2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Salamon KornélBalogh László igazgató szülői értekezleten elmondott beszéde

Kedves Szülők

- társaink diákjaink nevelésében!

            Ismét eltelt egy év, s egymás szemébe nézve megállunk közös célunk: gyermekeink eszmélődése – nevelődése érdekében. Továbbra is szeretnénk meggyőzni Önöket természetes elfogultsággal: a Batthyány Lajos Gimnázium a környék (egyik) legjobb iskolája. S tudjuk, diákjaink sorsa a családi asztal körül és a becsukódó – kinyíló tanteremajtó mögött dől el! Közös jövőnk olyan lesz, amilyen tudású, felkészültségű, jellemű, erkölcsiségű fiatalokat bocsátunk ki az iskolánk kapuin. Arra kérem tisztelettel a Szülőket, hogy segítsék munkánkat: gyermekeink nevelésében végezzék el azt, ami a család feladata, s azt hárítsák az iskolára, ami a pedagógusok dolga. Tudom, hogy létezik harmonikus együttműködés. Mindezt nem hatalmi szóval mondom, hanem az évkezdés reménységével: nevelési – oktatási rendszerünk hatalmas átalakításában gyermekeink lehetőleg csak a jót érzékeljék. Felesleges szabályozó elemeket ne tegyünk be az amúgy is terhelt rendszerbe. Az igazi pedagógus egyébként soha nem lehet elkeseredett – remélem, így van ezzel a szülő is…

         Az új tantervek bevezetése, a mindennapos testnevelés, a pedagógus életpálya – modell, a hit- és erkölcstan tanítása, az új munkaidő – számítás, a pedagógus – minősítés új rendszere, az 50 órás közösségi szolgálat, … – hogy csak néhány újdonságot említsek. Mindez olyan óriási szakmai munkát igényel, amelyet nem könnyű egyszerre beindítani, de a pedagóguslét és a társadalmi elvárás igényelte már ezt a megújulást. Ez a folyamat nem hibanélküli, de tudom és remélem, a Batthyány Lajos Gimnáziumban a problémákból diákjaink keveset érzékelnek; s inkább a köznevelési új időszámításnak a tanulók érdekeit szolgáló és minőségi változást hozó tényei sokaságára tudunk koncentrálni. Az igazi pedagógus legfőbb karizmája egyébként a jövőbe vetett hit.

         Kedves Szülők! Köznevelési rendszerünk megújulásáról az interneten, a sajtóban és általunk is bőven tájékozódhatnak. Hadd hívjam fel a figyelmet egy az interneten könnyen fellelhető kiadványra: „Tanévkezdő EMMInens – amit a szülőnek és diáknak tudni érdemes” a címe. Kiváló tanulmányi mutatóinkról tájékozódhatnak a www.blg.hu – honlapunkon és a tavalyi tanévről megjelent évkönyvben. Ezek színes közösségi életünkről is meggyőzhetik Önöket. Tisztelettel kérem, kalandozzanak a BLG-s világhálón, és vegyék meg/tanulmányozzák évkönyvünket! Nem hagyhatok ki néhány dicsérő, büszkeségre okot adó statisztikai mondatot (még ha a lényeg a sorok között is van…). A Batthyány – gimnázium diákjainak tanulmányi átlaga a múlt tanévben 4,3 volt. 29 osztályunkból 24 tanulmányi átlaga legalább jó (4,00). Végzőseink érettségi iskolaátlaga 4,4 ha az előrehozott érettségizőket is beszámítjuk: 4,5. 28 végzősünk érettségizett kitűnően. 21 tanulónk jutott be az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. fordulójába. Végzőseink több mint 90%-a bejutott jó egyetemre – főiskolára. A kompetenciaméréses és egyéb TOP-listás adataink országosan kiválóak. S amit nehéz objektív mutatóval mérni: van „BLGgéniusz”…! Így bátran és felelősséggel mondhatom: „Legyél te is batthyánys! – s ezt azért mondom, mert létezik diákjainkban, diákjaink között az a fajta jóérzés, amit a „batthyányssággal” tudok kifejezni.

         A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz való kerülésünk diákjaink számára nem okozott fennakadást. Jelentem, Nagykanizsán a KLIK, az önkormányzat és az iskola közötti együttműködés példaértékű. Tisztelettel hívom a kedves Szülőket itt és most is iskolánk összes nagyrendezvényére – továbbra is szeretnénk egy kicsit közművelődési intézmény is lenni. Az idei év helikoni év lesz – ez számunkra nagyon fontos! Szeretnénk minél többeket a batthyánys, landleros, irányis „örökdiákok” sorában üdvözölni. Kérem, ösztökéljék gyermekeiket, hogy az iskolánk által felmutatott sokszínű délutáni foglalkozások, szakkörök, fakultációk, könyvtári lehetőségek rendszerét használják ki!

