2017. augusztus
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31  
   A Batthyány Lajos Gimnázium

2016 – 2017. tanévi

M U N K A T E R V E

 

Alapok az új tanévhez

 

Kedves Batthyánysok!

Tisztelt Diákok- Szülők- Kollégák!

            Ahogy idősödöm, egyre gyorsabban telnek a nyarak. Vigasztalásul mondom: talán a tanévek is egyre gyorsabbak lesznek…

            Remélem, a nyáron meg tudtunk nyugodni: eltávolodott tőlünk minden külső és belső gond; közelebb kerültünk a testi – lelki – szellemi hármasság harmóniájához; s most frissen tekintünk az új, előttünk álló tanévre.

            A nyáron mélyre merültem a Balatonban és a tengerben is… S bár a BLG-s karkötőm nyár végére elszakadt, de össze tudom ragasztani képletesen a nyári élményekből – emlékekből. Segít ebben a sport, a riói sikerek: a közdelem, a kitartás, a munka és a győzelem összefüggései… Segíthet az olvasás, a könyvek „hozott lelkei”. Saját példámból kiindulva ajánlom nyári olvasmányélményemet: Hasek: Svejk, Gárdonyi: A láthatatlan ember, Handke: A kapus félelme tizenegyesnél, Móra: Aranykoporsó és Háy János: Hozott lélek. Egyébként a Halis István Városi Könyvtár statisztikájából tudom (ezért is vannak most itt a tanévnyitónkon… !), hogy még a korosztály 20-30%-a jár könyvtárba, de a színötöseink 70%-a jár a Halisba. (Természetesen az iskolai könyvtárunkban minden BLG-s alanyi jogon olvasó tag.) Tehát a könyvtárba járás, az olvasás és a tanulói teljesítmény korrelál, azaz szoros összefüggésben van!

            Remélem, a nyári házi feladatot elvégeztük: láttunk napfelkeltét és csillaghullást, sok időt töltöttünk szeretetteinkkel játszva és nevetve, … és most feltöltődve tudjuk kezdeni az új tanévet. Én még annak is örültem, hogy léptem-nyomon lehetett találkozni batthyányssal. Pl. Zárában, a dalmát tengerparton is, a sétényon összefutottam véletlenül 2 BLG-s diákkal, akik jó példa voltak a kalandozó batthyánysokra …! (Csak azt sajnálom, hogy nem csináltam erről Facebook-képet…)

            Tehát jó pár dolog várt diákra, tanárra a tanévkezdés előtt. Számunkra most az a legfontosabb: hogyan küzdjük le diákjaink iskolakezdési félelmét?! Soha nem mondom azt, hogy: „az iskola életed legkönnyebb időszaka, ennél már csak nehezebb lesz”. Nem, ez nem így van. Igenis az iskola felelősségteljes munka is a jó cél érdekében. Ne aggódj az iskolai teljesítményed miatt, nem a jegyek a legfontosabbak. Persze szeretnénk, ha jó jegyeid lennének. Egy jó iskolában van esélyed erre… Te alkalmas vagy arra, hogy jól tanulj! Tudod, aki alkalmas, az köteles… Ismét szerződést ajánlok és kötök minden egyes batthánys diákkal: legyél legalább 4,00 átlageredményű tanulója a BLG-nek! Szeretném ezt egy „gentleman agreement” jellegű kézfogással is megerősíteni … (→) Így lehet az alkalmasság – okosság értékteremtő, és az iskola nem unalmas. Minden nap lehet élmény nem csak a vakációban, de az iskolában is – törekedjünk erre, ezt tanultam a pszichológus lányomtól „csengőfrász” helyett …!

            Eredményeink sokaságára büszke vagyok, de most részletesen nem utalok. Az elmúlt tanévről szóló, most megjelent évkönyvünk azokat részletesen tartalmazza (→). Egy igényes batthánys polcán mindig ott van az aktuális évkönyv! A www.blg.hu honlap és a Batthyány Lajos Gimnázium hivatalos Facebook-oldala egyébként mindig tudósít büszkeségeinkről. Kedves Szülők! Az Önök tehetséges gyermeke egy olyan iskolába jár, ahol 4,35 a tanulmányi átlag, 90 kitűnő és 166 jeles tanulónk lett. Végzős tanulóink érettségi iskolaátlaga 4,59 volt, ezen belül a 177 emelt szintű érettségi átlaga 4,80. Juniusban összesen 48 batthyánys érettségizett kitűnően (ez a szám a kanizsaiaknál a Mezőben 5, a Piaristáknál 3, a Thúryban 1 volt …) Ennek így is kell lenni – szoktuk mondani. Így természetesen az egyetemi – főiskolai felvételi eredményeink is kiválóak lettek: végzőseink jóval több mint 90%-át felvették jó felsőoktatási intézménybe!

