2018. szeptember
                 
  1 2  
  3 4 5 6 7 8 9  
  10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30  
   Balogh László igazgató beszéde a szülői értekezleten

Kedves Batthyánys Szülők!

 

     (Remélem, hogy a szülők legalább annyira tudnak figyelni, mint gyermekeik – diákjaink… S azt is remélem, hogy mindenütt, a nagyaulában és az osztálytermekben is jól hallanak: nem harsogva szeretnék szólni, de érthetően, tisztességgel kommunikálva közös dolgaink érdekében. Ha a hangosítással, az iskolarádiós belső hálózattal netalántán baj van, akkor máris adódik egy megoldandó feladat, mely természetesen elsősorban a működtető dolga, de szívesen veszünk minden szülői segítséget…)

     Mindig különös gonddal készülök a Szülőknek szóló rövid szülői értekezleti szózatomra. Természetesen van sok olyan iskola, ahol egy ilyen megszólalás akár el is maradhatna, de mi az igényesség és a partnerség jegyében szeretnénk kihasználni, hogy figyelnek rám… De a legfontosabb, hogy figyeljünk Gyermekeinkre!

     Hiszek abban, hogy iskolánkban helyes irányba tart a nevelés-oktatás. Remélem, hogy csökkennek a szülők terhei így iskolakezdéskor, s egyre több diák kap több esélyt a tanévben a tanulási hátrányok leküzdésében. Túl nagy ugrást nem várunk az oktatás minőségében, s növeli, aki elfödi a bajt… De az is, aki a jót elhazudja. Állítólag ez lehet az új tanév első leckéje – haladóknak…!

     A BLG mint MTM („Minősített Tehetséggondozó Műhely”) tudja, a tehetség kincs – s ennek, tehetséges diákjainknak nem vagyunk híján… Persze van olyan, aki számára a tehetséggondozás csak jól hangzó oktatáspolitikai cél. De legyünk konkrétabbak: a tehetség fontos eleme a kreativitás, de a tehetségnek is szüksége van a kemény munkára. Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges lehet valamiben, így különleges bánásmódot igényel. Egy gyermekközpontú és a kreativitást értékként kezelő pedagógia mentén virágoznak ki a tehetségek… Egy csak versenycentrikus és nem gyermekközpontú iskolában viszont elsorvadnak a tehetségek. Tehát a kulcstevékenység: a gyermekközpontú pedagógia, és ez nem versenyt és aranyérmet jelent elsősorban, hanem kreativitást és innovációt. A tehetség mutat példát a középszernek!

     A tehetséges gimnazista fiatalembert elsőre felveszik jó egyetemre – jó főiskolára. Jómagam ezt a kimeneti mérőszámot tekintem az egyik legfontosabb mutatónak: tavaly 7 végzős osztályunk 180 tanulójának 90%-át felvették a felsőoktatásba jó helyre. Egy járulékos mutató: 180 érettségizőnk 138 középfokú és 24 felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezett. Mindezt alátámasztja, hogy a középszintű érettségik átlaga 4,47 volt, az emeltszintű érettségi átlaga pedig 4,83 volt! Aki még több szép eredményre kíváncsi, az tájékozódhat egyik színvonalas jógyakorlatunkból, az évkönyvünkből. S az eredményességen kívül ugyanolyan fontos a sok színes és „lelkes” történés tanórán és tanórán kívül…

