2019. szeptember
                 
  1  
  2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29  
  30  

  Fehér Boga
  Jáger Laura
  Kanizsai János
  Orbán Dorina
  Strobl Ábel
  Tóth Janka
  Török András 

 

 

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium

 

2018 – 2019. tanévi

 

M U N K A T E R V E

 

 

Elfogadta:a BLG nevelőtestülete                                 Balogh László

2018. augusztus 30.                                                    intézményvezető

OM 037635                                                       

 

 

 

 

 

 

Alapok az új tanévhez

 

Kedves Batthyánysok!

 

            Véget ért a Vakáció, és máris hiányzik… Csak amit megismerünk, az tud hiányozni. Jómagam elmondhatom, hogy láttam a szelet, ami elvitte a Nyarat… Remélem, sok élményt és emléket gyűjtöttetek további álmaitokhoz. Remélem, sokat voltatok szeretteitekkel, s van a nyárból megmaradó tekintet, falevél, illat, vers vagy dallam, talán még olvasmányélmény is?! Az idei nyáron én pl. felhőfényképész is szerettem volna lenni. Bevallom, véglegesen nem sikerült, hagytam emléktalálást a következő nyárra is: pl. kint aludni a stégen, csónakkal körbejárni a Balatont, felújítani a kisházamat,…

            Lett egy nagy felismerésem: tévedés azt hinni, hogy ha örökké rohanunk, azzal több időnk lesz. Törekednünk kell a kiegyensúlyozott életre. A lelkünk, a személyiségünk számára fontos értékekre kell figyelnünk! Bő inspirációt meríthetünk a vakációból, pl. a tenger végtelenjéből vagy a balatoni/pannon táj szépségéből és derűs óráinak élvezetéből. Milyen nagy ajándékot kaptunk a Teremtőtől, hogy itt lehetünk, hogy ide születtünk…

            S aki a Batthyány Lajos Gimnáziumhoz bárhogyan tartozónak vallhatja magát diákként, dolgozóként, szülőként, az arra is büszke lehet pl., hogy a Batthyány-család az egyetlen a magyar történelemben, aki nádort, miniszterelnököt, bíboros hercegprímást és szentet is adott a hazának… S büszke vagyok az új, megjelent évkönyvünkre, amely talán még soha nem látott bőséggel tartalmazza az elmúlt tanév kiváló tanulmányi, kulturális és sport eredményeit, és benne van a mi közös tanévünk lelkülete… Egy igazi batthyánys mindig ott őrzi polcán az aktuális évkönyveit!

            A tényleg „dicsekednivaló” számok helyett most csak hadd mondjam szerényen és alázattal: a BLG beiskolázása, személyi-tárgyi, infrastrukturális feltételei, eredményei, kapcsolatrendszere rendben van. Ez persze nem jelenti azt, hogy hibátlanok lennénk, és természetesen vágyakozunk pl. iskolánk közelgő felújítására, és pl. egy iskolapszichológusra… Kiváló mutatóinkat, büszkeségeinket leginkább kiemelkedő érettségi eredményeink húzzák alá, s a külvilág is ezzel (a kimenettel) mér bennünket. Mivel erről még a tanévzáró ünnepélyen nem tudtam beszámolni, hadd hangozzék mégis el néhány szám: az idei 5 végzős osztályunkban a 145 végzős diákunk 163 emelt szintű érettségi vizsgát tett, 158 db legalább középfokú nyelvvizsgájuk van, 45-en kitűnően érettségiztek. Az előrehozott érettségik átlaga 4,86 volt, s a rendes érettségi vizsgák 4,48-as átlagára is bármelyik középiskola büszke lehetne! Volt olyan osztályunk, ahol 4,90 volt az érettségi átlag és 25 fő lett kitűnően érettségiző…! Így nem meglepő, hogy végzős diákjaink közel 90%-át felvették jó egyetemre, jó főiskolára!