            Hadd emeljek ki egy-egy nyári tanulmányi, kulturális és sport eredményt. Erdős Márton (volt 12.D-s) legkiválóbb magyarként ézüstérmes lett a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián Kazanyban. A kultúrához kapcsolódónak tartom: sokat utaztak diákjaink. Egy jól eltöltött vakáció is lehet kulturális érték! Ezért is fontosak a kalandozó batthyánysok: pl. úti cél volt Rió, Kazany, Togliatti, a matektábor, a kvíztáborunk és így tovább, hogy Molnár Flóra (jelenleg 12.A osztályos tanulónk) Rióban az olimpián 50m-es gyorsúszásban 25. lett!

            Sajnos, 8 óraadó Kollégánktól el kellett válnunk. Megköszöntük a munkáját Bekéné Szücs Violettának, Jeschné Kocsis Rózsának és Vlasics Anikónak többek között. Félállásban tanít a jövőben Tolnainé Horváth Ágnes és Bíróné Mike Éva tanárnő. Újként Kovács Katalin 10 órában tanít majd rajzot és Bali János 4 órában fizikát. Visszajön gyermekáldás után egész állásba: Dr. Gálné Dénes Tünde, Gyergyák Emőke, Járnecz Edina és Martonné Pálfalvi Katalin tanárnők. A 10.E új osztályfőnöke lesz Baloghné Harkány Judit.

            Tiszta, jó szívvel, azaz szívesen – szeretettel üdvözöljük az új batthyánys diákokat:

  • a kisgimnazista 5.A osztályt 28 fővel, osztályfőnökük Zsovár Anita
  • a mat.- fiz.-es 9.B-t 28 fővel, osztályfőnök Dénes Sándorné
  •  a 27 fős nyelvi osztályunkat, melynek osztályfőnöke Benedekné Stadler Éva
  • a biológia-kémiás 9.D osztály 27 fős lesz, osztályfőnök Alexa Péter
  • és 30 fős a humán osztályunk, a 9.E, amelynek osztályfőnöke Dr. Márton Alfréd lesz.

Egyébként 26 osztályban 728 nekünk kedves BLG-s diákkal indítjuk az évet!

A pedagógiai munkánkat (tudjuk) befolyásolja az iskolai környezet esztétikája és praktikus mivolta. Ezért fontos, hogy lesz 4. informatika termünk, lesz matematika szaktanterem, a könyvtárunk videótermét kinyitjuk az olvasóteremre, hogy még bővebb közösségi térré váljon. Szeretném, ha a DÖK-terem rendesebben működne. Jelentem, hogy a város önkormányzata jóvoltából elkezdődött Fő épületünk 500 millió forintos felújításának tervezése. Reméljük a legjobbakat!

A tanév közelgő fontos eseményeiből kiemelem: a közelgő XXVIII. Batthány – Kanizsa Kupa nemzetközi ifjúsági sakkversenyt; A Dallamok Éjszakáját, mellyel elkezdődik a Virág Benedek Kórusunk 50 éves fennállásának ünnepi rendezvénysorozata, ahová hívjuk iskolánk összes eddigi kórustagját, akik 1966-tól Russay Olivérné vagy dr. Stimecz Jánosné vagy Cseke József karnagy kórusába jártak; a gólyabált az idén ún. „Pelikánünnepé” szeretnénk átformálni; fontos számunkra a XXIV. Batthyány Alapítványi Bál; s a VIII. Batthyánys – Landleros – Irányis Örökdiák Találkozó; … Ne feledd, Te is leszel „Örökdiák”, ha hozzánk jársz …!

Hagyományainkhoz híven méltó módon, ünnepségsorozattal szeretnénk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulóját. Felhívom a figyelmet a különböző pályázati lehetőségekre. Ezzel kapcsolatban még jelentkezem. Büszke lehetsz arra, hogy gimnáziumunk ezer szállal kapcsolódik az 1956-os kanizsai történésekhez…!

