2018. május
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   Balogh László igazgató beszéde a szülői értekezleten (2012. szeptember 20.)

Kedves Szülők! Tisztelt Együttnevelő Partnereink!

            Egy új tanévnek, azaz a jövőnek (még ha kissé bizonytalan is) sok neve van: „a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi”. Így gyermekeink, diákjaink nevelődése: növekedése, okosodása, finomodása szempontjából minden kezdődő tanév egy új lehetőség, „tabula rasa” (tiszta lap) a jobbulás, a világjavító munka végett. Ragadjuk meg, használjuk ki, mert megtehetjük, mert az Önök gyermekei egy olyan gimnáziumba járnak, melynek jó, sőt kiváló eredményei, tartása, lelke van: van „batthyánys életérzés”.

            Jelentem, a tavalyi tanévben a Batthyány Lajos Gimnázium érettségizett tanulóinak több mint 90%-át felvették jó egyetemre vagy főiskolára, ezzel az értelmiségivé válás útján tovább -, előbbre léptek: ez fontos iskolai feladatunk (nem az egyetlen…). Így, még sok lehetséges kiváló mutatónkra hivatkozva érthető, hogy a napokban a BLG-t a Zalai Megyei Prima Díjra jelölték az „Oktatás és köznevelés” kategóriában. Tisztelettel kérem, amennyiben egyetértenek vele, támogassanak bennünket a hamarosan a helyi nyilvánosságban megjelenő szavazáson: erős „1000 fős faluként” a Közönségdíjra akár jók lehetünk…

            Az évnyitónkon elmondott üzenetünket nem kívánom megismételni, inkább néhány súlypontozott, fontos alapelvünket, tanácsunkat emelem ki röviden – így kiindulásul. A magyar közoktatás rendszere 2012. szeptember 1-jétől alapjaiban, rendszerében és tartalmában megújul – felmenő rendszerben. Azt hiszem, elfogadhatjuk: generációváltásnyi időkként szükséges a változás, a megújulás. A részleteket most nem emlegetem, de számítsunk rá, néhány éven keresztül folyamatos lesz az átalakulás a jobb működés érdekében a minőség jegyében. A legfontosabbak: a tanári méltóság helyreállítása, szakmai-közéleti diskurzus, életpályamodell, fizetésemelés, tanfelügyelet, mindennapos testnevelés, felelősségteljes életmódra nevelés, ….

            Konkrétan az iskolánkban ez azt jelenti: Az új Köznevelési Törvénynek, NAT-nak, Kerettanterveknek meg kell felelni. Új Pedagógiai Programot, SZMSZ-t, Házirendet kell alkotnunk. Természetesen továbbra is fontos feladatunk a céltudatos és eredményes, Tehetségponthoz méltó tehetséggondozás, az érettségire, felvételire való hagyományosan kiváló felkészítés: Kedves Szülők! Az Önök gyermekei egy olyan iskolába járnak, ahol az előző tanévvégi tanulmányi átlagunk 4,28 volt, középszintű érettségi átlagunk iskolai szinten 4,66, emeltszinten 4,78(74%) volt! (Megjegyzem, hogy a részletek a nyilvánosság számára könnyen tanulmányozhatók friss évkönyvünkben és a www.blg.hu honlapunkon. Évkönyv vásárolható a portán 500 Ft/db áron…!) A pályázatok további eredményes kihasználása szükséges: jelenleg 4 beadott pályázatunk van: a TIOP 1.2.3 könyvtárfejlesztése (2 milliós), TÁMOP 3.4.3 tehetséggondozós (20 milliós), TÁMOP 3.2.1 önkéntes munkás (5 milliós) és a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” program keretében „Hagyomány és megújulás a BLG-ben” címmel (150 milliós!). Fontos lenne az iskolai kommunikációs csatornák minél jobb kihasználása: könyvtár, honlap, Facebook, mobil és email kapcsolat diákkal, szülővel! Előre kellene lépnünk az iskolafelújításban, de amíg nincs több száz millió forintos nagy pályázati lehetőség, addig csak a kis lépések: a bővebb iskolai bevételek és az általuk való kisebb beruházási – javítási megoldások útját választhatjuk, és az ökoiskolához méltó takarékosság fokozását…!