            S voltak büszkélkednivaló történések nyáron is. Voltak táborozó diákjaink, tanulmányúton résztvevő tanáraink. Annak is örülünk, ha a sajtóból értesülünk sikereitekről. A legutolsó szép eredmény: a Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő döntőjében 8. helyezett lett a BLG csapata (pedig csak 10. osztályosokból állt)!

 

            Szeretettel köszöntöm az új batthyánysokat:

 • a kisgimnazista 5.A osztályt és osztályfőnökét, Tüske Judit tanárnőt
 • a 9.B matematika-fizikás osztályt, osztályfőnök Török Tamás tanár úr
 • a 9.C-s nyelvi tagozatot, osztályfőnök Salamonné Lackner Henriett tanárnő
 • a 9.D biológia-kémiás osztályt, osztályfőnök Tulok József tanár úr
 • s a 9.E-s humán osztályunkat, melynek osztályfőnöke Járnecz Edina tanárnő

A 12.B osztályfőnöke Kasztl Csilla tanárnő lesz. Az AFS nemzetközi diákcsere szervezet által az idei tanévben vendégünk lesz Kasidit Linpisarn Thaiföldről! A mostani tanévtől nem tanít már Tolnainé Horváth Ágnes tanárnő. Így lesz új matematikatanárunk Hosszú Edina tanárnő személyében (aki „örökdiákunk”…). Katona Noémi tanárnő már csak félállásban tanít nálunk olasz nyelvet. Gyermekáldás után visszatért a tanításba Olasz Nóra tanárnő. Jelentem, hogy a nyáron ünnepelhettük a Tantestületünk átlagéletkorának 50 éves születésnapját. Így egy tapasztalt, szakmailag érett, talán bölcs Nevelőtestülete van a BLG-nek…

            Jelentem azt is, hogy iskolánkban a nyáron: 7 tanteremben volt villanyrekonstrukció, 25 tanteremben festés, megújultak a kémiaterem munkaasztalai, egy informatikatermünk új forgószékeket kapott, kaptunk polcokat, fűnyírót és ún. pihenőelemeket is, és saját erőből is folyt a karbantartás, takarítás, csinosítás. Így remélhető, hogy az új tanévre is kívül-belül jó iskola vagyunk…!

            Az új tanévre hadd jelöljek ki néhány prioritást, mely szeretném, ha fontos lenne minden igazi batthyánys számára a 2018/2019-es tanévben:

 • A tanulmányokban, kulturális területen és a sportban őrizzük meg a kiválóságunkat!
 • Minősített Tehetséggondozó Műhelyünk továbbra is jól működjön!
 • Az OKTV-eredményeink nagyon fontos mutatóink!
 • Kevésbé sérüljenek a tanórák, kevesebbet hiányozzunk!
 • Rendezvényeink minőségi színvonalát fenn kell tartanunk!
 • A hagyományápolás továbbra is jógyakorlatunk kell, hogy legyen!
 • A „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány nagyon fontos segítő támogatója iskolánk életének! Kérem tisztelettel a Szülőket, hogy támogassák iskolai alapítványunkat: 1%, bál, adományok,…!
 • A nagy többség kiválósága nem jelenti azt, hogy ne szeretnénk továbbra is különös figyelemmel és szeretettel fordulni a „nem-versenyzőkhöz” vagy a problémás esetekhez is…!
 • A következő tanévtől csak az mehet egyetemre–főiskolára, akinek lesz legalább egy középfokú nyelvvizsgája. Ebben sem állunk rosszul, de már itt és most is felhívom rá a figyelmet! Az is fontos, hogy iskolánk akkreditált vizsgázóhely 2 nyelvvizsga: az ECL és az Origó számára – tehát hazai pályán is nyelvvizsgázhatsz!
 • Az osztálykirándulásokat továbbra is pedagógiai munkánk fontos részének tekintjük!

 

Azt szeretnénk, ha a BLG továbbra is jó iskola lenne, ahová szívesen jártok, ahol szívesen tanulnak a diákok, ami azt jelenti, hogy a tanár is élvezi az oktatást: ez lehet a jó nevelés titka. Jó lenne, ha ebben részesülnétek!