És legyen ez a tanév az olvasás éve is, mert olvasni jó: mert egy igazi batthyánys számára „csak eszének és lelkének olvasás útján nyert kincs jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el, és nem hagy el soha.” (Leonardo da Vinci)

Persze szólnom kell arról is, hogy iskolánk 2017. január 1-jétől nem csak állami fenntartású, hanem állami működtetésű is lesz. A továbbiakban az állam viseli a felelősséget az iskolákért. Szerencsére nálunk az önkormányzati időszakban is jól mentek a dolgok. De a kanizsai iskolákban, Kanizsa Iskolavárosban és a Nagykanizsai Tankerületben továbbra is kanizsai szülők kanizsai gyermekeit kanizsai tanárok tanítják! Reméljük, hasonló eredménnyel, mint eddig.

Nincs tökéletes iskola, és nem általában a legjobb iskolát kell megtalálni, hanem a gyermekünk számára a legmegfelelőbbet. A gyermekkori nevelés a legjobb beruházás. Mai világunkban felülértékeljük a versenyt, és alulértékeljük az együttműködést, a partnerség, a közösség erejét: azt, hogy jó jól szeretve lenni.

Kedves Batthyánysok! Ti versenyképesek vagytok, mert értékesek vagytok Szüleiteknek, Tanáraitoknak és Diáktársaitoknak.

 

SZERETEK VELETEK BATTHYÁNYSNAK LENNI!!

 

Ezennel a Batthyány Lajos Gimnázium 2016/2017-es egyedi és nekünk fontos tanévét ünnepélyesen megnyitom. Folytatódjék közösségi ünnepünk a Szózat közös eléneklése után az osztálytermekben.

 

Köszönöm a figyelmet!

 

Balogh László
igazgató – BLG

 

(Elhangzott 2016. augusztus 31-én 18.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium ünnepélyes tanévnyitóján.)

 

Kedves Batthyánys Szülők!

            Különös és koncentrált gonddal szeretnék Önökhöz szólni gyermekeink, azaz diákjaink érdekében – így, közös tanévünk elején. Számunkra mind a 728 Diákunk fontos, hiszen ők mind a mieink.

            Ahol lélek van, ott szabadság van az elmúlt vakációban és az előttünk álló munkás tanévben egyaránt. Szeretném megmutatni, hogy merre nézzenek, de azt nem akarom megmondani, hogy mit lássanak… Szeretném, ha sok közös fogódzónk lenne. Tudom, a BLG alkalmas hely arra, hogy jó iskola legyen; s aki/ami alkalmas, az köteles is - jeleztem az évnyitón. Csak rajtunk és még inkább gyermekeinken múlik, hogy közös munkánk pozitív ki- és besugárzású legyen.

            Tisztelettel jelentem, a „csengőfrászt” legyőzve a tanév nyugodtan elindult. Tudom, a feltételek adottak és a feltétel nélküli szeretet is adott a gimnáziumunkban ahhoz, hogy nálunk a tanulás munkás és élményszerű legyen: ez lehet maga a siker… Ehhez szeretnénk segítséget adni gyermeknek és szülőnek; ez könnyebb lesz, ha megbecsülést kap a pedagógus is… Hiszünk abban, hogy javulhatnak az eredmények az oktatásban. A barátok fölfelé húznak, bátorítanak azzal, hogy az Istentől való bölcsességüket megosztják annak érdekében, hogy mindnyájan bölcsebbek legyünk… Szeretnénk, ha mindannyian így működnénk – fenntartótól és működtetőtől függetlenül, de általuk is…

            Természetesen közelmúltbeli eredményeinket szívesen emlegetném, de hadd legyen elég, hogy a friss évkönyvünk elegendő hivatkozási alap. Éldiák és átlagdiák sincs. Az a jó, akiben van ambíció, és hajlandó energiát fektetni abba, hogy fejlődjön. Ezért nagyon sokféle diák lehet ideális… Nem csak az 5-ös fontos (bár a 4,00-ás átlagot az ünnepélyes tanévnyitón szerződéssel felajánlottam célként minden Diákunknak…), persze nálunk az 5-ösből is van bőven (gimnáziumunk tanulóinak több mint 1/3-a kitűnő vagy jeles) – de az igazi siker az, ha egy gyermekünk valamilyen területen nagyot tud alkotni, tud vágyakozni valami után, amit el akar érni. Az ideális diák: kíváncsi, szeret mozogni és színházba járni, persze tanulni is… Nem kell, hogy „versenyistálló” legyünk elsősorban, de a szív és a fej egységes iskolája szeretnénk lenni! Szeretnénk, ha a „batthyánysságban” lenne szellemiség, állandóság és stabil értékrend.

