2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Salamon KornélBalogh László Igazgató szülői értekezleten elhangzott beszéde

Kedves Szülők!

         Ismét szülői értekezlet van, ez az egyik legfontosabb fórum egy iskola életében. Itt van Szülő és Pedagógus, s a számunkra legfontosabbról: a Diákjainkról van szó és cselekvő tett. Minden esetre áldást kérünk az új tanévre, amelyben az első lépéseket tesszük…

         Hogy milyen is a mi iskolánk?! Talán egyik tavalyi AFS-es diákunk, a német-francia Léa Finke egy tételmondatát idézem egy nemrégi leveléből (magyarul írta…): „Soha nem voltam büszke egy sulira, de most az vagyok! A BLG a legjobb suli az egész világon.” Itt akár abba is hagyhatnám, de néhány percig még hadd győzködjem Önöket, hogy körüljárjam az ún. „batthyánys életérzést”. Kedves Szülők, gyermekeink Kanizsán a Batthyány-gimnáziumba jó helyre járnak!  –  persze mi sem vagyunk mentesek jópár társadalmi problémától, de azért vagyunk, hogy ezeket megoldjuk, de legalábbis próbáljuk őket kezelni…

         Egy mai 9. osztályos diákunk véleményét is hadd idézzem: „Nagyon tetszik a közösség, az iskola maga, a légköre, mindezek összessége, amely a már jól ismert „batthyánys életérzést” alkotja. Örülök, hogy én is a részese lehetek több száz mostani és több ezer hajdani tanulóval együtt, akik ezt már megtapasztalták vagy most tapasztalják meg.” Ezt Varga Dávid István 9.B-s diákunk írta egy éveleji fogalmazásában, és ő nem tudja, hogy most idézem őt, de remélem, hogy még sokan vannak hasonlók Diákjaink közül…

         Eredményeink sokaságát megismerhetik aktuális évkönyvünkből, amely az elmúlt tanévről szól (megvásárolható akár a portán). Kérem, hogy látogassák a www.blg.hu honlapunkat, és nálunk még kommunikatívan működik a „Batthyány Lajos Gimnázium hivatalos oldala” a Facebookon. Az elmúlt tanévben 6 végzős osztályunk 178 érettségizett diákjából több mint 90%-ukat felvették jó egyetemre vagy jó főiskolára. Így aztán természetes, hogy nincs beiskolázási problémánk, miközben nagy iskola vagyunk.

         Kanizsán 1765-ben, 250 éve alapította gróf Batthyány Lajos, az ország utolsó választott nemzeti nádora a gimnáziumot. Ennek a gimnáziumnak az 1949-es államosítástól vagyunk mi jogfolytonos utódai. Így büszkén ünnepelhetjük a piaristákkal együtt 2015-ben a 250 éves jubileumi évfordulót. A hagyományápolás iskolánknak mindig erős oldala volt. A 250 év alatt „világítótoronyként”, diákjaink értelmiségivé nevelődésének fontos földrajzi centrumaként voltunk jelen városunk és bővebb környezetének életében. Kanizsa 250 éves gimnáziuma révén bátran nevezhető Iskolavárosnak: ez erős szellemiséget és érzelmi hatást jelent. A BLG hagyományápoló és hagyományteremtő tevékenységének főbb elemei más iskolák számára is példák, jó gyakorlatok lehetnek! Számunkra érték minden egyes mai diákunk és öregdiákunk. Saját szóleleménnyel nálunk „örökdiáknak” hívjuk őket.

         Mit szeretnénk a 250. tanévben?! Lesznek belső pályázatok és versenyek a 250-es számmisztika jegyében; készülnek újabb relikviák; lesznek rendkívüli órák és találkozások örökdiákjainkkal; az iskolatörténeti tanulmányunk is bővül; készül napóra a „B” épületre; Stamler Lajos és tanítványai is készülnek újabb műalkotásokkal; lesznek ünnepi koncertek és jubileumi „BLGén”; 2015. június 6-án 10 órakor lesz a HSMK-ban az ünnepi batthyánys, landleros, irányis és piarista öregdiák találkozó; s lesz Tablók Terme is…

         Mindehhez is kérjük tisztelettel a kedves Szülők támogatását, akár a „Batthyány Középiskoláért” Alapítványon keresztül is. S néhány szolgálati, „gyermekszolgálati” közlemény még mint fontos aktuális üzenet:

-         Diákjaink számára iskolaidő alatt kötelező a benttartózkodás az iskolában. Ezért a porta 8.00 óra és 12.45 között zárva van a kifelé menet szempontjából.