Ezért is csatlakozott a Batthyány Lajos Gimnázium a „Boldog Iskola”–programhoz az új tanévtől. Azt szeretnénk, hogy a BLG-s diákok boldogabbak, kitartóbbak legyenek, az eredményeik tovább javuljanak, és hogy a Veletek való közös munka is könnyebbé váljon. Így minden osztályunkban lenne egy ún. „boldogságóra” havonta egy-egy osztályfőnöki órán.

Azért, hogy emlékezetes legyen a „Boldog Iskola”–programhoz való csatlakozásunk, az ünnepélyes tanévnyitó (csak) az idei tanévben látszólag elmarad. Viszont egy villámcsődülettel (flashmob) szeretnénk egy boldogiskolai nyitót rendezni és megörökíteni: 2018. szeptember 7-én, pénteken 10:45-kor ezért várunk a kosárlabdapálya közepére, ahol egy minikoncert lesz egy kanizsai könnyűzenei együttes jóvoltából. Mert a zene, az élőzene az kell…! Szeretnénk, ha emlékezetes lenne a „Boldog Iskola”-programhoz való csatlakozásunk.

            Számítunk Rád egy boldog iskolában!

 

Boldog új esztendőt kívánunk!

 

 

                                                                                              ………………………………

Balogh László

igazgató – BLG

 

……………………………………….

az alkalmazotti közösség képviselője

 

Ez a dokumentum a 2018/2019-es tanévben hatályos, a hatálybelépés időpontja: 2018. szeptember 3.

 

 

 

 

2018-2019. tanév fő céljai és feladatai

 

 

 1. A Köznevelési Törvénynek, NAT-nak, Kerettanterveknek való

megfelelés – különös tekintettel az új Nemzeti Alaptantervre.

                                                                 H: folyamatos

                                                                 F: iskolavezetés, munkaközösségek

 

 1. A Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend működővé tétele.

H: folyamatos

F: iskolavezetés

 

 1. Céltudatos és eredményes tehetséggondozás. Az OKTV-re jelentkezés

erősítése.

                                                                 H.: folyamatos

F.: iskolavezetés, munkaközösségek

 

 1. Az érettségire, felvételire történő még eredményesebb felkészítés.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

 1. A kompetenciamérésen még jobb eredmény elérése.

H.: folyamatos

F.: nevelőtestület

 

6.  A pályázati lehetőségek eredményes kihasználása.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

7. Az informatikai hálózat adta lehetőségek kihasználása, az iskolai kommu-

   nikációs csatornák bővítése (könyvtár, honlap, Facebook, mobil és e-mail

   kapcsolat diákkal, szülővel).                               

H.: folyamatos

                                                                       F.: rendszergazda, nevelőtestület

 

    8. Digitális tananyagok, multimédiás eszközök adta lehetőségeink jobb kihasználása.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: iskolavezetés, munkaközösség-vezetők

 

9.  A rend, fegyelem betartása, a munkafegyelem, adminisztrációs fegyelem, ügyeletek erősítése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: nevelőtestület

 

   10.  A testi nevelés és a mindennapos testedzés hatékonyságának növelése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: testnevelés munkaközösség, igazgató

 

 

 

11. Egészségnevelési programok szervezése, „örökös” ökoiskolai címünk konkrét tartalommal való kitöltése.

                                                                       H.: folyamatos

F.: nevelőtestület, ifjúsági védőnő,

 

12. Hagyományápolás, méltó iskolai ünnepek, újabb Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozó szervezése, évkönyv.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  igazgató

 

13. Dokumentumaink felülvizsgálata, munkaköri leírások.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  igazgató

 

14. Előrelépés az iskola felújításában.

H.: folyamatos

F.: igazgató

 

15. Bővebb iskolai bevételek, alapítványi támogatás. Takarékosság fokozása.

H.: folyamatos

F.: iskolavezetés

 

