (azaz érzelmi intelligenciában) is kiváló. Így jó integráló iskola vagyunk hátrányos helyzetű vagy más problémás élethelyzetű diák számára is.

Mivel értékeink időtlenek, és nyitottak vagyunk az újra is, ezért a jövőtől sem kell félnünk: mi lehetünk az alakítói a minőség és a közösség jegyében. Minden diákunknak jó esélye van arra, hogy a 2020-tól nehezebb felsőoktatási bejutási feltételnek megfeleljen: közel 100%-nak lesz legalább 1 középfokú nyelvvizsgája és legalább 1 emelt szintű érettségi vizsgája! Ez sok iskolában nem teljesül, így bátran megjósolom, hogy egy álom-realista-vésztartalék választással Diákjaink közel 100%-át felveszik jó egyetemre - jó főiskolára. Ezért is jó batthyánysnak lenni…

A tanév szokásos eseményein kívül karakterizálni fogja az előttünk álló oskolai évet: a Helikon, a Giro, a CEOI, 2020 az „Összetartozás Éve” is lesz, s talán a „Fő épületünk” végre megújul…! Iskolakertünk biztosan lesz. Fontosnak tartanám a közeljövőben a minőségibb infrastruktúra kialakítását: a kívül-belül jó iskolát, a tanító terek és az igényes közösségi terek kialakítását! A minőségi épület a minőségi nevelést-oktatást szolgálja; felelőtlenség, ha ezt nem használjuk ki jobban…

Kedves Szülők! Hadd szóljak egy kicsit Önökhöz a szokásosnál bővebben! A Szülők azok, akik gyermekeik neveléséért a legnagyobb felelősséggel tartoznak. Az iskola csak együttműködő partner ebben a folyamatban. A szülők iskolai jelenlétét így természetes, sőt kívánatos állapotnak kell tartanunk. Ezért az iskola az Önök számára munkaidőben mindig nyitva van. Jó lenne, ha a szülői munkaközösség munkája sem lenne formális. Az iskolai rendezvényekre a szülők minden esetben meghívást kell, hogy kapjanak. Egyébként a szülői eredményességet is lehet fejleszteni. Például be lehet és be kell vonni az arra alkalmas szülőket néha az osztályfőnöki órák megtartásába is. Fontosnak érzem, hogy legyen a szülőkkel a szülői értekezleten túlmutató találkozás is. A szülő-tanuló-pedagógus együttműködése folyamán meghatározóak az emberi kapcsolatok, melyeknek egymás tiszteletén, megbecsülésén kell alapulniuk.

Persze tudom, hogy a klasszikus anekdota szerint nem mindig csak az a kérdés vetődik fel a Szülő-Tanár dialógusban, hogy „milyen ember az én gyermekem?!”, hanem az is, hogy „hányas érdemjegyű …?!”. Ezért most hadd adjak egy játékos fogódzót, amely véleményem szerint a legtöbb Kollégámnál működik:

-          5 (ötös): „Tudom és akarom”

-          4 (négyes): „Nem tudom, de akarom”

-          3 (hármas): „Tudom, de nem akarom”

-          2 (kettes): „Nem tudom, és nem is akarom”

 

S még néhány aktuális jótanács. Még jobban rá kell kapcsolni a nyelvtanulásra és nyelvoktatásra! Az igazán kvalifikált helyekre néhol kell 2 emelt szintű érettségi is… A jó tanulási háttér környezet kialakításához fontos a nyugalmas családi és a sokszínű iskolai viszonyok segítsége. Többet kell törődnünk az egészséggel, a sporttal, a művészetekkel adott motiváló erővel, érzékenyítéssel! A sikeres eredmények számmal mérhető mivolta csak egy dolog, az igazi lényeg: „boldog Diákember-e a hozzánk tartozó?!”. Ha így nézünk felvételi ponthatárokat, érettségit és tananyagot, s a szükséges tudatosságban az érzelmekre, lelkületre is figyelünk, akkor bátran és büszkén vállalhatjuk és vallhatjuk jó batthyánys mivoltunkat. Mert BLG-snek lenni jó… Én ezt a segédletet és „iskolakezdési támogatást” szeretném adni így ilyenkor szeptemberben. Igen, a Z-generációval már másképp kell törődnünk, mint régebben, de talentumnak, muníciónak és hivatástudatnak ma sem vagyunk híján. Még akkor sem, ha sokszor egyszerűbb szidni, mint javítani… De „olvasni csak az tud megtanulni, aki olvas”… Így jussunk el beiratkozástól, avatástól a majdani jókedvű, boldog ballagásig!

Több boldogmondást most nem kívánok mondani. Remélem, hogy így is tudnak bizalommal fordulni az iskola, a holnap felé. Mert tudom: „Ahol a legerősebb Szeretet jelen van, együtt változunk jóvá.” Így vagyok én szeretetteljesen siker- és értékcentrikus, tehetségfejlesztő iskolámmal, melyben mégis csak az a legjobb, hogy a komoly Batthyány Lajos Gimnázium szólítható kedvesen, odafigyelve „BLG”-nek…

Álmaim mellett így szeretnék adni megerősítést, elismerést, bátorítást a tanévhez. Hiszek benne, hogy nálunk nem csak „Örökdiákok” vannak, de az „Örökszülő” és az „Öröktanár” is használható fogalom.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

HAJRÁ BLG!

 

                                                                       Balogh László

                                                                       igazgató-BLG

 

(Elhangzott 2019. szeptember 26-án 1700 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletének köszöntőjeként.)

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©