2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   

  Salamon KornélBalogh László igazgató tanévzáró beszéde

Kedves Batthyánysok!

Ünneplő Diákjaink, Szülők, Kollégák!

A közismert szlogen szerint a tanév mindig ugyanaz, és mégis más… Ezért én a mostani tanév végét szeretném szeretettel megragadni, és egyéníteni, hogy ünnep legyen a vég és a kezdet. Ehhez kellesz Te, aki figyelemmel – fegyelemmel örülsz, s kell a Diák – Szülő – Iskola „szentháromsága”. Ha előttem egy fehér lap van, sohasem a rajta megbúvó fekete pacnira koncentrálok, hanem a fehér lap tisztaságára és szépségére… Ennek fényében állunk Hozzátok és Elétek, de ez kölcsönösséget feltételez Newton III. törvénye alapján…

Rendjénvaló, hogy a gyermeknap (május utolsó vasárnapja), az „örökdiáknap” (nálunk június 1. szombatja), a pedagógusnap (június 1. vasárnapja) után az iskola legnagyobb ünnepe a tanévzáró ünnepély. Egy gyermekverset idézve: „Ma nem tanulni jöttünk, ma szívünk ünnepel.”

            Egyébként tetteink, törekvéseink célja, értelme és középpontja mindig a gyermek, Te, a Diák kell, hogy légy! Akiket először jól meg kell ismerni, hogy szeretni tudjuk valamennyiüket: okosan szeretni… És ebben a szeretettel teli nevelésben-tanításban és tanulásban a szavak és a tettek ereje megsokszorozódik! Aki sokat ad, az sokat is kap vissza: ez fizika és metafizika… Erre a visszasugárzó szeretetre nyugodtan alapozhatunk. Ez a „szeretetpedagógiánk” lényege. Bagdy Emőkétől tanultam: „Azt a gyermeket lehet nevelni, akit szeretünk.” S Te pedig akkor tudsz okosabb, szebb, ügyesebb lenni, ha szereted azt, amit csinálsz, szereted, aki segíteni akar Neked. (Ez Newton III. törvénye, az akció – reakció elve…)

            A jövő pedagógiája ugyan továbbra sem tudja pótolni a Szülőt, de ha „oktatásvégrehajtási” intézmény helyett szeretetpedagógiás iskola vagyunk, így leszünk igazán eredményesek. Nem lehetünk csak „versenyistálló”, „szeretetotthonnak” is kell lennünk (ezt fejezi ki: a „fészek–búra–óvóhely” szlogenünk…). Ez táplálja hitünket, mely tudjuk Németh Lászlótól, hogy inkább természet, mint nézet dolga: „A pedagógus hite 2-t tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. A nagy nevelők általában az elsőt tartják fontosabbnak. Mert az anyag, a tananyag, más ismeretekbe megy át, a szív azonban őrzi a jó emlékeket…!”

            A most záruló tanév szerintem is a szokásos rendben, a diákokra gondosan ügyelve zajlott, kirívó esemény nem jellemezte az eltelt időszakot. Pedig volt fenntartóváltás (mi is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerültünk), a működtetőnk továbbra is Nagykanizsa Megyei Jogú Város. Elindult a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben. Volt felsőoktatási „mizéria”, de jó gimnázium jó tanulóiként (ezek vagyunk mi…) nem kell félni tőle! Közben lett új Pedagógiai Programunk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Házirendünk (kérem, tanulmányozzátok, tanulmányozzák a www.blg.hu honlapunkon!).  (S jó lenne, ha minden batthyánys: diák, szülő, dolgozó, „örökdiák” bejelentkezne a hivatalos Facebook-oldalunkra…!)

