2018. július
                 
  1  
  2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29  
  30 31  

  Szabó RenátaA Batthyány Lajos Gimnázium

2017 – 2018. tanévi
M U N K A T E R V E

 Balogh László
 igazgató

 

Alapok az új tanévhez

 

Kedves Batthyánysok!

 

            Véget ért egy hosszú, forró nyár és érik a szőlő… És ideje van mindennek: a szomorúságnak és az örömnek is. A nyár lassan emlékké válik. Kérdés, hogy sikerült-e a megújúlás?! Tudom, megújulni némely dolgokban szakaszosan lehet (lásd vakáció!), de lehetőség van a folyamatos megújulásra is – különösen akkor, ha esetleg a nyár nem volt tökéletes. De bízzunk benne, a feltöltődés mégiscsak sikerült. „A mosoly olyan, mint egy bátorító, gyöngéd ölelés, mellyel élni segítjük egymást.” (Simon András)

            Ideális esetben diáknak, tanárnak nagy szüksége van a nyárra. A pedagógusnak, mivel magát adja munkájában („mint pelikán a begyét fiókáinak”…), ezért nagyon fontos a vakáció megújító ereje. A diák számára a nyár pedig lehetővé teszi az új tanév megújhodásának lehetőségét. Bízva abban, hogy ezek a jó célok teljesültek: egy hosszú, forró nyár feltöltődése után készen állunk, készen kell, hogy álljunk egy újabb, másik tanév bevezetésére. (S az sem baj, ha nem tökéletes egy nyár, hiszen a lítium elemet sem szabad 100%-osra feltölteni, mert az csökkenti az élettartamot…)

            A közoktatás mindenki szakértelmére számíthat, hiszen így-úgy mindenki érintett benne. Így különösen izgalmas lehet egy új tanév indulása, indítása: mely mindig ugyanaz és mégis más… Természetesen fontosak a hivatalos momentumok: az, hogy ingyen tankönyvet kapnak immár 1-től a 9. osztályosokig; az 1. nyelvvizsga sikeres letétele ingyenessé válik 2018. január 1-jétől; ősztől helyzetfelmérő konzultáció indul a nyelvtanítás hatékonyabbá tételére; talán a pedagógus béremelést sem felejtjük; s a minősítési rendszer is teljesen bejáratódik; a pedagóguspálya presztízsét tovább kell emelni; s talán a tankerületek és az iskolák pénzügyileg stabilizálódtak; és az igazgatók mozgástere is bővebb lesz…

            Egy idealista és optimista diák és pedagógus (csak így érdemes…!) pedig tudja, hogy minden tanévnek új lendülettel kell nekivágni, amelyben az érzelmi feltöltődés és töltés is ugyanúgy fontos, mint az intellektuális és a hivatalosságok. Ilyenkor új elhatározásokat és alapvetéseket tehetünk. A jövőnek szóló iskolát ma kellene megvalósítanunk. Tettre kész, problémamegoldó, önmagáért és közösségéért felelősséget érző fiatalokra van szükségünk. Mennyit változott a világ, és az osztályterem mégis ugyanaz maradt… Ebben benne van a pedagógia konzervatív alapvetése, de ez figyelmeztet bennünket arra is, hogy a modernitás sem hagyható el. Egy biztos, ma még nem tudjuk, milyen szakmák léteznek majd, mire a mostani iskolás generáció felnő. Ezért pl. jómagam is törekszem arra, hogy frontális módszerű önmagamtól elmozduljak a kisebb, önálló csoportmunkák és az egyénileg vállalt személyes projektek felé. Mert az iskola feladata: segíteni a diákokat saját érdeklődési körük és tehetségük felismerésében. Ezért lenne jó, ha egy tanórán az egy gyermekre jutó megszólalás lehetősége nem másodpercekben lenne mérhető… Ehhez életszagú projektekre van szükség, és még az interneten is találhatunk hiteles forrást (bár ez olyan, mint tűzcsapból vizet inni…). Kedves Diákok! Bizony a boldog diák és felnőtt léthez problémamegoldásra, kritikus gondolkodásra és elemző képességre van leginkább szükségetek. Az ezekben való jártasságotok dönti el leginkább a „mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre adandó jó választ.