            Pl. ilyen állandóság az, hogy egyik legfontosabb mérőszámunk kimeneti mérő: az, hogy hány batthyánys diákot vesznek fel a felsőoktatásba. Jelentem, az idén nyáron a 6 végzős, érettségizett osztályunk 161 fő batthyánys diákjából elsőre 143 főt, azaz 89% százalékot felvettek általában jó egyetemre, jó főiskolára. Volt olyan osztályunk, ahol ez az arányszám majdnem 100%-os.

            Tehát, olyan diákjaink vannak, akik kiválóan teljesítenek a tanulmányokban, a kultúrában és a sportban. Persze vannak egyedi problémás esetek, de nincs oly sok belőle, hogy ne tudjunk vele érdemben foglalkozni (akár az igazgató is…). Iskolánk ilyen szempontból is nyitott intézmény. Pl. az igazgatói iroda is minden Szülő vagy Diák számára nyitva áll problémájának megbeszélésére. Jelzem, iskolánk infrastrukturális feltételei bár felújításra szorulnak, jónak mondhatók. A kellő osztálytermek berendezéssel együtt rendelkezésre állnak: van bennük felfedezős, híradó, ellátó, közösségi, csendes, tanári és tananyag zóna. Bennük a kitöltendő tartalom minőségi szinten megvan: legfontosabb persze a tanulás, de gimnáziumunkban hagyományosan fontosak a nevelő-oktató munkánkat kísérő rendezvényeink. Az elkövetkezők közül hadd emeljek ki néhányat: 1956-tal az idén különös figyelemmel törődünk; beiskolázási rendezvényeink természetesen fontosak; az idén a gólyaosztályok számára ún. „Pelikánünnepet” szervezünk (lásd: a Batthyányak címerállata a pelikán…!); november 26., szombat 15.00 órára tiszta, jó batthyánys-landleros szívvel várjuk az 1966-tól létező Virág Benedek Kórusunk minden egyes eddigi tagját egy közös éneklésre  (tehát aki Russay Gabi néni, Stimecz Julika néni vagy Cseke József bármelyik gimnáziumi kórusában énekelt gimnáziumunkban 1966-tól, az jöjjön, mert együtt énekelni jó…!); a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány és annak bálja nagyon fontos támogató forrásunk; bátran mutatjuk fel különböző iskolai ünnepélyeinket, mert tudom, országos minőséget képviselnek; nálunk minden tanévünk júniusának 1. szombatja örökdiák-találkozó; és így tovább és így tovább…

            2017. január 1-jétől az állam lesz iskolánk fenntartója és működtetője is az újjáalakuló Klebelsberg Központ és a Nagykanizsai Tankerület által. De Kanizsa és a benne élők számára, így önkormányzatunk számára az iskoláink stabil működése ugyanolyan fontos lesz továbbra is…! Számunkra az iskolaépület és a benne lévő gyerekek, a felhalmozott tudás olyan vagyon, amely sokféle partneri együttműködésben eddig is és eztán is minőségi módon éltethető.

            Kedves Szülők! Egy megbeszélendő, látszólag apró, de fontos közös dolgunk: a Házirendünk szerint diákjaink naponta, amíg utolsó tanórájuk véget nem ér, kötelesek az iskolában tartózkodni. De az előrehozott érettségik miatt sok az ún. „lyukas óra”. Ezek értelmes eltöltéséhez elvileg rendelkezésre áll iskolánkban többféle közösségi tér: pl. könyvtár és tartozékai, kisaula, büfé, üres osztálytermek,… Természetesen, ha szükséges és a Szülő az ellenőrző könyvön keresztül az osztályfőnöktől kéri, akkor a délelőtt folyamán a Diákunk elhagyhatja az iskolát pl. zeneiskolai vagy más különóra céljából. De tisztelettel kérem, hogy ez csak nagyon indokolt esetben történjen meg! (Egyébként 12:45 után már nem ellenőrizzük a kilépés igazoltságát, mert ez csak bonyolítaná rendszerünket…) A tanítási időtartamban az iskola a felelős Diákjaiért, ezért mi az iskola területén belül tudunk és akarunk vállalni ilyen felelősséget gyermekeikért. Szerintünk „Batthyány-faluban” ehhez minden feltétel adott…!