     Az iskolakezdés kritikus időszakán talán már túl vagyunk. Ne feledjük, a szülő és a pedagógus szövetségesek a gyermeket növelő–nevelő úton az alkotni képes tudás felé. Gyermekeinket erősen éri az ún. „google–hatás”, azaz információt szerezni az internetről olyan, mint tűzcsapból vizet inni. Néha az az érzésünk, hogy a mai diákok minőségileg és mennyiségileg kevesebb anyagot tudnak befogadni – egyrészt azért, mert hiányzik a korábban megkövetelt memoriterek sora (amely edzette emlékezőtehetségüket), másrészt úgy gondolják, hogy az internet egyfajta külső meghajtóként tárolja a szükséges tudást, és nekik csak meg kell találni… Az igazság valószínűleg valahol félúton van: szükséges a lexikális és a kompetencia alapú ismeret és tudás is. Tehát jelenleg kell a megfogható klasszikus könyv is és az e-book is, a gyerekeknek kell a kézzelfogható játék, a képernyő nem azonos a teljes élménnyel, még akkor sem, ha virtuális vagy kiterjesztett valóságról beszélünk. Közben tudnunk kell, hogy a tinédzserek 95%-a szinte folyamatosan „online van” okostelefonjának köszönhetően. Számukra a kötelező olvasmányok inkább már ilyen címmel jelentkeznek:”A kőszívű utcai csillagok”… Tudomásul kell vennünk: csak előre menekülhetünk: a pedagógia mindig a klasszikus értékek átmentése elsősorban ugyan, de mára ez igenis csak a modernitás eszközeivel történhet! Ezzel együtt hiszek Freund Tamásnak, világhírű agykutatónknak: ”Az információrobbanással óriási alkalmazkodó nyomás nehezedik az agyra. Azt vallom, ha a gyerekeket mindennap érné valamilyen művészeti élmény, előrébb tartanának.” Ez vonatkozik reál vagy humán beállítottságú fiatalemberre egyaránt.

     Végül néhány kérés, tanács a szövetséges Szülő számára:

-         Ne csodálkozzunk azon, hogy a tanulói adatlapon pontos elérhetőségeket kérünk Önöktől. Jó lenne, ha folyamatos és kölcsönös lenne a kapcsolattartásunk.

-         Tisztelettel kérem, hogy gyermekük hiányzásának igazolásában legyenek szabályosak…

-         Kérjük, gyermekük ki-be mászkálását az iskolából csak indokolt esetben kérjék!

-         Ne engedjék kisebb-nagyobb hangszórók mint zeneeszközök behozatalát az iskolába gyermeküknek!

-         Egy–egy kirándulás pedagógiai munkánk csúcsa is lehet – ahol lehet támogassák gyermekük lehetséges tanulmányútjait!

-         A hatékonyabb magyar nyelvtanulás érdekében bízunk benne, hogy a NAT–reform után iskolánkban lehet heti 5 órás az 1. idegen nyelv.

-         Kérem, a gyerekek érdekében használják ki az iskolai menza lehetőségét!

-         Néha a sűrű versenyrejárásban szívesen vesszük a Szülők segítségét.

-         Kérem, engedélyezzék gyermekükről esetlegesen készült fotók dokumentumként való felhasználását!

 

  Önmagunkat és közösségünket kiteljesítő élethez mindenekelőtt harmóniára van szükség. Harmónia tanár és diák, egyik és másik ember között csak úgy jöhet létre, ha egymás autonómiáját tisztelve kötünk egyezséget közös munkánk céljairól és eszközeiről. Az iskola nem egyedül tanít-nevel, hanem a családdal, lakóhellyel, a bennünket körülvevő társadalommal együtt. Ha baj van, a nem tanulás nem segít, csak rontja a helyzetet. A fejlődéslélektanban a serdülő- és ifjúkort az önmagunktól a másikig vezető útnak tekinthetjük. A jó pedagógia közben az empátia, a tolerancia és a demokratizmus elvein alapuló nevelés lehetőségét keresi. S a minőségnek át kell itatnia az élet egészét… Ilyen iskola lehet élettel teli, benne vidám a diák, a tanár és a szülő: azaz boldog az iskola. Hiszünk abban, hogy a BLG ilyen iskola, és még inkább az lehet!

     Ennek érdekében köszöntöm szeretettel a kedves Szülőket – mint szövetségeseket, és folytatódjék a mi együttmunkálkodásunk most az Osztályfőnökök által az osztályokban.

 

              Köszönöm a figyelmet! Miénk a BLG!

 

                                                     Balogh László

                                                    igazgató – BLG

 

 

(Elhangzott 2017. szeptember 21-én a Batthyány Lajos Gimnázium tanévnyitó szülői értekezletén.)

 

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©