            Ezért a Batthyány Lajos Gimnáziumban mint „Minősített Tehetséggondozó Műhelyben” az idén azt szeretnénk, hogy viszonylag nyugalmas tanév történjen: a világra nyitott, de magunkra zárt osztálytermekben… Így keressük a példaképeket, és annak örülünk, ha mindenki megtalálja a maga tehetségét

            Ehhez egy érdekes tanévkezdő adalék: Bérces Edit, későbbi ultrafutó világbajnok 1987-ben, tehát 30 éve gimnáziumunk tanévnyitó ünnepélyére futott el Zalaegerszegről. Előtte 1 évig nálunk tanított, s Egerszegre kerülvén így próbálta szimbolizálni hozzánk való erős kötődését. Most, 2017. augusztus 30-án, tehát tegnap ezt ismét megtette, ellátogatott néhány volt Tanárkollégánk sírjához is. Ez a jubileumi futás is jelképezheti az állandóságot és a változást, amelyre a pedagógiában mindannyiunknak szüksége van.

            Egyébként kiváló eredményeink sokaságára lehetünk ismét büszkék. Ezeket jórészt tartalmazza legújabb évkönyvünk, amelyekhez hamarosan Te is hozzájuthatsz. A részletekbe most nem megyek bele, csak a legújabb, még nem publikált nyári eredmények és események legkiválóbbjait emlegetem. A legfontosabb mérőszámunk: végzős diákjaink (180-an voltak!) közel 90%-át felvették elsőre jó egyetemre – jó főiskolára! Molnár Flóra úszóként jól szerepelt a felnőtt vizes világbajnokságon! Busa Máté ezüstérmes lett a Középeurópai Informatikai Diákolimpián! Alexa Péter Tanár Úr „Pro Geográfia” kitüntetést kapott a Magyar Földrajzi Társaságtól!

            Így vagyunk most 24 osztályunkban 682 diákkal, 66 tanárral. Elbúcsúztunk néhány óraadó tanárunktól. Az új tanévben nem tanít már minálunk Zieger Krisztina Tanárnő. Katona Noémi tanárnő igazgatóhelyettesből félállású tehetséggondozó pedagógussá vált. Újra közöttünk van gyermekáldás után Nemes Adél és Szili Zsuzsanna Tanárnő. Gyermekáldás előtt áll Márfi Kornélia Tanárnő, így a 7.A osztályfőnöke Földi Gábor Tanár Úr lesz. Nyugdíjba megy Szabó Lászlóné gazdasági titkár. Szóval zajlik az élet.

            Viszont üdvözlöm a mindig újakat! Szeretettel köszöntöm új osztályainkat:

-          a 34 fős, kisgimnazista 5.A osztályt, of.: Martonné Pálfalvi Katalin Tanárnő

-          27 fős a mat-fizes 9.B osztály, of.: Kovácsné Nemes Adél Tanárnő

-          26 fős a nyelvi osztályunk, a 9.C, of.: Kovács András Tanár Úr

-          27 fős a biológia-kémia tagozatos 9.D osztályunk, of.: Lábodi Gyöngyi Tanárnő

-          végül 26 fős a 9.E, humán osztályunk, of.: Knausz Ágnes Tanárnő

Jó volt nyáron jópár diákunknak az általunk is szervezett: I. világháborús táborban, matektáborban, rajztáborban, olasz úton, vízitáborban, kvíztáborban, kaszói táborban,… És jó lesz majd az új tanévben pl.: a sakkverseny, a „Csitt-esekkel” az 56-os ünnepélyünk, a Zemplén Fizikus Emléknap, a Pelikánünnep, az alapítványi bálunk, emlékezetes szalagavatónk és ballagásunk, lesz  Helikon és 24 órás foci, „BLGén” és Batthyánys, Landleros, Irányis Örökdiák Találkozó,… És az új tanév is véget ér egyszer.