            Eredményeink, eseményeink a szokásos bőségben érkeztek. Továbbra is „Tehetségpont” és „Ökoiskola” vagyunk. Ami elszomorít (erről is kell szólni), elszaporodott iskolánkban a diákok értéktárgyainak eltűnése. Ez néha valószínűleg külső okokra vezethető vissza, de, sajnos, közöttünk is van tolvaj… Ezt nehéz kimondani, de szeptembertől jó lenne egyenes, nyílt, őszinte tekintettel egymás szemébe néznünk. Ehhez a szükséges lépéseket meg is tesszük. A jövőben muszáj lesz a tankönyveitekre is jobban ügyelni! Kérjük, a már nem használt, jó minőségű tankönyveiteket az iskolai könyvtárban adjátok le¸ ezzel nagyon sokat tudtok segíteni diáktársaitoknak, az iskolának: magatoknak. Egyébként az elmúlt tanévben kalandozó batthyánysok voltak Kaliforniától Kínáig. Sőt még az új köznevelési államtitkár-helyettes is volt diákunk: Sipos Imre személyében, aki IV.A/1983-as kódszámú öregdiákunk, azaz „örökdiákunk”…

            A Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban a 2012/13-as tanévben 96 diákunk volt kitűnő, 172 jeles – gratulálunk nekik szeretettel. 10 diákunk 15 tantárgyi eredménye lett elégtelen – nekik szurkolunk, hogy a javítóvizsgán jobbak legyenek. Iskolánk tanulmányi átlaga a szokásos lett: 4,26. A legjobb a Művészetek tantárgyból: 4,82, a legrosszabb filozófiából: 3, 52. Az osztályok tanulmányi TOP-listáján:

1. 5.A:             4,81

2. 6.A:             4,72

3. 9.D:             4,66

4. 7.A:             4,63

5. 10.D:           4,61

6. 10.A:           4,56

7. 8.A:             4,55

8. 11.D:           4,52

.

.

.

29. 10.C: 3,47 (De őket is nagyon szeretjük…!)

 

            A legkiválóbb, országos jelentőségű tanulmányi, kulturális és sport eredményekért 157 diákunk kap hamarosan egy „BLGéniusz – 2013” feliratú egyedi emblémázású, jó minőségű pólót és a hangversenykórus minősítésű Virág Benedek Kórusunk új CD-jét. Ezt a CD-t kitűnő tanulóink is megkapják. A CD sok szép dala közül felhívom a figyelmet a Daróci Bárdos Tamás által szerzett „Szeretet-himnuszra”, és a nekünk írt: „Arany-dalokra” és a „Zalai vigasságra”!

            Kedves Diákjaink, még néhány mondat a nyár, a VAKÁCIÓ örömeiről, veszélyeiről. A szünetben persze „szüneteljen” a tanulás, de ne feledjük, a gyermekeink életében a legértékesebb idő a szünidő! Ezt is meg lehet tölteni értékes tartalommal, emlékezetes élménnyel. Egy jó pszichológus mondja: „Nem kell szoros beosztással élni. Viszont feltétlenül legyen ritmusa a nyári napoknak, mert csak a jól tagolt ritmusú nap pihentet.” Ne csak a számítógép kreált világában kalandozzál! Ragadd meg a valódi, igazi napot, napokat…! Akár még a kreativitást előtérbe helyező „tanulós”, sport vagy természetjáró programokat, táborokat is. Nem feledhetjük: diákjaink biztonságérzetének, az őket szerető be- és elfogadó harmonikus közegnek a megteremtése (családban és iskolánkban) – ez a legfontosabb feladatunk, és ez egyformán fontos a tanévben és a nyári szünidőben is!

            Egy tételmondat végül: „A VAKÁCIÓ PEDIG NEM VAK, HANEM VIDÁM, MÉG HA ÉRETTSÉGIVEL IS KEZDŐDIK…!” A ballagásról pedig tudjuk: a hajónak pedig menni kell…! Az X-generáció, a mostani szülők generációja nevében hadd mondjam: tisztelet az előttünk lévőknek, szeretet az utánunk jövő Y– és most már Z– generációnak, meg ami még utánuk jön…. Egy Kollégánktól tudom: „A kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek, a boldogságban hálásak legyünk, a jövőre nézve pedig reménységünk legyen!”

BOLDOG VAKÁCIÓT MINDENKINEK!

Balogh László 

igazgató

(Elhangzott 2013. június 17-én 19.00 órakor a Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium ünnepélyes tanévzáróján a BLG-udvaron.)

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©