            Kedves Szülők! Mit várnak Önök az iskolától – csendesen és eltökélten: ez itt a legfontosabb kérdés. Természetesen féltik gyermekeik jövőjét, és mindent megtesznek jó nevelődésükért. Ez mindenféle pedagógia és a mi iskolánk ereje is. Remélem, és jó lenne, ha így lenne: az iskola - a közös iskolánk - Szülő, Tanár és leginkább Diákjaink számára a világ egyik legfontosabb helye lenne. Ez nem lehetetlen, hiszen a világ egyik legjobb dolga az ifjúkor, és anyának és apának is jó lenni… De nehéz életrevalóságot tanulni és egyszerre jól viselkedni. Sok energiát kell beletenni az iskolaválasztásba, az iskolába, a délutánba és praktikusnak is kell lenni. Morgolódni lehet, csak nem érdemes… Iskolaigazgatóként (tisztelettel mondom) inkább szövetséget szeretnék kötni az „anyatigrisekkel és apafarkasokkal”! Gimnáziumunk önálló világ, de az Önök gyermeke jár hozzánk, így közös a felelősség. Ezért én szeretnék erősen figyelni a szülői elvárásokra is, arra, hogy mit érdemes akarni…?!

            Tudom, a Szülő azt várja az iskolától, hogy segítsen a gyermek felnevelésében: erősítse jellemét, tegye felkészültté az életre, adjon közösséget és élményt. Hiszem, hogy ehhez megvan a jó iskolánk és elegendő a jó tanár! És mindenki igyekszik a minőségi munkavégzésre: ez a cél és az eredmény a BLG-ben megvan.

            Vigasztalásul: addig fiatal a szülő, amíg nem nő fel a gyermek. Mégsem lehet gyermekeinket egy életen át megkímélni minden nehézségtől, mert a szeretet és a nehézségek együtt avatnak Diákká, Szülővé és Tanárrá.

            „Fluctuat nec mergitur” – mondja egy híres jelmondat: hánykolódik, de el nem süllyed. Egy 252. évébe forduló, hagyományait őrző iskola mondhat-e ennél biztatóbbat?!

            Köszönöm a figyelmet!

            Folytatódjék a szülői értekezlet az osztálytermekben.

 

  Balogh László
 igazgató – BLG

 

(Elhangzott 2016. szeptember 22-én 17.00 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium szülői értekezletén.)

 

2016-2017. tanév fő céljai és feladatai

 

1. Az új Köznevelési Törvénynek, NAT-nak, Kerettanterveknek való megfelelés.

H: folyamatos

F: iskolavezetés, munkaközösségek

 

2. Új Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend működővé tétele.

H: folyamatos

F: iskolavezetés

 

3. Céltudatos és eredményes tehetséggondozás. Az OKTV-re jelentkezés erősítése.

H.: folyamatos

F.: iskolavezetés, munkaközösségek

 

4. Az érettségire, felvételire történő még eredményesebb felkészítés.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

5. A kompetenciamérésen még jobb eredmény elérése.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

6.  A pályázati lehetőségek eredményes kihasználása.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

7. Az informatikai hálózat adta lehetőségek kihasználása, az iskolai kommunikációs csatornák bővítése (könyvtár, honlap, Facebook, mobil és e-mail kapcsolat diákkal, szülővel).                               

H.: folyamatos

F.: rendszergazda, nevelőtestület

 

8. Digitális tananyagok, multimédiás eszközök adta lehetőségeink jobb kihasználása.

H.: folyamatos

F.: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők

 

9.  A rend, fegyelem betartása, a munkafegyelem, adminisztrációs fegyelem, ügyeletek erősítése.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

10.  A testi nevelés és a mindennapos testedzés hatékonyságának növelése.

H.: folyamatos

F.: testnevelés munkaközösség, igazgató

 

11. Egészségnevelési programok szervezése, ökoiskolai címünk konkrét tartalommal való kitöltése.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület, ifjúsági védőnő,

 

12. Hagyományápolás, méltó iskolai ünnepek, újabb Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozó szervezése, évkönyv

H.: folyamatos

F.:  igazgató

 

13. Dokumentumaink felülvizsgálata, munkaköri leírások.

H.: folyamatos

F.:  igazgató

 

14. Előrelépés az iskola felújításában.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

15. Bővebb iskolai bevételek, alapítványi támogatás. Takarékosság fokozása.

H.: folyamatos

F.: iskolavezetés

 

16. A közösségi szolgálat iskolai rendszerének további hatékony működtetése.

H.: folyamatos

F.:  iskolavezetés

 

17. A nevelőtestület tagjainak a minősítési eljárásban való minél eredményesebb részvétele.

H.: folyamatos

F.:  nevelőtestület

 

18. Kiváló tehetségponttá válás.

H.: 2018. augusztus 31.