            Igen, kedves Szülők! Így tudtuk közös összefogásban legyőzni pl. a csőtöréses haváriát. Így lett a közelmúltban 8 interaktív táblánk, új padlónk a nagyaulában, s biciklitárolóink, remélhetőleg hamarosan érkeznek padok, virágtartók és rönkbútorok,… és vannak további ötleteink (pl. az óvóhely megtalálása, a pince, Sugár utca 9., üvegház felújítása,…). Fontos bevételi forrásunk a „Batthyány Középiskoláért” Alapítványunk támogatása, ennek 1%-os felajánlásából általában 2 millió Ft szokott összejönni,  de tavaly a személyi jövedelemadó csökkenése miatt csak 1.089.000,- Ft jött össze. Ez a hiányzó 1 millió Ft, sajnos, pótolandó valamilyen forrásból. Így ne csodálkozzanak azon, hogy ugyan pl. valóban tilos osztálypénzt szedni, de hozzájárulást önkéntes alapon, bizonyos esetekben fizethetnek a szülők. Törekszünk arra, hogy ezen pénzkezelések SZM-tagok által megerősítve, nem kötelezően, a problémás eseteket megbeszélve történjenek. Tisztelettel etikus partnerséget kérünk pl. az évkönyv vásárlásban, báli belépőkben, színházi és filharmóniai és mozi bérletek vásárlásában, iskolai szimbolikus tárgyak (nyakkendő, póló, jelvény,…) megvételében, szalagavatókor és ballagáskor…

            Végül még néhány tételmondatos kérés:

  • Tisztelettel kérjük, akiket érint, legyenek tagjai a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Egyesületnek, hiszen a nemrég átadott Emlékművünkben mindannyian benne vannak!
  • Kérem, a menzai étkezésünk új rendszerének adjanak legalább egy hónap próbaidőt! Az újat nem könnyű megszokni, de pl. én ugyanúgy szeretem ezt a menzánkat is…!
  • A szülői fogadónap eddigi rendszere megszűnik. Helyette tanáraink vagy heti egy konkrét napon 16.00 és 17.00 óra között vagy adott internetcímen, vagy mobiltelefonon megbeszélve elérhetők. Ezen lehetőségeket a www.blg.hu honlapon már közzétettük!
  • Felhívom a figyelmet az AFS nemzetközi diákcsere-program lehetőségére!
  • Ne szégyelljük néha igénybe venni az iskolapszichológus vagy más szakképzett mediátor segítségét! Tavaly a tanév vége felé egy látszólag „fekete bárány” osztályunk megcsinált egy olyan tréninget, amely után az osztály diákjainak szemléletmódja pozitívabbá vált, új tanulási technikákat sajátítottak el, a közösségünkhöz való viszonyunk jobbá vált, a problémák kezelése könnyebb lett, jobban megismerték önmagukat, elfogadóbbak lettek, tisztábban látják céljaikat, tisztába kerültek erősségeikkel, felelősségteljesebben és pozitívabban látják a világot, így a pályaválasztás is könnyebbé vált számukra, s képesek a kudarcaikból is tanulni, és indulataikat könnyebben kezelni! Hasonló jókat mindannyiunknak, elsősorban gyermekeinknek, diákjainknak tiszta, jó szívvel kívánok!
  • Ha az előzőekben előbbre lépünk, azt hiszem, hogy a viselkedésbeli, öltözködésbeli, dohányzásos, trágár beszédes,… problémáink könnyen megoldhatók!

 

Kedves Szülők! Közös erővel legyünk azon, hogy a kívül-belül jó iskolánkat minőségi módon alakítsuk, hogy gyermekeink, diákjaink szeressenek iskolába járni! Bármilyen meglepő, úgy érzem a BLG-sek döntő többsége nem „utál”, hanem szeret iskolába járni. Erről is beszélgessünk egymással szülő-diák-tanár, akár a hamarosan következő szülői értekezleteken és azon kívül, hogy továbbra is jó iskola legyünk…! Próbáljunk példává válni gyermekeink számára (nem könnyű…)! Az értékrendnek nevelő ereje van: így lehetünk építkező iskola. Jó lenne, ha a BLG-sek akár még formaruha nélkül is egymásra ismernének…! Ne feledjük, nem maga a tudás önmagában a boldogság, hanem a tudás megszerzésének az útja – ez pedig maga az iskola, de legalábbis az iskolában történik…! Mindenkinek van tálentuma…!

      Folytatódjék gyermekeink, diákjaink tálentumainak keresése az osztálytermekben az osztályfőnök kollégákkal a szülői értekezleteken!

      Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra!

 

                                                                            Balogh László

                                                                               igazgató

(Elhangzott 2012. szeptember 20-án 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium nagyaulájában a szülői értekezlet nyitásaként.)

<< vissza

1765 - 2012 BLG ©