2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   
Kedves Batthyánysok!:

Nekünk fontos Diákjaink, Szülőink, Kollégáink, „Örökdiákjaink”!

Tisztelt Fenntartónk és Működtetőnk!

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium 2015/2016-os tanéve a hagyományainknak megfelelően ismét sokszínű és eredményes volt. Hangsúlyozza ezt az a sok-sok eredmény, esemény és előttünk álló, amiből aztán mind-mind emlék lesz… A 3 ”E” betű jegyében fogalmazhatom meg rövid beszámolómban jelszavainkat is: Erkölcs, Erő, Egyetértés (lásd FTC-1899!) vagy Épség, Erő, Egyetértés (lásd Nagykanizsai Torna Egylet – 1866(az ország 2. sportegyesülete)!).

            Az eredményeinkben természetesen leginkább a tanulmányokra vagyunk büszkék. Iskolánk diákjainak tanulmányi átlaga: 4,35 lett! A képzeletbeli TOP-listán: 1. 5.A 4,88, 2. 12.D 4,83, 3. 6.A 4,73,… 2 osztályunk átlaga lett csak valamivel kisebb 4,00-nál. Ezt és a többi kiváló eredményünket a minden évben megjelenő igényes és minőségi évkönyvünk részletesen tartalmazza. Köszönet a szerkesztőnek! 88 diákunk lett kitűnő, 152 jeles a 752 fős összlétszámból: tehát tanulóink egyharmada kitűnő vagy jeles rendű…! Ezt bizony sok iskola megirigyelné. Az érettségi főtárgyak tanévvégi tanulmányi átlagai a következők voltak: magyar nyelv és irodalom 4,58, történelem 4,32, matematika 4,00(!), angol nyelv 4,38, német nyelv 4,14,… Persze lehet azt mondani, hogy ezek belső mérések, de az érettségi már külső mérés is, és ott még jobban szerepelünk! Az idén 6 végzős osztályunk 162 érettségiző diákja és az előrehozott érettségizők(189 fő): középszinten 4,55-ös átlagot, emelt szinten 4,80-as átlagot értek el(177 emelt szintű érettségink volt!), így jön ki iskolánkban a 4,59-es érettségi iskolaátlag! Végzős osztályaink mind jól, sőt kiválóan szerepeltek: 1. 12.D 4,90, 2. 12.B 4,77, 3. 12.A 4,71, 4. 12.F 4,33, 5. 12.E 4,32, 6. 13.C 4,15. A 12.D osztályunk 30 tanulójából 20-an kitűnően érettségiztek…!

            Így nem csoda, hogy „bajban” voltunk az évvégi jutalmazással. Az idén kb. 150 országos szintű eredménnyel bíró diákunk kapott egyedileg emblémázott, BLG-címeres, kék-fehér batthyánys esernyőt; közülük 62-jüknek a tanévzáró ünnepélyes kavalkádjában jómagam adtam át a jutalmukat (28 tanulmányi, 11 kulturális és 23 sportkiválóságnak!).

            Ezért van szükségünk kiváló tárgyi feltételeinkre (még akkor is, ha főépületünk minél előbb felújításra szorul…!): 15 szaktanterem, 4 számítógép-terem, 2 tornaterem, 707 m2 műanyagborítású szabadtéri sportpálya, 42 ezer kötetes könyvtárunk,…! Sokszínű iskolánkban különösen büszkék vagyunk kiváló, osztályokon felüli közösségeinkre: Virág Benedek Kórus, irodalmi színpadunk, Hyány Galéria, a Helikonon minden kategóriában indulunk, kvíz-klub, 24 órás foci, világjáró batthyánysaink,… Sok kiváló sportolónk által űzött sportágak közül jellemzően batthyánys sport: sakk, tájfutás, B33-kosárlabda,…, és Molnár Flóra úszónk által még a riói olimpiára is kijutottunk!