De Te most igyekezz megragadni az előtted álló új élményeket, s a tanulást, mely nehéz, de szép, embert próbáló feladat – érdemes hát nekivágni!

 

BOLDOG ÚJ TANÉVET KÍVÁNOK MINDEN DIÁKNAK, TANÁRNAK ÉS SZÜLŐNEK!

                                                                                              

                                                                                                     Balogh László

                                                                                                     igazgató – BLG

 

 

2017-2018. tanév fő céljai és feladatai

 

 

  1. A Köznevelési Törvénynek, NAT-nak, Kerettanterveknek való

megfelelés.

                                                                 H: folyamatos

                                                                 F: iskolavezetés, munkaközösségek

 

  1. A Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend működővé tétele.

H: folyamatos

F: iskolavezetés

 

  1. Céltudatos és eredményes tehetséggondozás. Az OKTV-re jelentkezés

erősítése.

                                                                 H.: folyamatos

F.: iskolavezetés, munkaközösségek

 

  1. Az érettségire, felvételire történő még eredményesebb felkészítés.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

  1. A kompetenciamérésen még jobb eredmény elérése.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

6.  A pályázati lehetőségek eredményes kihasználása.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

7. Az informatikai hálózat adta lehetőségek kihasználása, az iskolai kommu-

   nikációs csatornák bővítése (könyvtár, honlap, Facebook, mobil és e-mail

   kapcsolat diákkal, szülővel).                               

H.: folyamatos

                                                                       F.: rendszergazda, nevelőtestület

 

    8. Digitális tananyagok, multimédiás eszközök adta lehetőségeink jobb kihasználása.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők

 

9.  A rend, fegyelem betartása, a munkafegyelem, adminisztrációs fegyelem, ügyeletek erősítése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: nevelőtestület

 

   10.  A testi nevelés és a mindennapos testedzés hatékonyságának növelése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: testnevelés munkaközösség, igazgató

 

 

 

11. Egészségnevelési programok szervezése, „örökös” ökoiskolai címünk konkrét tartalommal való kitöltése.

                                                                       H.: folyamatos

F.: nevelőtestület, ifjúsági védőnő,

 

12. Hagyományápolás, méltó iskolai ünnepek, újabb Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozó szervezése, évkönyv

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  igazgató

 

13. Dokumentumaink felülvizsgálata, munkaköri leírások.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  igazgató

 

14. Előrelépés az iskola felújításában.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

15. Bővebb iskolai bevételek, alapítványi támogatás. Takarékosság fokozása.

H.: folyamatos

F.: iskolavezetés

 

16. A közösségi szolgálat iskolai rendszerének további hatékony működtetése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  iskolavezetés

 

17. A nevelőtestület tagjainak a minősítési eljárásban való minél eredményesebb részvétele.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  nevelőtestület

 

18. „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címünk tartalmassá tétele

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  iskolavezetés, nevelőtestület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

2017/18-as TANÉVÉNEK MUNKARENDJE

 

augusztus

28.

8.00

 

 

Alakuló és tanévnyitó értekezlet

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató

 

29.

Szakmai munkaközösségi értekezletek

 

30.

9.00

 

 

Javítóvizsgák

 

 

 

 

szeptember

 

 

31.

 

 

1.

 

15.

Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok

18.00

Tanévnyitó ünnepély

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

Első tanítási nap – 1-3. óra: osztályfőnöki óra

Felelősök: osztályfőnökök

Évkezdő osztályfőnöki adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje

(bizonyítványok, törzskönyvek!)

Felelősök: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

 

16-17.

 

21.

XXIX. Batthyány – Kanizsa Kupa, VIII. Bagonyai Attila Emlékverseny,

nemzetközi ifjúsági sakkverseny

17.00

Szülői értekezlet (összevont és osztály-szülői)

Felelős: Balogh László igazgató

 

      22.

 

22-23.