16. A közösségi szolgálat iskolai rendszerének további hatékony működtetése.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  iskolavezetés

 

17. A nevelőtestület tagjainak a minősítési eljárásban való minél eredményesebb részvétele.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  nevelőtestület

 

18. „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címünk tartalmassá tétele.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.:  iskolavezetés, nevelőtestület

 

 

19. A „Boldog Iskola” – programban való eredményes részvételünk erősítése, ennek megjelenítése Pedagógiai Programunkban.

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: iskolavezetés, osztályfőnökök

 

20. A gyermekvédelmi feladatok hatákonyabb elvégzése. A problémás estekkel való különös törődés.

 

                                                                       H.: folyamatos

                                                                       F.: iskolavezetés, osztályfőnökök

 

 

 

 

 

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

2018/19-es TANÉVÉNEK MUNKARENDJE

 

augusztus

30.

8.00

 

 

Alakuló és tanévnyitó értekezlet

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató

10.00

Javítóvizsgák

Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok

 

31.

8.00

Szakmai munkaközösségi értekezletek

szeptember

 

3.

 

        5.

 

14.

Első tanítási nap – 1-3. óra: osztályfőnöki óra

Felelősök: osztályfőnökök

Őszi érettségi vizsgára jelentkezés határideje (Nagykanizsai SZC Thúry György

Szakképző Iskolája!)

Évkezdő osztályfőnöki adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje

(bizonyítványok, törzskönyvek!)

18.00

A dallamok éjszakája – énekkari összetartó rendezvény

Felelősök: Cseke József tanár úr és Gölles Martin másodkarnagy

Felelősök: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

 

15-16.

 

XXX. Batthyány – Kanizsa Kupa, IX. Bagonyai Attila Emlékverseny,

nemzetközi ifjúsági sakkverseny

 

      21.

 

      27.

OKTV jelentkezési határidő

Felelősök: szaktanárok

17.00

Szülői értekezlet (összevont és osztály-szülői)

Felelős: Balogh László igazgató

október

5.

 

6.

5-6.

Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról

Felelősök: humán szakos kollégák

Origó nyelvvizsga

ECL nyelvvizsga

 

12.

 

 

13.

14.30

Bolyai csapatverseny – matematika – 5-8. osztályosoknak

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

Munkanap! – hétfői munkarend

 

19.

 

27.-

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

Felelősök: humán szakos kollégák

 

november

4.

Őszi szünet

 

8.

 

 

 

      9.

 

 

      10.

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

17.00

SZM - választmányi ülés

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 5-8. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

Munkanap! – pénteki munkarend

Origó nyelvvizsga

 

12.

16.30

 

 

Nyílt nap (4-évfolyamos gimnázium)

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

13.

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” –– látogatható tanórák 8. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

16.

 

 

17.

 

19.

 

 

23.

 

30.

 

14.30

Bolyai csapatverseny – magyar nyelv és irodalom – 9-12. évfolyam

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

9.00

Nyílt nap (8-évfolyamos gimnázium)

„Szélesre tárjuk az iskolakaput” –– látogatható tanórák 4. osztályosoknak

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

Kecske Kupa – matematika csapatverseny

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

18.00 – 22.00  Gólyabál a nagyoknak

Felelős: Kovács András tanár úr és a 10.C osztály

december

1.

 

7.

Munkanap! – hétfői munkarend

Origó nyelvvizsga

4. és 8. évfolyamos tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgánkra

17.30 -  21.00 A „kicsik” gólyabálja

Felelős: Földi Gábor tanár úr és a 8.A osztály

 

7-8.

15.

ECL nyelvvizsga

Munkanap! – hétfői munkarend

 

20.

18.00

 

 

Karácsonyi műsor

 

 

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

21.

