2018. március
                 
  1 2 3 4  
  5 6 7 8 9 10 11  
  12 13 14 15 16 17 18  
  19 20 21 22 23 24 25  
  26 27 28 29 30 31  
   

  Fehér LucaTANKÖNYVÁTADÁS 2017/2018 - SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A Magyar Kormány döntése alapján, a 2017. szeptember 01-én kezdődő tanévtől már több, mint 1 millió diák részesül ingyenes tankönyvellátásban. Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.
 

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a gyermeke számára megrendelt tankönyveket az iskolába a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO),  2017. augusztus 31-ig kiszállítja.

További tankönyvigény esetén az iskolák szeptember 15-ig adhatnak le pótrendelést. A KELLO 2017. szeptember 25–től kezdi el kiszállítani a pótrendeléseket. A tanév folyamán van lehetőség iskolán keresztüli további tankönyvrendelésre 2018. április 30-ig. 
Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket, vagy egyéb tankönyvekre is szükség lenne, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), valamint a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.).

Fizetős diákok (a középiskolák 2., 3. és 4.-ik évfolyamán ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult diákok):

A tankönyvek kiszállítását és a szállított mennyiség iskola általi visszaigazolását követően történik a számlázás (fizetős diákok esetén), illetve a számla postázása. Minden esetben a kiszállított tankönyvmennyiség alapján számlázunk. Ezért azon iskolák esetén, ahová a tankönyvek kiszállítására augusztus 23-a után kerül sor, a fizetős diákok számlája várhatóan szeptember 1-e után érkezik meg az iskolákba. A számlák megérkezését követően azokat a szülők/ gondviselők/ diákok az iskolától utólag, a tankönyvek átvételét követően fogják megkapni.
Azon fizetős tanulók részére, ahol a szülő jelezte az elektronikus számla igényét, nem küldünk papír alapú számlát. A tankönyvrendelési felületen az online fizetés ténye látható a tankönyvfelelős számára, aki ez alapján meg tud arról bizonyosodni, hogy kiegyenlítették adott diák tankönyveinek ellenértékét.
A befizetések határideje: 2017. szeptember 15.
szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049. Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 200 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a diákok és szülők menüben.

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2017. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO, az adott évi rendelése erejéig. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  (Üllő) Budaörs, OLK 1000. Az így postázott tankönyveket ellenőrizzük, visszaküldésük jogosságát kivizsgáljuk. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2017/2018-as tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

Megértésüket, segítő együttműködésüket megköszönve,

Üdvözlettel:
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

 


Tisztelt Szülők!

Gyermekük a 2017/2018-as tanévben a listán szereplő tankönyvekből fog tanulni. (A listán nem szerepelnek a választott idegen nyelvek tankönyvei, amelyeket majd ősszel fogunk megrendelni a szintfelmérő eredményeinek az ismeretében.)

Kérjük, hogy a megrendelő lapot a kitöltött nyilatkozatos lappal együtt juttassák vissza az iskolába 2017. május 12-ig. (Leadható az iskola portáján, az iskola titkárságán, az iskolai könyvtárban vagy postai küldeményként az iskola címére küldhető: Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)

Normatív támogatást nem igénylők (fizetős) tanulók részére:

Kérjük, a nem kért könyv teljes sorát húzzák ki a megrendelőn!

A megrendelt, de szeptemberre esetlegesen feleslegessé vált tankönyvet az iskola nem tudja visszavenni. „Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.  Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.” (KELLO tájékoztató) Az iskola nem visszáruzhat.

A)       Normatív támogatást igénylők (ingyenes) tanulók részére:

  1. A munkatankönyveket, munkafüzeteket saját tulajdonba kapják a normatív támogatásra jogosult diákok.
  2. A többi tankönyvet, atlaszt, feladatgyűjteményt, szöveggyűjteményt könyvtárból történő határozott idejű kölcsönzéssel tudja biztosítani számukra az iskola.

3.      A megrendelő lapon most csak azokat a könyveket kérjék, amelyekhez normatív támogatással szeretnének hozzájutni (felsorolás 1. vagy 2. pontja). A nem kért könyv teljes sorát húzzák ki a megrendelőn!

Amennyiben valamely tankönyvet, atlaszt, feladatgyűjteményt, szöveggyűjteményt saját tulajdonba szeretne megvásárolni a szülő a gyermekének, akkor a http://webshop.kello.hu/ honlapon tudja megrendelni a normatív támogatásra jogosult diák számára. Ezen könyvek sorát a tankönyvlistán húzzák ki.

A normatív támogatást igénylő tanulók a szükséges igazolásokat 2017. június 22-én a beiratkozásra hozzák magukkal!

Tankönyv listák:

Tankönyvlista - 9.B

Tankönyvlista - 9.C

Tankönyvlista - 9.D

Tankönyvlista - 9.E

 

Az ötödik évfolyam tanulói térítésmentesen kapják a tankönyveket.

A munkatankönyvek, a munkafüzetek és a nyelvkönyvek a tanulók tulajdonában maradnak. A többi tankönyvet könyvtári kölcsönzéssel kapják, így a tanév végén vissza kell adni az iskolai könyvtárba. Amennyiben ezeket a tankönyveket szeretnék megvásárolni, regisztráció után megtehetik a KELLO webshop felületén. http://webshop.kello.hu/

A 2017/2018-as tanévben ezeket a tankönyvek kapják az ötödik osztályba járó diákok.

Tankönyvlista - 5.A


1765 - 2012 BLG ©