2021. június
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   

  Boa Inez
  Hajdu Dzsenifer
Batthyány Lajos Gimnázium

OM azonosító:                037 635
Címe:                             8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Igazgató:                        Dénes Sándor
Beiskolázási felelős:       Piriti János igazgatóhelyettes
Telefon:                           30/402-4182
Honlap:                           www.blg.hu
E-mail:                            blgkanizsa@blg.hu


 

Belső kód

Osztály megnevezése

Választ­ható nyelv

Egyéb információ

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…)

0001

Speciális angol nyelvi

négy évfolyamos tagozat

angol, német

Angol nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás

0002

Speciális német nyelvi négy évfolyamos tagozat

német, angol

Német nyelv tantárgyból emelt óraszámú oktatás

0003

Reál

(matematika – informatika) tagozat

angol, német, francia, latin, olasz, orosz

Matematika, informa­tika és fizika tan­tárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

0004

Reál (természettudományos) tagozat

Természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

0005

Humán tagozat

angol, német, francia, latin, olasz, orosz

Magyar, történelem és művészeti tantárgyak iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk.

0008

Nyolc évfolyamos gimnáziumi (angol)

angol

 

0009

Nyolc évfolyamos gimnáziumi (német)

német

 

 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított:    igen
Felvételi vizsga:    van

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra
(A központi írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő:
2020. december 4.)


A jelentkezési lapok elvihetők a portáról, illetve letölthetők innen:
     4.osztályosoknak
     8.osztályosoknak


 

 

A felvétel feltételei:

A felvétel a 8. osztályosoknál a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyek alapján történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia (2×5×8=80 pont).

Ezenkívül az OH (Oktatási Hivatal) által összeállított központi írásbeli magyar és mate­matika feladatlapok kitöltése is szükséges (2×50=100 pont).

A négy évfolyamos reál és humán osztályainkban két idegen nyelv tanu­lása kötelező. Az 1. idegen nyelv (már tanult, nem kezdő szintről induló,) angol vagy német, a 2. idegen nyelv angol vagy német vagy francia vagy latin vagy olasz vagy orosz lehet.

A négy évfolyamos nyelvi tagozaton az 1. idegen nyelv (már tanult, nem kezdő szintről induló) angol vagy német, a 2. idegen nyelv angol vagy német. Ezen a tagozaton a felvételt nyert tanulók heti 10 órában ta­nulnak idegen nyelvet.

A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályunkba jelentkezők felvétele is a központi írásbeli magyar és matematika feladatlapok kitöltése (2×50=100 pont), valamint a szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontok (3x10=30 pont) alapján történik. Figyelembe vesszük még a 4. osztály félévkor szerzett tanulmányi érdemjegyeket irodalom, nyelvtan, matematika és környezetismeret tantárgyakból (4x5= 20 pont).

 

Az OH által összeállított központi írásbeli magyar feladatlap a szöveg­értő, értelmező képességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri. A matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematikai ismereteire támaszkodva a logikai készsége­ket és a kreativitást méri fel egyszerű feladatokkal.

A KORÁBBI ÉVEK FELADATLAPJAI INNEN ÉRHETŐK EL.

 

A jelentkező teljesítményének értékelése:

  • Négy évfolyamos gimnáziumi osztályok: általános iskolai hozott pontok és az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján, maximum 180 pont (80+50+50=180)
  • Nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály: az írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontok összege alapján, maximum 100 pont, szóbeli elbeszélgetésen szerzett pontok összege maximum 30 pont, 4. osztály félévi eredmények maximum 20 pont (100+30+20=150), összesen maximum 150 pont
  • SNI-s és BTMN-es jelentkezők esetében - a felvételizővel történő előzetes egyeztetés alapján - az intézményvezető dönt a felvételi értékelés módjáról.

     

 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a legkiemelkedőbb tanulmányi, kulturális és sport versenyeredmények fénymásolatát. A 4. osztályosoknál, kérjük, mellékeljék a félévi értékelés fénymásolatát is!

 

Nyílt nap

Az idei esztendőben a koronavírus-járvány miatt sajnos nincs lehetőségünk nyílt tanítási napokat rendezni. 

 


1765 - 2012 BLG ©