 

 

OKTV jelentkezési határidő

Felelősök: szaktanárok

18.00

A dallamok éjszakája – énekkari összetartó rendezvény

Felelősök: Cseke József tanár, Gölles Martin másodkarnagy

október

6.

 

6-7.

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról

Felelősök: humán szakos kollégák

ECL nyelvvizsga

 

13.

 

 

14.30

Bolyai csapatverseny – matematika – 5-8. osztályosoknak

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

 

20.

 

28.-

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Felelősök: humán szakos kollégák

 

november

5.

Őszi szünet

 

9.

 

 

 

      10.

 

 

      11.

      

      13.

 

      

       14.

 

      17.

     

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

17.00

SZM - választmányi ülés

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 5-8. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

XVI. Zemplén Győző Fizikus Emléknap

Felelősök: fizika szakos kollégák

16.30

Nyílt nap (4-évfolyamos gimnázium)

Felelős: Balogh László igazgató

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” – látogatható tanórák 8. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 9-12. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

18.00 – 22.00  Gólyabál a nagyoknak

Felelős: Katona Noémi és a 10.D osztály

 

18.

9.00

 

 

Nyílt nap (8 –évfolyamos gimnázium)

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 

20.

 

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” –– látogatható tanórák 4. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

december

1.

 

8.

17.30 -  21.00 A „kicsik” gólyabálja

Felelős: Katona Noémi és a 8.A osztály

4. és 8. évfolyamos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgánkra

 

8-9.

ECL nyelvvizsga

 

21.

18.00

 

 

Karácsonyi műsor

 

 

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

22.

Énekkaros karácsonyvárás a nagyaulában

Felelős: Cseke József tanár

 

január

23. –

 2.                 Téli szünet

 5.                 14.30

                     Bolyai csapatverseny – matematika – 9-12. osztályosoknak

                     Felelősök: matematika szakos kollégák

20.                10.00

                     Egységes írásbeli felvételi vizsga (4- és 8-évfolyamos gimnázium)

                      A „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálja – XXV. alkalommal

                      Felelős: Balogh László igazgató és Katona Noémi

22.                 A Magyar Kultúra Napja

                      Felelősök: magyar szakos kollégák

25.                 14.00

                      Pótló felvételi írásbeli vizsga

 

26.

 

 

Az első félév vége, a félévi érdemjegyek lezárásának határideje

Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök

13.00

 

 

Félévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

február

2.

 

 

Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről

Felelősök: osztályfőnökök

17.00

Szalagavató ünnepély

Felelős: Katona Noémi és Tislérné Tóth Zsuzsanna

    

8.

 

 

 

    

    

       9.

     

 9-10.

16.00

Továbbtanulási tájékoztató végzősöknek

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

17.00

Szülői értekezlet és SZM - választmányi ülés (16.45)

Felelősök: osztályfőnökök

Bolyai természettudományi csapatverseny

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

ECL nyelvvizsga

 

     15.

       Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje

 

 

    17.

 

19-20.

Felelősök: osztályfőnökök

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi forduló

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

Szünet

 

24.

Curie Kémia Emlékverseny területi fordulója

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

 

26.

 

26-28.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

Felelősök: történelem szakos kollégák

Szóbeli meghallgatás a „kisgimnáziumba” jelentkezők számára

Felelősök: igazgatóhelyettesek

  március

10.

14.

MUNKANAP!

Március 15-ei ünnepély

 

 

 

 

 

 

 

 

április

 

20.

 

 

22.

 

 

29-

3.

Felelősök: humán szakos kollégák

10.00

„Kenguru” – matematikaverseny

Felelősök: Lábodi Gyöngyi munkaközösség-vezető és a matematika szakos kollégák

Diákfórum

Felelős: Pécsi László DÖK-felelős tanár

 

Tavaszi szünet

 

5.

 

9-10.

 

        11.

     

  13-14.

     16.

     

     16-17.

     

      21.

      27.

     

 

27-28.