Énekkaros karácsonyvárás a nagyaulában

Felelős: Cseke József tanár úr

 

január

22. –

 2.                 Téli szünet

 11.                14.30

                     Bolyai csapatverseny – matematika – 9-12. osztályosoknak

                     felelősök: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

12.                Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi verseny -  programozás

                     kategória – regionális forduló

                     Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

19.                10.00

                     Egységes írásbeli felvételi vizsga (4- és 8-évfolyamos gimnázium)

                     A „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálja – XXVI. alkalommal

                     Felelős: Balogh László igazgató és Katona Noémi tanárnő

22.                A Magyar Kultúra Napja

                     felelősök: magyar szakos kollégák

 

25.

Az első félév vége, a félévi érdemjegyek lezárásának határideje

Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök

13.00

 

 

Félévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 

február

24.

 

1.

 

 

 

 

      2.       

14.00

Pótló felvételi írásbeli vizsga

Szülők értesítésének határideje a félévi érdemjegyekről

felelősök: osztályfőnökök

17.00

Szalagavató ünnepély

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi verseny - alkalmazás

kategória– regionális forduló

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

    

7.

 

 

      8.

 

    8-9.

17.00

Szülői értekezlet és SZM - választmányi ülés (16.45)

Felelős: Balogh László igazgató és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

Bolyai természettudományi csapatverseny

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

ECL nyelvvizsga

 

     15.

       Érettségire, felsőfokú továbbtanulásra jelentkezés határideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-21.

 

 18-19.

      22.

           

 

  25-27.

Felelősök: osztályfőnökök

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi forduló

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

Sítábor

Felelős: Herman József tanár úr

Tanítási szünet!!

17.30 -21.00

Kicsik farsangja

Felelősök: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes és a „kicsik” osztályfőnökei

Szóbeli meghallgatás a „kisgimnáziumba” jelentkezők számára

Felelősök: igazgatóhelyettesek

 

      25.

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól

 

március

 

2.

 

8.

Felelősök: történelem szakos kollégák

Curie Kémia Emlékverseny területi fordulója

Felelős: Martonné Pálfalvi Katalin tanárnő

LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny – regionális forduló

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

 

14.

Március 15-ei ünnepély

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

23.

 

28.

Felelősök: humán szakos kollégák

10.00

„Kenguru” – matematikaverseny

Felelősök: Lábodi Gyöngyi munkaközösség-vezető tanárnő és a matematika szakos

kollégák

15.00

Diákfórum

Felelős: Pécsi László DÖK-felelős tanár

Kecske Kupa – matematika csapatverseny – regionális forduló

Felelős: Erdősné Németh Ágnes tanárnő

16.00 – 19.00

Szülői fogadónap

április

8-9.

 

11.

 

  12-13.

  15-16.

      16.

 

18-23.

      30.     

     

 

26-27.

Írásbeli osztályozóvizsga

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

       Megemlékezés a költészet napjáról

Felelősök: magyar szakos kollégák

ECL nyelvvizsga

Szóbeli osztályozóvizsga

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Felelősök: történelem szakos kollégák

      Tavaszi szünet

Megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és

      az általános iskoláknak

Felelős: Balogh László igazgató

Város napja

24-órás foci

felelősök: Alexa Péter és Kele Krisztián tanár urak

május

 2.

14.00

 

 

12. évfolyam osztályozó konferenciája

 

 

Felelősök: szaktanárok, 12. évfolyam osztályfőnökei

 

 

„Kék szalag” – bál

 

 

Felelős: Tulok József tanár úr

 

 3.

Fordított nap

Felelősök: Pécsi László tanár úr és a DÖK

 

 

 

 

 4.

 

 

    6-24.

10.00

Ballagás

Felelős: Katona Noémi tanárnő

Írásbeli érettségi vizsgák

felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

      6-8.

       9.

22.

Tanítás nélküli munkanap!

Délutáni tanítás!

Nyelvi felmérő a 6. és 8. évfolyamon

felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

29.

Országos kompetenciamérés a 6., 8., 10. évfolyamon

 

 

 

június

 

31.

 

1.

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

BLGén

Felelős: Katona Noémi tanárnő

          X. Batthyánys-Landleros-Irányis Öregdiákok Találkozója

          Felelősök: Balogh László igazgató és Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

 

 

 

       4.

