2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Salamon KornélBalogh László igazgató tanévnyitó ünnepi beszéde 2013. szeptember 1-jén

Kedves Diákjaink! Tisztelt Szülők, Kollégák!

            Az évnyitót ünnepi rangra szeretném emelni. Mi mindent üzenhetünk a nyárból nehezen kiszakadó diákseregnek egy tanévnyitó ünnepséggel? Az első találkozás mindig nagyon fontos, mert meghatározhatja a jó folytatást. A sokféle első találkozás között is rangos helyet foglal el az iskolai tanévnyitó, amikor a sok diák még nagyon a nyárban él, a gond nélküli játéktól, utazástól, lubickolástól, a kötetlen időtöltéstől nehezen szakad el. Ennek ellenére hiszek abban, hogy a BLG-ben lehet lelkes a tanévnyitó is. Szeretnénk Benneteket lelkesíteni…

            Hol a boldogság mostanában…?! A vakáció élményeiben, emlékeiben. De Petőfi után szabadon a jelenvalóságban is kereshetjük: „barátságos, meleg szobában” – azaz az iskolában, az osztályteremben is lehet… Remélem, mindannyian feltöltődtetek energiával és lélekerővel az új, érdekesnek ígérkező tanévre. Jómagam példáját emlegetve: jópár sikeres napot töltöttem el a „magyar tengernél”: futással – fürdéssel – sziesztával – pecázással – olvasással…(így ebben a sorrendben). Így lesz elég erőm a 2013/2014-es tanévhez is. Ehhez hasonló jókat kívánok Mindnyájunknak.

            A nyárvége depressziója után így inkább forduljunk a tanév feladatai felé! Ismerősen cseng: az új tanév (higgyünk benne!) most már könnyebb lesz, mint a tavalyi volt. Van már nemzeti tantervi megalapozottságunk; alapdokumentumaink; az új tankönyvek is megérkeztek; a mindennapos testnevelés is ránk fér; s én a hit- és erkölcstantól és az 50 órás közösségi szolgálattól sem félek; a pedagógus életpályamodell remélhető, hogy nálunk szolgálni fogja egzisztenciális emelkedésünket; a társadalmi tisztelet és megbecsülés előmozdításában azonban mindenkinek –Diáknak, Szülőnek, Tanárnak– vannak személyreszabott, saját feladatai… Rengeteg az előttünk álló tennivaló, de rengeteg az eddig elvégzett munka is. Ám ahogy nem volt lehetetlen eddig sem győzni a feladatok özönét, nem lesz lehetetlen a ránk váró feladatokkal sem megbirkózni. Jó lenne, ha a BLG-szekér egyfelé húzva egyfelé menne…! Ehhez kívánok Nektek, kedves Diákjaink, tisztelt Szülők és Kollégák, eredményes új iskolaévet: bizalmat, türelmet, szeretetet egymás iránt és leginkább Diákjainkért…!

            Szeretnék kedvet csinálni az új tanévhez, mely kapcsán még vannak kérdőjelek. De én hiszem, hogy mi, a BLG Tantestülete, Diáksága és a Szülők képesek vagyunk felülemelkedni az esetleges bizonytalanságokon is, és bármely akadályt képesek vagyunk együtt legyőzni… Egyébként „akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz”. És „az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról”. Ezért mosolyogjatok egymásra, mosolyogjunk egymásra… Egyébként a diák abból tanul, amit lát…

            Persze könnyű nekem, akinek még a balatoni szokásos „Kék Szalag” – versenyről is a mi iskolai szalagavató ünnepélyünk kék szalagja jut eszembe… Ezzel együtt szeretném, ha elfogadnátok: biztassuk egymást a jóra: a jó tanulásra, a jó emberségre, a jó érzésre – s ezek aztán fogják hozni a jó eredményeket is! Különböző (X, Y és Z) generációk együttélésében talán még sosem volt ennyire fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, az együttműködésre… De ehhez beszélgetni kell (persze nem most…) – igazán és valódi, kölcsönös figyelemmel. Legyen az előttünk álló tanév ennek a kölcsönös odafigyelésnek az éve…!

            Jelentem, a BLG előző tanéve, a 2012/2013-as tanév eredményekben, eseményekben a hagyományainknak megfelelő rendben és hatékonysággal zajlott. Kiváló statisztikáink, megfelelő tárgyi és személyi feltételeink, rendelkezésre álló alapdokumentumaink jó hátteret biztosítanak kiváló szakmai munkánkhoz, nevelésünkhöz, karakteres rendezvényeinkhez. Szeretnénk felhívni az új fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a régi működtető, Nagykanizsai Megyei jogú Város Önkormányzata figyelmét arra, hogy nem csak belül, de kívül is jó iskola – szép iskola szeretnénk lenni. Ehhez a minőségi iskolai infrastruktúra kialakításában lenne szükségünk leginkább előrelépésre: azaz elsősorban „Fő épületünk” több mint 30 éves, vasbeton szerkezetű, „szocreál” épülettömbjének felújítása elodázhatatlanná vált. A több száz millió forintos felújítási igényhez a közeljövőben talán csatlakozik valamilyen komoly pályázati lehetőség….