-         Viszonylag kislétszámúak a nyelvi csoportjaink, amely a differenciált foglalkozást is lehetővé teszi. Ezért további nyelvi csoport változtatást immár csak a saját nyelvtanár kérésére támogatunk.

-         A sportegyesületi tagsággal kiváltható a 4., 5. testnevelés óra. Kérem, figyeljünk arra, hogy ez valódi spotegyesületben való sportolást jelentsen!

-         Szeptember 22-ig jelezni kellett a gazdasági irodában a menzás tanulóinknak, hogy az október havi étkezést csoportos beszedéssel vagy átutalással vagy a Sherbankban való befizetéssel igénylik. Készpénzbefizetéses megoldás immár nem lesz. Ez sok esetben nem történt meg.

-         Kérem, hívják fel Önök is gyermekeink figyelmét arra (újra és újra…), hogy értékeiket (különösen pénzt és mobiltelefont) ne hagyjanak őrizetlenül!

-         A viselkedésbeli normalitásokért mindannyian tehetünk. Erről is beszélgessünk itthon és otthon is!

-         Hétvégén, különösen pénteken és szombaton este, éjszaka nagyon figyeljünk arra, hol vannak gyermekeink!

-         Sajnos, már Kanizsán is itt vannak a dizájnerdrogok. Ne gondoljuk, hogy ezek ingyenes „beetetése” nem folyik. Ezért is hívtuk meg több osztályunkhoz Bükiné Papp Zsuzsát, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság alezredesét és Bali Miklóst, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság főhadnagyát, akik az ifjúságvédelem terén nagy tapasztalattal bírnak. Sőt, most is, ezen köszöntésem után tisztelettel kérem a 9.B, a 9.C, a 9.D és a 9.E osztályok szüleit, hogy együtt menjünk fel a rendezvényterembe, ahol a kérdéskörről rövid tájékoztatást kapunk. Mindezt ne vegyék túlzott aggódásnak, de igenis féltjük gyermekeinket, ezért minden lehetségest meg kell tennünk értük…!

Persze bizalom nélkül nincs sikeres tanintézmény, s a gyerekről kell, hogy szóljon elsősorban az iskola. De éljünk a lehetőségeinkkel, ezért törekszünk közös kommunikációnkban a megegyezésre és az együttműködésre. Fontos, hogy a családtagok: szülő - diák - tanár szakítsanak időt az egymással való beszélgetésre! A harmonikus életet keressük: azt, hogyan lehetnének boldogabbak gyerekeink, s általuk mi is?! Az önismeret fontosságát is hirdetjük. Ha több szeretetet adunk-kapunk, akkor boldogabbak lehetünk. Mi így szeretnénk építeni közösségünket.

     „A gyermekét szerető, a gyermekének jövőjéért aggodalmaskodó szülő joggal akarja tudni, hogy milyen lesz az iskola, melyre kénytelen fiát – lányát rábízni.” Hát ilyenek vagyunk mi: a tudást meg lehet szerezni, a szeretetet pedig szükséges gyakorolni. Az értelmi és érzelmi intelligencia ilyetén való fontosságára hívom fel itt is a figyelmet: a cél az ilyen tudásért tanulni és tanítani.

     Egy új tanév elején vagyunk. A tanév kezdetében már mindaz benne van, amit meg fogunk élni, de minden kezdésben keresünk valami újat. Azonban legfőképpen minden kezdetben benne van az a bizodalom, hogy van értelme annak, amit teszünk. Ennek fényében figyelünk diákjainkra az elkövetkező, jubileumi tanévben is. Szeretnénk hozzáadni valamit diákjaink növekedéséhez, boldogulásához.

     Összefoglalva: kiváló eredményeink, megfelelő személyi és tárgyi feltételeink jó hátteret biztosítanak a 2014/2015-ös tanévben is az eredményes szakmai munkához, tisztességes nevelésünkhöz, karakteres rendezvényeinkhez.

     Folytatódjék a szülő – osztályfőnök találkozó, a közös beszélgetés az osztálytermekben diákjaink – gyermekeink érdekében, munícióik és tálentumaik keresésével és megtalálásával…!

 

     Köszönöm a figyelmet!

 

                                                                      Balogh László

                                                                      igazgató – BLG

 

(Elhangzott 2014. szeptember 25-én 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletének köszöntőjeként.)

         

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©