2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Salamon KornélBalogh László Igazgató szülői értekezleten
elhangzott beszéde

Kedves Batthyánys Szülők!

Figyelmem Önöké- és Diákjainké – hadd osszam meg tisztelettel a legfontosabb Partnerünkkel tegnap esti gondolataimat, gyermekeink érdekében… Mindig jó lenne újat és megerősítőt mondani, de valószínűleg a nevelés inkább hagyomány szerinti még egy modernnek lenni akaró iskolában is. Valójában ilyenkor egy egész iskolás szülői értekezlet köszöntőjeként legfontosabb egy „ima gyermekeinkért”...:

„Fák, csillagok, állatok és kövek,

szeressétek a gyermekeinket.”

  • mondom Szabó Lőrinc által és után szabadon.

Bevallom, a Batthyány Lajos Gimnázium volt diákjaként, jelenlegi tanáraként és igazgatójaként, nemrégi szülőjeként gyakran rácsodálkozom arra, hogy a „mi iskolánk” igenis „mozog” és jól működik. Persze, hiszen 3 stabil lábon áll és változik… Köszönet minden előremozdító Partnerünknek. Remélem, hamarosan hasonló jókat hallanak kedves Osztályfőnök Kollégáimtól is.

Szeretném méltatni a 250 éves kanizsai gimnáziumot, benne a hagyományápoló, tehetséggondozó és modern iskolánkat, országosan kiváló statisztikai mutatóinkat és elismeréseinket. Nem véletlenül vagyunk „Akkreditált Tehetségpont”, „Ökoiskola” és szinte közművelődési intézmény. Összefoglalva ismét elmondhatjuk: sok kiemelkedő eredményünk, megfelelő személyi és tárgyi feltételeink jó hátteret biztosítanak a 2015/2016-os tanévhez is: az ismételten (és nem ismételve…) eredményes szakmai munkához, a tisztességes nevelődéshez és karakterisztikus eseményeinkhez. Természetesen igyekeznünk kell, hogy még jobb legyen a világunk és értékesebb az életünk. Ha bosszankodunk, akkor legfeljebb csak idegesebb lesz a világ. De minálunk – hiszek benne és így van: sokkal több a pozitívum, mint a némelykori kritikával illethető. Kedves Szülők! Tessék megkérdezni diákjainkat: hogyan érzik magukat BLG-sként…?! Én is megkérdeztem, s mivel hiszek a gyermeki őszinteségben és egyenességben: nem izgulok a jövő miatt.

Egy bölcs anyát idézve: legnagyobb kincsünk azok a tehetséges gyermekek, fiatalok, akik szárnyalni képesek, ha megkapják a személyes figyelmet és szakszerű, egyedi támogatást. Jelentem, a tavalyi érettségiző diákjaink kb. 85%-át (a rendelkezésemre álló adatok alapján) felvették a felsőoktatásba: jó egyetemre vagy jó főiskolára. S minapi friss adat a 2 végzős évfolyamunkról: összesen 176-an jelentkeztek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre. Mert igenis minden diákunk tehetséges valamiben, csak fedezzük fel azt…!

Továbbra is tart jubileumi évünk. Az évkezdő szomorúságok után volt országos minőségű sakkversenyünk, mert sakkban is jók vagyunk...; lesz hamarosan „Dallamok Éjszakája”; elénekelünk 250 dallamot; a Zemplén Győző Emléknapot a „Fény Éve” jegyében szervezzük; ismét „Szélesre tárjuk az iskolakaput” – kedves Szülők, tisztelettel kérjük, hogy ha tudnak azonosulni vele, legyenek partnereink továbbra is a jó beiskolázásunkban; a 250-es jubileumi évet egy igazi batthyánys Karácsonnyal zárjuk… De folytatódik a kanizsai gimnáziumunk 251. éve pl. alapítványi bállal, Helikonnal, „BLGén”-nel, „örökdiák” találkozóval, a kisgimnazistáknak erdei iskolával, a többieknek további izgalmas kirándulási lehetőségekkel…