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

Írásbeli osztályozóvizsga

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

      Megemlékezés a költészet napjáról

      Felelősök: magyar szakos kollégák

ECL nyelvvizsga

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Felelősök: történelem szakos kollégák

Szóbeli osztályozóvizsga

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

MUNKANAP!

Megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és

      az általános iskoláknak

Felelős: Balogh László igazgató

Város napja

24-órás foci

Felelősök: Alexa Péter és Kele Krisztián tanárok

május

1. 

3.

Érettségi tételsorok leadási határideje PIRITI JÁNOS igazgatóhelyettesnek!!

14.00

 

 

12. évfolyam osztályozó konferenciája

 

 

Felelősök: szaktanárok, 12. évfolyam osztályfőnökei

 

 

„Kék szalag” – bál

 

 

Felelős: Tulok József tanár

 

 4.

Fordított nap

Felelősök: DÖK

 

 

 

 

 5.

 

 

    7-28.

10.00

Ballagás

Felelős: Katona Noémi és Tislérné Tóth Zsuzsanna 

Írásbeli érettségi vizsgák

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

    7-9.

       10.

16.

Tanítás nélküli munkanap!

Délutáni tanítás!

Nyelvi felmérő a 6. és 8. évfolyamon

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

23.

Országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. évfolyamon

 

 

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

június

 

 

 

 

 

 

       1.

 

       2.

 

4.      

 

   7-14. 

BLGén

Felelős: Katona Noémi

          IX. Batthyánys-Landleros-Irányis Öregdiákok Találkozója

          Felelősök: Balogh László igazgató

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

Felelős: történelem szakos kollégák

          Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

15.

Utolsó tanítási nap

 

 

13.00

 

 

Osztályozó konferencia

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató, szaktanárok, osztályfőnökök

 

18.

18.00

 

 

„Te Deum” – jellegű irodalmi, zenés műsor a Felsőtemplomban

 

 

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

 

19.00

 

 

Tanévzáró ünnepély

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 18-29.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 

     

 

      21.

      

 

      8.00-12.00

 

 

Az 5. és 9. évfolyamosok beiratkozása

 

 

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

29.

9.00

 

 

Tanévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

                                                                                                           

Nagykanizsa, 2017. augusztus 24.

                                                                     

 

                                                                                 Balogh László

                                                                                  igazgató

 

 

 

 

 

Intézményi ellenőrzési terv

 

            Az ellenőrzés célja, hogy erősítsen meg abban, amit jól végzünk, s adjon visszajelzést a hiányosságok javítására.

 

Fő területek:

- dokumentumok (tanmenetek, munkatervek, naplók, törzskönyvek, bizonyítványok) – különös tekintettel az enapló vezetésére!

- takarékos gazdálkodás

- tanítási óra – óralátogatások!

- ügyeleti rendszer

- házirend betartása (késés, hiányzás, dohányzás, rend, tisztaság)

- tanulmányi eredmények

 

Szeptember:

- a tanév eleji adminisztratív feladatok (naplók, bizonyítványok, törzskönyvek, tanmenetek, munkatervek)

- munka -, és tűzvédelmi szemle

- intézményi ellenőrzés

 

 

                                                           Felelős:  iskolavezetés,

                                                                          munkaközösség-vezetők,

                                                                          osztályfőnökök

 

 

Október:

 - az ügyeleti rendszer működése

 - késések, hiányzások, dohányzás

 - óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

November:

- osztályok rendje

- érdemjegyek

- óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

                                                                      

December:

- mulasztások dokumentálása, igazolása

- takarékos gazdálkodás

- tanulmányi eredmények

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

                                                                         gazdasági titkár

 

 

 

 

Január:

- munkaidő – nyilvántartás

- óralátogatás

- rend, tisztaság

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

  osztályfőnökök

 

Február:

- tankönyvrendelés

- beiskolázás

- érettségire jelentkezés

- ügyeleti rendszer

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

Március:

- tanulói étkeztetés

- óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

                                                                          gazdasági titkár

 

Április:

- naplók (hiányzások, érdemjegyek)

- óralátogatások

- iskola rendje, tisztasága

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

   