            Egyébként iskolánk eredményei, 45 éves átlagéletkorú tantestületünk, légkörünk, a meglévő „batthyánys életérzés” jó alapot adnak pedagógiai optimizmusunkhoz. Eredményeink, eseményeink részletesen benne vannak frissen megjelent évkönyvünkben, mely megvásárolható (megjegyzem, akinek nincs aktuális batthyánys évkönyve, az nem is „igazi batthyánys”…). Az előző tanévről szóló „Beszámoló” című igazgatói dokumentum fenn van a www.blg.hu – honlapunkon. Erre és a Batthyány Lajos Gimnázium hivatalos Facebook-oldalára hadd hívjam fel itt is a figyelmet! „Enaplónk” is hatékonyan működik, az újak az osztályfőnököktől kapják meg hamarosan a szükséges információkat. A testnevelés órák sokaknak délután is lesznek, az ez alól való felmentésnek szigorú szabályai vannak. Hadd hívjam fel a figyelmet itt is, hogy iskolánk, bár számunkra mint gimnázium számára nem lenne kötelező, de a délutáni foglalkozások rendszerének széles spektrumával biztosítja a tanórán kívüli idő értelmes eltöltését.

            Még egy kicsit a nyárról: volt matektábor, rajztábor, kvíztábor, tájfutó edzőtábor, kaszópusztai tábor, tréningeztek az informatikusok és a kémikusok,…, lett 2 zalai udvarhölgyünk. De ami a legfontosabb: majdnem minden végzett batthyányst felvettek egyetemre, főiskolára!! Emlékeztek, mit mondtam?: „jó gimnázium jó tanulóinak nem kell félni a továbbtanulástól…!” Sajnos 4 diáktársatok a tanévvégi osztályozó- és javítóvizsgán megbukott: az ő példájuk legyen intő példa!

            Tisztelettel jelzem, hogy dr. Pintér Ferenc tanár úr az idéntől már óraadóként sem tanít, viszont a „Zalai Matematikai Tehetségekért” Alapítvány révén továbbra is találkozhattok vele. Nagy szeretettel  üdvözlöm a visszatérő új Kolléganőket:

-          Jeschné Kocsis Rózsa tanárnő ismét angol nyelvet fog tanítani

-          Nagyné Kőműves Rita magyar – latin szakos tanárnő

-          Artner Katalin német szakos és egyben a 9.C új nyelvi speciális tagozatos (4-évfolyamos) osztályunk osztályfőnöke

-          Márfi Kornélia tanárnő matematikát fog tanítani ismét

Van egy új kolléga, aki még soha nem tanított nálunk, de az 1992-es évjáratú B osztályban érettségizett diákunk:

-          Török Tamás testnevelő tanár úr!

Szeretettel köszöntöm az AFS Nemzetközi Diákcsere Program keretében az idén hozzánk érkezett 2 diákot:

-          Lea Németországból érkezett és a 10.D osztályba fog járni

-          Francys Venezuelából a 9.G osztályba került (a 9.G tavaly 9.C volt, de az idéntől az új jogszabályoknak megfelelően újra kell őket számozni…)

Tiszta jó szívvel köszöntöm az új, ifjú batthyánysokat:

-          5.A kisgimis osztály, osztályfőnök: Gaál Mercédesz

-          9.B matematika-fizika tagozat, osztályfőnök: Knausz Ágnes

-          9.C nyelvi tagozat: osztályfőnök: Artner Katalin

-          9.D biológia- kémia tagozat, osztályfőnök: Tüske Judit

-          9.E humán osztály, osztályfőnök: Györek László

-          9.F humán osztály, osztályfőnök: Kovács Lívia

Bejelentem, hogy 9 év igazgatóhelyettesség után Erdős Gábor tanár úr ismét szaktanárként kíván teljes mértékben iskolánkért dolgozni. Így a BLG új általános igazgatóhelyettese Piriti János tanár úr.

A nyár folyamán kitüntették 3 tanárunkat – szeretettel gratulálunk nekik:

-          Zsovár Anita tanárnő Pólya György-díjat kapott

-          Lábodi Gyöngyi tanárnő Beke Manó-díjat érdemelt

-          Erdős Gábor tanár úr pedig „Bonis Bona”-„A nemzet tehetségeiért” díjat kapta meg

Dicséretet kapott a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok előző tanévi fizika elméleti versenyében elért kiváló eredményéért:

-          Szilágyi András (jelenlegi 12.D, tanára Dénes Sándor)

Hagyományainknak megfelelően az idén is átadjuk volt növendékünk, Prof. dr. Ádám Veronika akadémikus 30 ezer Ft-os ösztöndíját egy arra érdemes batthyánys diáknak, aki kiváló tanulmányi eredményével és közösségi, példaemberi mivoltával rászolgált erre, a tantestület döntése alapján:

-          Sipos Eszter (12.D)

S végül, hogy minden batthyánys diákunk lássa, hogy van esélye előbbre jutni, az idén is átadjuk a „Jómadár” – díjat, olyannak, aki a tanulmányokban bár haladhatna jobban, de a közösségi életünkben szükség van rá…! Az idén csak egy „jómadarunk” van…?!:

-          Merkei Csongor Balázs (11.E)

 

Kedves Batthyánysok!

BOLDOG ÚJ ISKOLAÉVET KÍVÁNOK!

Ezennel a 2013/2014-es közös tanévünket Diák – Szülő – Pedagógus számára megnyitom!

HAJRÁ BLG!

                                                                                              Balogh László igazgató

 

 

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©