 F.:  iskolavezetés

 

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

2016/17-es TANÉVÉNEK MUNKARENDJE

 

augusztus

25.

9.00

 

 

Javítóvizsgák

 

 

Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok

 

29.

8.00

 

 

Alakuló és tanévnyitó értekezlet

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató

 

30.

Szakmai munkaközösségi értekezletek

 

 

Felelősök: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

 

31.

18.00

Tanévnyitó ünnepély

Felelős: Balogh László igazgató

szeptember

 

1.

 

13.

Első tanítási nap, az 1-3. óra osztályfőnöki - szervezési feladatokra

Felelősök: osztályfőnökök

Évkezdő osztályfőnöki adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje

(bizonyítványok, törzskönyvek!)

Felelősök: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

 

16-18.

 

16.

 

 

22.

XXVIII. Batthyány – Kanizsa Kupa, VII. Bagonyai Attila Emlékverseny,

nemzetközi ifjúsági sakkverseny

18.00

A dallamok éjszakája – énekkari összetartó rendezvény

Felelősök: Cseke József tanár úr, Gölles Martin másodkarnagy

17.00

Szülői értekezlet (összevont és osztály-szülői)

Felelős: Balogh László igazgató

 

      23.

 

30. -

OKTV jelentkezési határidő

Felelősök: szaktanárok

ECL

október

1.

6.

nyelvvizsga

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról

Felelősök: humán szakos kollégák

 

14.

 

 

15.

14.30

Bolyai csapatverseny – matematika – 5-8. osztályosoknak

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

Munkanap! – hétfői munkarend

 

21.

 

29.-

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Felelősök: humán szakos kollégák

 

november

6.

Őszi szünet

 

 

7.

 

 

8.

 

10.

 

 

 

      11.

16.30

Nyílt nap (4-évfolyamos gimnázium)

Felelős: Balogh László igazgató

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” – látogatható tanórák 8. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

17.00

SZM - választmányi ülés

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 5-8. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

 

12.

9.00

 

 

Nyílt nap (8 –évfolyamos gimnázium)

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

14.

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” –– látogatható tanórák 4. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

18.

 

25.

 

 

26.

18.00 – 22.00  Gólyabál a nagyoknak

Felelős: Katona Noémi igazgatóhelyettes és a 10.E osztály

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 9-12. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

Ünnepség a Virág Benedek Kórus alapításának

50. évfordulója alkalmából

Felelős: Cseke József tanár úr és Gölles Martin másodkarnagy

 

december

2.

 

2-3.

17.30 -  21.00 A „kicsik” gólyabálja

Felelős: Katona Noémi igazgatóhelyettes és a 8.A osztály

 ECL nyelvvizsga

 

9.

4. és 8. évfolyamos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgánkra

 

20.

18.00

 

 

Karácsonyi műsor

 

 

Felelős: Katona Noémi és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettesek

 

21.

Énekkaros karácsonyvárás a nagyaulában

Felelős: Cseke József tanár úr

 

január

22. –

 2.                 Téli szünet

 6.                 14.30

                     Bolyai csapatverseny – matematika – 9-12. osztályosoknak

                     felelősök: matematika szakos kollégák

 

20.

Az első félév vége, a félévi érdemjegyek lezárásának határideje

Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök

A Magyar Kultúra Napja

felelősök: magyar szakos kollégák

13.00

 

 

Félévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 

 

 

    

 

 

 

február

21.

 

      26.

 

27.

 

28.

 

3.

 

 

10.00

Egységes írásbeli felvételi vizsga (4- és 8-évfolyamos gimnázium)

14.00

Pótló felvételi írásbeli vizsga

Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről

felelősök: osztályfőnökök

A „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálja – XXIV. alkalommal

Felelős: Balogh László igazgató és Katona Noémi igazgatóhelyettes

17.00

Szalagavató ünnepély

Felelős: Katona Noémi és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettesek 

    

9.

 

16.00

továbbtanulási tájékoztató végzősöknek

17.00

Szülői értekezlet és SZM - választmányi ülés (16.45)

 

     15.

       Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje

 

 

    18.

 

  20-22.

Felelősök: osztályfőnökök

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi forduló

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

Szóbeli meghallgatás a „kisgimnáziumba” jelentkezők számára

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

      24.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

 

 

25.