                                                                      

Május:

- ifjúságvédelmi tevékenység

- érettségi vizsga

- érdemjegyek

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

Június:

- tanulmányi eredmények

- naplók, törzskönyvek, bizonyítványok lezárása

Felelős: iskolavezetés

 

 

 

 

Megbízatások a 2017 – 2018–as tanévben

 

Osztályfőnökök és létszámok

 

Osztály       Osztályfőnök                   Létszám            Fiú            Lány

5.A                  Martonné Pálfalvi Katalin                 34                    15                    19

6.A                  Zsovár Anita                                      29                    17                    12

7.A                  Földi Gábor                                        32                    13                    19

8.A                  Horváth Gábor                                   32                    16                    16

 

9.A                  Alexa Mercédesz                               29                    13                    16

9.B                  Kovácsné Nemes Adél                      27                    23                    4

9.C                  Kovács András                                  26                    8                      18

9.D                  Lábodi Gyöngyi                                 27                    12                    15       

9.E                  Knausz Ágnes                                    26                    10                    16

 

10.A                Andl Melinda                                     27                    11                    16

10.B                Dénes Sándorné                                 26                    12                    14

10.C                Benedekné Stadler Éva                      27                    10                    17

10.D                Alexa Péter                                        27                      6                    21

10.E                Simon József                                      30                      4                    26

 

11.A                Pécsi László                                       30                    19                    11

11.B                Willmann Zsolt                                  30                    24                      6

11.C                Sipos Ágnes                                       26                      7                    19

11.D                Hermanné Tóth Erika                         27                      7                    20

11.E                Baloghné Harkány Judit                    25                      7                    18

 

12.A                Szita Ágnes                                        29                    11                    18

12.B                Török Tamás                                      30                    21                      9

12.C                Tulok József                                       30                      5                    25

12.D                Takácsné Róka Katalin                      25                    11                    14

12.E                Németh Ferenc                                   31                      7                    24

 

 

 

 

Munkaközösség - vezetők:

 

 

Magyar - történelem:                                                 Knausz Ágnes

Idegennyelvi:                                                             Baloghné Harkány Judit

Matematika- informatika:                                          Lábodi Gyöngyi

Természettudományi:                                                Dénes Sándorné

Testnevelés:                                                               Willmann Zsolt

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:               Pécsi László                                                                          

 

 

 

Tanulmányi versenyek jegyzéke, melyre a Batthyány Lajos Gimnázium felkészíti tanulóit.

(2017-2018. tanév)

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

 

 

A 7. és a 8. évfolyamos tanulók versenyei

 

 

A 7-10. évfolyam versenyei

 

A 9-10. évfolyam versenyei

 

Egyéb versenyek

Megyei, regionális és házi versenyek

Arany János irodalmi verseny

Ordass Lajos szónokverseny

Eötvös szónokverseny

Kenguru-versenyek

Gordiusz Matematika Verseny

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Tehetségkutató Matematika Verseny (5-8. évf.)

Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Felvidéki Magyar Matematika Verseny

Nagy Károly Matematika Verseny

Idegennyelvi „Ki mit tud?”

Ránki György Középiskolai Regionális Történelem Verseny

Országos történelmi műveltségi verseny

Cultura Nostra történelmi verseny

Bolyai János Csapatversenyek

Zemplén Győző Fizikaverseny

Curie Kémia Emlékverseny

Négy Megye Matematika Versenye

Izsák Imre Gyula Verseny

Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematika Emlékverseny

First Lego League Verseny

A Hód napja

„Estöri” Verseny

 

Ny i l a t k o z a t

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Diákönkormányzata egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2017-2018-as tanévben.

 

Nagykanizsa, 2017. szeptember 1.

 

Varga Dávid István

DÖK elnök

 

 

 

N y i l a t k o z a t

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2017-2018-as tanévben.

 

 

 

Nagykanizsa, 2017. szeptember 1.

Keléné Molnár Melinda Gertúd

SZM elnök

 


1765 - 2012 BLG ©