Mondják, az iskola csak kölcsön kapja a Szülőktől a Gyermekeket – s ez komoly felelőséggel jár. Ebben a növelő – nevelő folyamatban közös reményünk a műveltség, melyben a Batthyány Lajos Gimnázium igazi értelmiségivé nevelő iskola kíván lenni a jövőben is. Ehhez a 250 éves kanizsai gimnáziumi múlt jó muníciót ad, s a világi modernitás is jó tálentum. Támogatjuk kiválóságaink minél bővebb részvételét a hamarosan induló Magyar Templeton Programban. S lehet új az Oktatási Hivatal, a Pedagógiai Oktatási Központ, tartozhatunk akár a Zalaegerszegi Tankerülethez, állunk elébe mindenféle minősítésnek, mert van benső vezérlőnk...

A héten jött meg az értesítés: a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából az előző évben 1 176 000 Ft-ot kapott. Köszönet érte az adakozó szülőknek! Szükségünk van erre a fontos forrásra is, mert tulajdonképpen az alapítványunk az egyetlen önálló jogi személyiségünk. Köszönjük a működtető önkormányzatnak a minapi friss beruházást: a 707 m2-es műanyagborítását a volt salakos sportpályáinknak és a 250 m2-es napelemes energiaátalakító rendszerünket. Ezek értéke kb. 20-20 millió Ft. Ezek a jubileumi évünk ajándék innovációs fejlesztései. Nagyon várjuk a jövő évet, amikor remélhetőleg elkezdődik a „Fő épületünk” 500 millió Ft-os felújítása.

Egyéb praktikus tanévkezdő információt meghagyunk a kedves Osztályfőnök Kollégáknak. Fontosnak tartom enapló rendszerünket, fontos lenne az is, kedves Szülők, hogy tájékozódjanak gyakran a www.blg.hu hivatalos internetes honlapunkról és akár a „Batthyány Lajos Gimnázium hivatalos oldala” Facebook-profilunkról.

De a legfontosabb számunkra mégis az, hogy tudunk-e járható utat adni közös gyermekeinknek–diákjainknak?! Ez pl. független attól, hogy melyik KLIK-hez tartozunk. A szülő és a mi iskolánk is tudja: a gyermek egy nagyon hosszú projekt – egy gyermek jó esetben akár 80-90 évig is él… Nekünk távlatban kell gondolkodnunk. A lényeg az, hogy megtanuljuk a jót, az értékeset keresni, felismerni és választani! Ehhez próbál a mi iskolánk segítséget adni – persze biztosan nem hibátlanul, de közösségeinket fejlesztve, együttműködve a partnernek tekintett szülőkkel, mert az iskola a közös ügyünk. Ha ezt átérzik Diákjaink (tudom, hogy átérzik és tudják…), akkor megy jól az iskola… A gyerekek nem „az életre készülnek”, hanem már itt vannak és élnek. Most élnek. Most akarnak jól lenni. A tudás – hiszünk benne: öröm, ezért a hozzá vezető út is jó lenne, ha minél több örömmel lenne kikövezve…! Szeretettel, néha szigorúan, de következetesen tiszta-jó szívvel kell viszonyulnunk, fordulunk Gyermekeinkhez.

Vigyázzunk a ránk bízott ifjú emberekre otthon és az iskolában! Találjunk itt és ott mosolyra, szeretetre, erőre és menedékre. Tökéletes tanár, szülő nincs, ezért megértőnek kell lenni gyermekeinkkel. Így kérek áldást a jelenre és minden megújulásunkra – ilyenkor egy új tanév elején. Osztoznunk kell az örömben és a feladatokban. S mivel megvan az ideje a beszédnek és a hallgatásnak is: lassan befejezem:

Nálunk leltük meg öregdiák találkozóinkon azt a szóleleményt az „öregdiák” helyett, hogy „örökdiák”. Jó lenne, ha a Batthyány Lajos Gimnáziumban lenne „öröktanár” és „örökszülő” is …!

Köszönöm figyelmüket! Folytatódjék a szülői értekezlet a magunkra zárt, mégis nyitott osztálytermeinkben!

Balogh László
igazagató-BLG

 

(Elhangzott 2015. szeptember 24-én 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletén a nagyaulában.)

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©