         A fogadóórákat illetően továbbra is él a honlapunkon elérhető email és/vagy mobiltelefon – elérhetőség; de sok szülői kérésre visszahozzuk a fogadóórák régi rendszerét is: november 14-én, csütörtökön 16.00 órától 19.00(!) óráig ismét lehet egyszerre személyesen találkozni minden Kollégámmal! Egyébként tanáraink kötött munkaidejének 32 órájában is van lehetőség erre a találkozásra. Nagyon kérem, sokadszorra hívják fel gyermekeink figyelmét arra, hogy értékeinkre nagyon vigyázzanak, őrizetlenül ne hagyják azokat!

         Iskolánk és környezete bár számunkra kedves „tiszta udvar, rendes ház”, de felújításra szorul. A főépületünk felújítása több száz milliós költségvetésből lenne megvalósítható, melynek kivitelezésére pályázati lehetőség nélkül csekély esélye van működtető önkormányzatunknak. Azonban a pályázati lehetőségeket folyamatosan nyomon követjük, ígéret van rá, hogy kínálkozó lehetőség esetén (pl. norvég alap megnyitása) pályázatot nyújtanánk be. Addig is persze adott a gazdaszemléltetű, esztétizáló és takarékos működtetés lehetősége. Kisebb célok kitűzésében így is juthatunk előbbre. Ebben továbbra is számítunk a kedves Szülők segítségére.

         Én az iskolai közösségi szolgálatban is hiszek. Meg vagyok győződve arról, hogy egy közösség csak akkor indulhat virágzásnak, ha van önmagán túlmutató célja. Számomra a boldogság forrása az individuumnál több: az egyén, a diákember igazán kiteljesedni csak bővebb dimenziókban (azaz közösségekben!) tud: pl. család, barátok, osztály, iskola, lakóhely,…Ezért fontos a közösségépítés, közösségfejlesztés, amely leginkább a közösség szolgálatában, azaz közösségi szolgálatban nyilvánulhat meg. Persze kicsit szomorkodhatunk, hogy a XXI. század elején kettős világ feszültségében élünk: egyrészt mindjobban individualistákká válunk, ugyanakkor növekszik az igényünk a szövetségek, csoportok és hálózatok: a közösségek iránt. A diákember pedig társas és társadalmi lény, azaz közösségben és társadalomban él és érvényesül a legjobban. Ezért hihetünk a kétkedők ellenére akár a közösségi szolgálat erejében. Tudom, hogy létezik valóságosan is az idealizált „batthyánys közösség”…

         A kamaszok életének legfőbb támaszai (a Z-generáció esetén is) a felnőttek: a szülők és a tanárok, még az információs korban is. Ne feledjük, a valóságban elhangzó szavakat nem lehet helyettesíteni képernyőn olvashatókkal. Nem lehet kiváltani a gondoskodást két „smilyval”… A világ változik, rohan előre, és sebességét nem csökkenthetjük. De a józan ész és tiszta szeretet szerepe továbbra is fontos, a legfontosabb!

         Minden iskolának és osztálynak kialakul a maga „kultúrája”. Vagyis azok a jellemzők, hogy hogyan szólunk egymáshoz, milyen az általános hangulat, az informális és formális kommunikáció, a tagok viszonya, a bizalom és az őszinteség,… Ebben benne van diák, tanár sőt a szülő is. Szókratészt (Kr.e. 470-399), a nagy görög filozófust idézem szó szerint: „Fiatalságunk rosszul nevelt, fittyet hány a tekintélyre és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok.” Szókratész közel 2500 éves panaszát idéztem. Ment-e a világ előrébb…?! Én már találkoztam ennél jobb állapotú, kevésbé neveletlen batthyánysokkal, sőt…!

         Belekapaszkodhatunk ebbe is, de én tudom, s tudom hogy sokan tudják: ennél sokkal több pozitív kapaszkodnivalónk van a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Erről szeretnénk most is meggyőzni Önöket szülői értekezletünkön. „A folyóvíz mellé ültetett fa megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja”, csak „minden dolgotok szeretetben menjen végbe”…! Szavaim értelemből és szívből valók.

         Folytatódjék a szülői értekezlet, a közös beszélgetés az osztálytermekben (ahol minden eldől…) a diákjaink – gyermekeink érdekében, értük! Köszönöm a figyelmet!

                                                                                     Balogh László

                                                                                     igazgató – BLG

 

(Elhangzott 2013. szeptember 26-án 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletének megnyitóján.)

 

 

 

 

 

 

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©