 

  5-13.

 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

felelős: történelem szakos kollégák

          Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Felelős: Piriti János igazgatóhelyettes

 

11-14.

 

Erdei iskola a „kicsiknek”

Felelősök: Martonné Pálfalvi Katalin és Zsovár Anita tanárnők

 

 

 

 

14.

 

 

 

Utolsó tanítási nap !!!

 

 

13.00

 

 

Osztályozó konferencia

 

 

Felelősök: Balogh László igazgató, szaktanárok, osztályfőnökök

 

17.

18.00

 

 

„Te Deum” – jellegű irodalmi, zenés műsor a Felsőtemplomban

 

 

Felelős: Tislérné Tóth Zsuzsanna igazgatóhelyettes

 

 

19.00

 

 

Tanévzáró ünnepély

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

 

17-28.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

      20.

       8.00-12.00

 

 

Az 5. és 9. évfolyamosok beiratkozása

 

 

Felelősök: igazgatóhelyettesek

   július

1.

9.00

 

 

Tanévzáró értekezlet

 

 

Felelős: Balogh László igazgató

 

                                                                                                           

Nagykanizsa, 2018. augusztus 30.

                                                                      

 

                                                                                 Balogh László

                                                                                  igazgató

     

Intézményi ellenőrzési terv

 

Az ellenőrzés célja, hogy erősítsen meg abban, amit jól végzünk, s adjon visszajelzést a hiányosságok javítására!

 

Fő területek:

- dokumentumok (tanmenetek, munkatervek, naplók, törzskönyvek, bizonyítványok) – különös tekintettel a KRÉTA – rendszerre!

- takarékos gazdálkodás

- tanítási óra – óralátogatások!

- ügyeleti rendszer

- házirend betartása (késés, hiányzás, dohányzás, rend, tisztaság)

- tanulmányi eredmények

 

Szeptember:

- a tanév eleji adminisztratív feladatok (naplók, bizonyítványok, törzskönyvek, tanmenetek, munkatervek)

- munka -, és tűzvédelmi szemle

- intézményi ellenőrzés

 

 

                                                           Felelős:  iskolavezetés,

                                                                          munkaközösség-vezetők,

                                                                          osztályfőnökök

 

 

Október:

 - az ügyeleti rendszer működése

 - késések, hiányzások, dohányzás

 - óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

November:

- osztályok rendje

- érdemjegyek

- óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

                                                                      

December:

- mulasztások dokumentálása, igazolása

- takarékos gazdálkodás

- tanulmányi eredmények

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

                                                                         gazdasági titkár

 

 

 

 

Január:

- munkaidőnyilvántartás

- óralátogatás

- rend, tisztaság

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

  osztályfőnökök

 

Február:

- tankönyvrendelés

- beiskolázás

- érettségire jelentkezés

- ügyeleti rendszer

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

Március:

- tanulói étkeztetés

- óralátogatások

 

                                                           Felelős: iskolavezetés,

                                                                          gazdasági titkár

 

Április:

- naplók (hiányzások, érdemjegyek)

- óralátogatások

- iskola rendje, tisztasága

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

   

                                                                      

Május:

- ifjúságvédelmi tevékenység

- érettségi vizsga

- érdemjegyek

 

                                                           Felelős: iskolavezetés

 

Június:

- tanulmányi eredmények

- naplók, törzskönyvek, bizonyítványok lezárása

Felelős: iskolavezetés

 

 

 

 

 

 

 

Megbízatások a 2018 – 2019–es tanévben

 

Osztályfőnökök és létszámok

 

 

 

 

Osztályfőnök

Létszám

Fiú

Lány

Megjegyzés

5.A

Tüske Judit

30

13

17

 

6.A

Martonné Pálfalvi Katalin

32

15

17

 

7.A

Zsovár Anita

29

17

12

 

8.A

Földi Gábor

31

12

19

M:Szirtes Berta

 

 