Felelősök: történelem szakos kollégák

Curie Kémia Emlékverseny területi fordulója

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

 

27-28.

Szünet!!

     március

14.

Március 15-ei ünnepély

 

 

16.

 

 

23.

 

30.

Felelősök: humán szakos kollégák

10.00

„Kenguru” – matematikaverseny

Felelősök: Lábodi Gyöngyi munkaközösség-vezető és a matematika szakos kollégák

Diákfórum

Felelős: Pécsi László DÖK-felelős tanár

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

április

11.

       Megemlékezés a költészet napjáról

      Felelősök: magyar szakos kollégák

 

10-11.

 

      13-18.

      19.

     

      24-25.

      26.

     

 

28-29.

Írásbeli osztályozóvizsga

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

Tavaszi szünet

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Felelősök: történelem szakos kollégák

Szóbeli osztályozóvizsga

Megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és

      az általános iskoláknak

Felelős: Balogh László igazgató

Város napja

24-órás foci

felelősök: Alexa Péter és Kele Krisztián tanár urak

május

 4.

14.00

 

 

12. évfolyam osztályozó konferenciája

 

 

Felelősök: szaktanárok, 12. évfolyam osztályfőnökei

 

 

„Kék szalag” – bál

 

 

Felelős: Tulok József tanár úr

 

 5.

Fordított nap

Felelősök: Katona Noémi igazgatóhelyettes és a DÖK

 

 

 

 

 6.

 

 

    8-25.

10.00

Ballagás

Felelős: Katona Noémi és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettesek 

Írásbeli érettségi vizsgák

felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

    8-10.

       11.

17.

Tanítás nélküli munkanap!

Délutáni tanítás!

Nyelvi felmérő a 6. és 8. évfolyamon

felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

24.

Országos mérés a 6., 8., 10. évfolyamon

 

 

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

június

 

 

 

 

 

 

       2.

 

      

 

3.

 

  8-15.

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

felelős: történelem szakos kollégák

BLGén

Felelős: Katona Noémi igazgatóhelyettes

          VIII. Batthyánys-Landleros-Irányis Öregdiákok Találkozója

          Felelősök: Balogh László igazgató és Katona Noémi igazgatóhelyettes

          Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

12-15.

 

Erdei iskola a „kicsiknek”

Felelősök: Gaál Mercédesz tanárnő és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

15.

Utolsó tanítási nap !!!

 

 

16.

 

8.00

 

 

Osztályozó konferencia

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató, szaktanárok, osztályfőnökök

 

19.

18.00

 

 

„Te Deum” – jellegű irodalmi, zenés műsor a Felsőtemplomban

 

 

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

 

19.00

 

 

Tanévzáró ünnepély

 

 

Felelős: Katona Noémi igazgatóhelyettes

 

 19-30.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

      22.

       8.00-12.00

 

 

Az 5. és 9. évfolyamosok beiratkozása

 

 

Felelősök: igazgatóhelyettesek

   július

3.

9.00

 

 

Tanévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

                                                                                                           

Nagykanizsa, 2016. augusztus 25.

                                                                      

 

                                                                                 Balogh László

                                                                                  igazgató

 

 

 

Intézményi ellenőrzési terv

 

            Az ellenőrzés célja, hogy erősítsen meg abban, amit jól végzünk, s adjon visszajelzést a hiányosságok javítására.

 

Fő területek:

- dokumentumok (tanmenetek, munkatervek, naplók, törzskönyvek, bizonyítványok) – különös tekintettel az enapló vezetésére!

- takarékos gazdálkodás

- tanítási óra – óralátogatások!

- ügyeleti rendszer

- házirend betartása (késés, hiányzás, dohányzás, rend, tisztaság)

- tanulmányi eredmények

 

Szeptember:

- a tanév eleji adminisztratív feladatok (naplók, bizonyítványok, törzskönyvek, tanmenetek, munkatervek)

- munka -, és tűzvédelmi szemle

 

 Felelős:  iskolavezetés, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök

 

Október:

 - az ügyeleti rendszer működése

 - késések, hiányzások, dohányzás

 - óralátogatások

 

Felelős: iskolavezetés

 

November:

- osztályok rendje

- érdemjegyek

- óralátogatások

 

Felelős: iskolavezetés

                                                                      

December:

- mulasztások dokumentálása, igazolása

- takarékos gazdálkodás

- tanulmányi eredmények

 

Felelős: iskolavezetés, gazdasági titkár

 

