2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   Prof. dr. Kovács László Rátz Tanár Úr Életműdíjas lett!

November 21-én, szerdán a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében adták át az ezévi Rátz Tanár Úr Életműdíjakat. Immár 12. alkalommal kapja ezt 2-2 kiváló matematika, fizika, biológia és kémia tanár. A cél a természettudományos oktatás-nevelés erősítése, a díj mottója: “hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanáraik nevét is megismerjük...”! Az 1,2 millió forint értékű díjat az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter alapította. Olyan értékes díj ez a hazai természettudomány szakos tanároknak, mint a művészeknek a Kossuth-díj.

 
Az idén Prof. dr. Kovács László, a Batthyány Lajos Gimnázium volt fizikatanára is részesült a jeles díjban. 1965 és 1983 között tanított a tanár úr a Landler Jenő Gimnáziumban, a mai Batthyány Lajos Gimnázium jogelődjében. 1983 után Kovács László a szombathelyi főiskolán volt a fizika tanszék vezetője, sőt rektorhelyettes is. A tanítványai által elért eredmények, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban végzett tevékenysége, nemzetközi ismeretsége, több mint 300 publikációja, szakmai aktivitásai (programok, konferenciák szervezése, előadások tartása) alapján Kovács tanár úr életműve példa lehet a jövő fizikusai, fizikatanárai számára.
 
Olyan Mester ő, aki akár Öveges József utódjának is tekinthető. Az MTA-n laudációjában elhangzott fizikatanári családfája is: Jedlik Ányos tanítványa volt Eötvös Loránd, ő tanította Mikola Sándort, ő tanította Kugler Sándornét (a 104 éves fizikatanárnőt!), s Kugler Sándorné tanítványa volt Kovács László. Ő aztán ismét sok tanítványával megszerettette a fizikát. "Teljes eszű bölcs" ő, aki számára a Tudomány és a Művészet a világmeglátás nem különböző módjai. Tőle azt is megtanulhatták a fizikaórán, hogy az út és a szemsugár és a szeretethullám “lélektől lélekig” mégiscsak képes áthidalni egyedüliségünk csillagmagányát; s Mester és Tanítvány között nem “a roppant, jeges űr lakik”. Sőt, lehet ez életre szóló kapcsolat is! Az összes tanítvány nevében Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium fizikatanára, igazgatója mondott laudációt.
 
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium büszke arra, hogy 12 év alatt immár a 4., az iskolához kötődő tanár lett Rátz Tanár Úr Életműdíjas: Kugler Sándorné, dr. Pintér Ferenc, Dénes Sándorné és Prof. dr. Kovács László!
 
Kovács Tanár Úr, köszönjük és gratulálunk szívből!
<< vissza

1765 - 2012 BLG ©