122

57

65

 

 

 

 

 

 

 

9.A

Horváth Gábor

30

14

16

M:Zadravecz Máté

9.B

Török Tamás

28

20

8

SNI:Jánosi András

9.C

Salamonné Lackner Henriett

30

7

13

 

9.D

Tulok József

26

9

17

 

9.E

Járnecz Edina

31

8

23

SNI:Varga Enikő

 

 

145

58

77

 

 

 

 

 

 

 

10.A

Alexa Mercédesz

26

12

14

SNI:Cziráki Kamilla   M:Perger Ákos

10.B

Kovácsné Nemes Adél

27

23

4

 

10.C

Kovács András

25

8

17

 

10.D

Lábodi Gyöngyi

26

13

13

SNI:Rudics Boglárka

10.E

Knausz Ágnes

26

10

16

M: Elekes Gergő

 

 

130

66

64

 

 

 

 

 

 

 

11.A

And Melinda

27

11

16

 

11.B

Dénes Sándorné

26

12

14

SNI:Salamon Máté

11.C

Benedekné Stadler Éva

27

10

17

M:Kálovics Noémi

11.D

Alexa Péter

26

5

21

 

11.E

Simon József

31

6

25

 

 

 

137

44

93

 

 

 

 

 

 

 

12.A

Pécsi László

30

19

11

 

12.B

Kasztl Csilla

30

24

6

 

12.C

Sipos Ágnes

26

7

19

 

12.D

Hermanné Tóth Erika

27

7

20

 

12.E

Baloghné Harkány Judit

25

7

18

M:Kantó Loretta Eszter

 

 

138

64

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

672

289

373

 

 

 

Munkaközösség - vezetők:

 

 

Magyar - történelem:                                                 Knausz Ágnes

Idegennyelvi:                                                            Baloghné Harkány Judit

Matematika- informatika:                                          Lábodi Gyöngyi

Természettudományi:                                                Dénes Sándorné

Testnevelés:                                                               Willmann Zsolt

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:                Pécsi László                                          

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi versenyek jegyzéke, melyre a Batthyány Lajos Gimnázium felkészíti tanulóit.

(2018-2019. tanév)

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

 

 

A 7. és a 8. évfolyamos tanulók versenyei

 

 

A 7-10. évfolyam versenyei

 

A 9-10. évfolyam versenyei

 

Egyéb versenyek

Megyei, regionális és házi versenyek

Arany János irodalmi verseny

Ordass Lajos szónokverseny

Eötvös szónokverseny

Kenguru-versenyek

Gordiusz Matematika Verseny

Zrínyi Ilona Matematika Verseny

Tehetségkutató Matematika Verseny (5-8. évf.)

Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Felvidéki Magyar Matematika Verseny

Nagy Károly Matematika Verseny

Idegennyelvi „Ki mit tud?”

Ránki György Középiskolai Regionális Történelem Verseny

Országos történelmi műveltségi verseny

Cultura Nostra történelmi verseny

Bolyai János Csapatversenyek

Zemplén Győző Fizikaverseny

Curie Kémia Emlékverseny

Négy Megye Matematika Versenye

Izsák Imre Gyula Verseny

Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematika Emlékverseny

First Lego League Verseny

A Hód napja

„Estöri” Verseny

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny i l a t k o z a t

 

 

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Diákönkormányzata egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2018-2019-es tanévben.

 

 

 

Nagykanizsa, 2018. szeptember 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kiss-Szabó Boglárka

                                                                                                                DÖK elnök

 

N y i l a t k o z a t

 

 

 

            A Batthyány Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége egyetért a tanulmányi versenyek jegyzékével, melyre az iskola felkészíti tanulóit a 2018-2019-es tanévben.

 

 

 

Nagykanizsa, 2018. szeptember 1.

 

 

 

 

 

                                                                                              Keléné Molnár Melinda Gertúd

                                                                                                          SZM elnök


 

 

 

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium

 

2018 – 2019. tanévi

 

M U N K A T E R V E