            Mindezek a legjobb beiskolázási hírvivőink. Mondhatjuk, hogy kiváló tehetséggondozó iskola vagyunk, melyet a kiemelkedő érettségi, felvételi és versenyeredmények is mutatnak. Persze a beiskolázásban fontos az is, hogy pl. matematikát, informatikát és idegen nyelvet(kislétszámú!) bontott csoportokban tanítunk. De a legfontosabb mégis az számunkra, hogy van ún. „batthyánys életérzés” (nem csak idézőjelesen…)! Ennek jó nyomát mutatja évkönyvünk, honlapunk, Facebook-oldalunk, sajtómegjelenéseink, végzőseink tablói,…

            Persze kompetenciamérésünk kiváló mutatóit is sorjázhatnám, s még a netfit-eredményeinkre is büszkék lehetünk. Számunkra fontos, hogy kiválóságunkat a város is elismeri, így a szokásos tanévvégi városi gratuláló ünnepségen 40 fő országos tanulmányi kiemelkedő eredményt elérő diákunkat és 15 helikoni eredményünket ismerték el. Természetesen ehhez kellenek kiváló Kollégáim, közülük 26+13 főt ismertek el ezen a városi ünnepségen, közülük kettőt külön is kiemeltek: Erdős Gábor 10 diákjával ért el kiemelkedő országos szintű matematika versenyeredményt, Cseke József karnagy énekes csapatai a Helikonon 3 arany és 1 ezüst minősítést szereztek. Így talán az is kellően alátámasztott, hogy az idén Európai Tehetségpont lettünk! Benne vagyunk Magyarország középiskoláinak TOP-100-as listájában. Persze a lista csak egy szeletét mutatja meg a színes világnak. Sokszor elfelejtjük: az iskolát élvezni is, szeretni is kell a diáknak. Szerintem ebben is jól állunk!

            A legkiválóbb tanulmányi versenyeredményekből az Országos Középiskola

Tanulmányi Verseny, népszerű nevén OKTV a legfontosabb: itt 6 tantárgyból 8 diákunk jutott a döntőbe, közülük a legjobbak:

-          {C}informatika II.: 1. Erdős Márton (12.D), tanára: Erdősné Németh Ágnes és Erdős Gábor

-          {C}orosz nyelv: 9. Balazsin Balázs (12.D), tanára: Borók Erzsébet

-          {C}matematika II.: 10. Erdős Márton (12.D), tanára: Zsovár Anita, Erdős Gábor és Erdősné Németh Ágnes

-          {C}dráma: 10. Göncz Norbert (12.F), tanára: Földi Gábor és Bali Judit

-          {C}rajz és vizuális kultúra: 12. Novák Eszter (12.A), tanára: Stamler Lajos

-          {C}informatika II.: 28. Horváth Lóránt (11.B), tanára: Herman József

-          {C}földrajz: 29. Horváth Aurél (11.B), tanára: Alexa Péter

A legkiválóbb kulturális eredmények elsősorban a Helikonon születtek, a „legaranyosabbak” azért is mert arany minősítést kaptak:

-          {C}Virág Bendek Vegyeskar, karnagy: Cseke József

-          {C}Virág Benedek Női Kar, karnagy: Cseke József

-          {C}Kanizsai Regruták – folklór népdal

-          {C}Orff Ütőegyüttes, vezető: Bücs Angéla

-          {C}Tizedes Renáta (11.G) – mozgásművészet

-          {C}Lennert Tamara (8.A) – képzőművészet

-          {C}Baj Bianka (11.B) – versmondás

-          {C}Kulissza Színtársulat, vezető: Göncz Norbert (12.F) és Hidvégi Györgyné

A legkiválóbb sportolóink:

-          {C}Molnár Flóra (11.A): felnőtt úszó válogatott, aki megy Rióba!

-          {C}Kunics Réka (11.D): felnőtt lábtoll-labdázó válogatott

-          {C}Milassin Mór (10.B) és Dobó István (12.D): korosztályos válogatott kardvívó

-          {C}Németh Márton (11.E): korosztályos válogatott birkózó

-          {C}Baksa Nikol (11.F): korosztályos válogatott sportakrobata

-          {C}Kardos Réka (11.B) és Herman Aliz (11.A): korosztályos válogatott kosárlabdázó

Munkarendünk sok-sok felemlegetett jelentős eseményéből büszkék vagyunk többek között a nálunk történő: XXVII. Batthyány – Kanizsa Kupa Sakkversenyre, A dallamok éjszakájára, országos minőségű iskolai ünnepélyeinkre, a XV. Zemplén Győző Fizikaversenyre, beiskolázási rendezvényeinkre, a gólyavatásainkra(jövőre Pelikán–ünnep lesz…!), a Karácsonyvárásunkra, XXIII. Alapítványi Bálunkra, a XIII. 24 órás focinkra, a „BLGén”-re, a VII. Batthyánys–Landleros–Irányis Öregdiák Találkozóra, Erdei Iskolánkra 12. alkalommal, a „Te Deum”-ra,…

            Szomorúak vagyunk, mert a tanévben elmentek, elhunytak emblematikus tanáregyéniségeink: Szebenyi Mária igazgatónő, dr. Hámori Zsoltné Ági Tanárnő, Prof. dr. Ördög Ferenc Tanár Úr, Kugler Sándorné Györgyi néni a 107 éves fizikatanárnő. Isten nyugosztalja Őket!