Január:

- munkaidő – nyilvántartás

- óralátogatás

- rend, tisztaság

 

Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök

 

Február:

- tankönyvrendelés

- beiskolázás

- érettségire jelentkezés

- ügyeleti rendszer

 

Felelős: iskolavezetés

 

Március:

- tanulói étkeztetés

- óralátogatások

 

Felelős: iskolavezetés, gazdasági titkár

 

Április:

- naplók (hiányzások, érdemjegyek)

- óralátogatások

- iskola rendje, tisztasága

 

Felelős: iskolavezetés

   

                                                                      

Május:

- ifjúságvédelmi tevékenység

- érettségi vizsga

- érdemjegyek

 

Felelős: iskolavezetés

 

Június:

- tanulmányi eredmények

- naplók, törzskönyvek, bizonyítványok lezárása

 

Felelős: iskolavezetés

 

 

Megbízatások a 2016 – 2017–es tanévben

 

Osztályfőnökök és létszámok

 

Osztály

Osztályfőnök

Létszám

Fiú

Lány

5.A

Zsovár Anita

28

16

12

6.A

Márfi Kornélia

32

13

19

7.A

Horváth Gábor

32

16

16

8.A

Alexa Mercédesz

31

15

16

9.A

Andl Melinda

28

12

16

9.B

Dénes Sándorné

28

14

14

9.C

Benedekné Stadler Éva

27

8

19

9.D

Alexa Péter

27

12

16

9.E

Dr. Márton Alfréd

30

5

25

10.A

Pécsi László

29

18

11

10.B

Nagyné Kőmüves Rita

30

23

7

10.C

Sipos Ágnes

26

7

19

10.D

Hermanné Tóth Erika

27

7

20

10.E

Baloghné Harkány Judit

26

8

18

11.A

Szita Ágnes

29

11

18

11.B

Török Tamás

30

21

9

11.C

Tulok József

30

5

25

11.D

Takácsné Róka Katalin

26

11

15

11.E

Németh Ferenc

32

8

24

12.A

Csörgicsné Balogh Edit

30

15

15

12.B

Knausz Ágnes

29

18

11

12.C

Artner Katalin

23

10

13

12.D

Tüske Judit

24

6

18

12.E

Györek László

24

6

18

12.F

Kovács Lívia

27

10

17

12.G

Salamonné Lackner Henriett

23

5

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség - vezetők:

 

 

 

 

Magyar - történelem:                                                 Knausz Ágnes

Idegennyelvi:                                                             Baloghné Harkány Judit

Matematika- informatika:                                          Lábodi Gyöngyi

Természettudományi:                                                Dénes Sándorné

Testnevelés:                                                               Willmann Zsolt

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:               Pécsi László                                                                          

 

 

 

 

Tanulmányi versenyek jegyzéke, melyre a Batthyány Lajos Gimnázium felkészíti tanulóit.

(2016-2017. tanév)

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

 

 

A 7. és a 8. évfolyamos tanulók versenyei

 

 

A 7-10. évfolyam versenyei

 

A 9-10. évfolyam versenyei

 

Egyéb versenyek

Megyei, regionális és házi versenyek

Arany János irodalmi verseny

Ordass Lajos szónokverseny

Eötvös szónokverseny

Kenguru-versenyek

Gordiusz Matematika Verseny

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Tehetségkutató Matematika Verseny (5-8. évf.)

Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Felvidéki Magyar Matematika Verseny

Nagy Károly Matematika Verseny

Idegennyelvi „Ki mit tud?”

Ránki György Középiskolai Regionális Történelem Verseny

Országos történelmi műveltségi verseny

Cultura Nostra történelmi verseny

Bolyai János Csapatversenyek

Zemplén Győző Fizikaverseny

Curie Kémia Emlékverseny

Négy Megye Matematika Versenye

Izsák Imre Gyula Verseny

Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematika Emlékverseny

First Lego League Verseny

A Hód napja

 

 

Ny i l a t k o z a t

 

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Diákönkormányzata egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2016-2017-es tanévben.

 

 

 

Nagykanizsa, 2016. szeptember 1.                 

Varga Dávid István
DÖK elnök

 

 

 

 

 

N y i l a t k o z a t

 

 

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2016-2017-es tanévben.

 

 

 

Nagykanizsa, 2016. szeptember 1.

 

 

 

 

 

                                                                                               Keléné Molnár Melinda

                       

                                                                           SZM elnök

 


1765 - 2012 BLG ©