            A 2015/2016-os tanévben megtörténtek a kezdő minősítések, tanfelügyeletek, szaktanácsadások, önértékelések. Mindannyian elégedettek voltak velünk. Az egyik szakértő így nyilatkozott: „Sokat tapasztaltam, sokat tanultam Tőletek. Köszönöm!” Az ifjúsági közösségi szolgálat az idén az érettségi vizsga szükséges feltételeként „élessé” vált. Nagyon dicsérőleg megállapíthatjuk: sok pozitív energiát jelent az IKSZ a közvetlen iskolai környezetre, a diákok lakókörnyezetére! A „Fény Éve”-pályázat egyik nyertes iskolája voltunk a 28-ból. A Határtalanul–pályázaton  nyert a 6.A és a 8.A osztályunk.

            A tanév történéseiben letagadhatatlan az országos felzúdulás és felbuzdulás, amely javítani szeretné oktatásügyünket. Mi ehhez jószándékúan és jóindulatúan álltunk hozzá: elismertük a túlzott reformot, de mi belülről szeretnénk javítani új köznevelési rendszerünket! Természetesen szeretnénk, hogy jobban működjön az oktatásirányítás, a mi iskolánk, az Iskola…! Jó lenne, ha a nyegleség kultúrája helyett a Pedagógusok nyernének. A legfontosabb az iskolában „Ábel”, azaz a „szemünk fénye”…! Ehhez újra kell gondolni a tantárgyak jövőbeni tartalmát. Persze fontos a pedagógus megbecsültsége is: a tudástársadalom nem üres szólam, a minőség elérését csak és kizárólag az iskolarendszer viheti végbe. Ennek szellemét igényes, kellő szakképesítéssel rendelkező tanárok határozzák meg. Reméljük, ezt veszi figyelembe új Tankerületi Centrumunk is, mely váltja a KLIK-et. Hiszünk a Köznevelési Kerekasztalban, a Nemzeti Pedagógus Karban… Jó lenne, ha gimnáziumainkban újra „Babits Mihályok” tanítanának…

            Közben tudomásul kell vennünk: a mai gyerekeket nem frontálisan tudjuk nevelni, másként kell motiválni Őket! Pl. együttműködési megállapodást kell kötni velük a 3-ért, a 4-ért, az 5-ért…! Nekünk tanároknak olyan helyzeteket kell teremtenünk, ahol a diákok meg tudják magukat győzni, hogy egy bizonyos módon viselkedjenek vagy cselekedjenek. A régi módszer a jutalmazáson vagy a büntetésen alapult. Azonban saját maguk meggyőzése sokkal hatékonyabb lehet a Diákok számára! A félelem nem segít, sőt…!

            Sajnos, 8 óraadó Kollégánk elmegy az új tanévben, viszont ketten maradnak és 4 Kolléganőnk visszajön tanítani gyermekáldás után. Reméljük, hogy nyár végeztével nem kiégetten, nem fásultan, hanem a motivációnk megújulásával és feltöltődve tudjuk elkezdeni az új tanévet!

            A vakáció és a tanév is szükséges a „boldog iskolához”. Egy 250+1 éves iskolához méltó, és fontos, hogy tanéveink hagyományos bőségben teljenek. Ezért fogjuk a kezedet, nyitjuk az ajtót, feszülünk híddá – kedves Diákunk!

            Az egyik mostani végzős osztályunk érettségi záróértekezletén a magyar Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertet hívtam segítségül, hogy megfogalmazzam a jó iskola ismérveit. Most is őt szólítom, hogy megfogalmazzam a „jó iskola” feltételeit – egyben szeretnék szövetséget kötni minden egyes Diákunkkal, hogy ők is egyetértsenek a következőkben:

„Az iskola arra való:

hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudásvágya,

megismerje a jól végzett munka örömét,

megízlelje az alkotás izgalmát,

megtanulja szeretni, amit csinál,

és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

 

            Kedves Batthyánysok! Szeretnék egyetérteni mindebben mindannyiótokkal a 2015/2016-os tanévből kiindulva és a 2016/2017-es tanévet is üdvözölve! Köszönet minden segítőnek! Hajrá BLG!

 

                                                                                                           Balogh László

                                                                                                               igazgató

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©